Tuesday, September 22, 2020
Trending News

Administratīvā apgabaltiesa atstājusi spēkā Kuškinas lēmumu par bezmaksas raidlaika nepiešķiršanu

Apstiprinās, ka Administratīvā rajona un apgabaltiesa darbojas kā viens grupējums klaji ignorējot acīmredzamas likuma normas. Tādā veidā vēlēšanu kandidātiem tika liegtas iespējas iepazīstināt ar sevi plašāku sabiedrību Latvijas televīzijā un Latvijas radio. Šis ir tipisks piemērs, kā Latvijā valda beztiesiskums un likuma garantētās tiesības reālā dzīvē neeksistē. Lielāko ļaunumu sistēma nodarījusi sabiedrībai, jo visi kandidāti nevarēs ar sevi pietiekoši iepazīstināt, kā to paredz likums.

Apgabaltiesa savā spriedumā klaji ignorē acīmredzamo, kas noteikts Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 6. panta otrajā daļā –

Tiesības uz valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku ir Saeimas vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām iesniegtā viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem, kā arī pašvaldību vēlēšanām iesniegtā viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem, ja attiecīgais saraksts iesniegts Rīgas domes vēlēšanām vai kopumā vismaz piecu republikas pilsētu domju vai novadu domju (arī jebkurā to kombinācijā) vēlēšanām.

Šis pants neizdala kārtējās, ne ārkārtējās vēlēšanas. Neskatoties uz to tiesu sistēma patvaļīgi izdomājusi, ka šī norma attiecas tikai uz kārtējām vēlēšanām klaji ignorējot faktu, ka šajās ārkārtas vēlēšanas domi ievēl uz garāku termiņu nekā kārtējās vēlēšanās. Visu apgabaltiesas spriedumu iespējams izlasīt šeit. Spriedums ir uz 15 lapām, bet tiesas argumenti aprakstīti tikai sākot ar 12. lapu. Šo lēmumu pieņēmuši šādi tiesneši – Linda Vīnkalna, Sandra Gintere un Santa Liniņa.

Šāds lēmums divās tiesu instancēs pierāda, ka mūsu administratīvo tiesu sistēma ir pilnībā sapuvusi un rīkojas kā vecās sistēmas rokaspuisis,

– atzīst bezpartejiskais vēlēšanu kandidāts Jānis Pļaviņš

Turklāt šis nav galīgais spriedums šajā lietā, bet tikai jautājums par pagaidu noregulējumu. Pagaidu noregulējuma lēmumu bija iespēja pārsūdzēt tikai Apgabalstiesā, kuras lēmums tālāk nav pārsūdzams. Galīgo spriedumu pirmās instances tiesa pieņems savā ierastajā ritmā pēc vairākiem mēnešiem. To būs iespējams pārsūdzēt gan apgabaltiesā, gan augstākajā tiesā. Pats interesantākais, ka abas tiesas – gan pirmās, gan otrās instances jau iekļāvušas lēmumā šādu piebildi –

Izskatot lietu pēc būtības, tiesas spriedumā iekļautā motivācija var atšķirties no tiesas lēmumā par pagaidu aizsardzību norādītās motivācijas.

Pagaidu noregulējuma apmierināšanas gadījumā būtu iespēja nodrošināt likuma izpildi, tomēr tagad atliks iespēja vienīgi prasīt zaudējumu atlīdzību. Turklāt galvenais zaudētājs būs ne jau partijas un kandidāti, bet sabiedrībai, kurai sapuvusī pārvaldes un tiesu sistēma atņēma likumā garantētās tiesības iepazīties ar visiem kandidātiem. Salīdzinoši naudas izteiksmē nepiešķirtais raidlaiks ir novērtējams aptuveni 1 miljona EUR apmērā.

Šāds lēmums ir izdevīgs varas partijām, kuras sev 7 kārtīgi palielināja finansējumu un kuriem ir vairāk nekā pietiekoši daudz līdzekļu, lai reklamētu sevi gan televīzijā, gan ielās, gan radio.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment