Trending News

ANO ģenerālsekretārs pieprasa “globālu pārvaldību” ar “zobiem”

Antonio Guterres kārtējo reizi sevi apliecina kā globālistu (Deep State) ruporu, kurš aģitē par vienotu pasaules valdību, kas balstīta uz marksisma principiem. Pasludina, ka cilvēki neuzticoties nacionālajām valdībām un tādēļ varu vajadzētu nodot vienas globālas valdības rokās. Pandēmija ir izcils iegansts šādas izdomātas problēmas mākslīgai radīšanai. Viņa teiktais precīzi saskan ar globālās elites Pasaules ekonomikas forumā pasludinātajiem plāniem “restartēt pasauli”. Tāpat ANO ģenerālsekretārs biedē ar vēl bīstamāku vīrusu – līdzīgu kā Ebola, kur mirstība bija virs 10%. Protams, tiek pieminēts arī dezinformācijas mēris.

“Mums noteikti jāsanāk kopā, lai pārveidotu un izveidotu jaunu pasauli, kurā mēs dzīvojam,” saka Antonio Guterres.

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres aicina izveidot “daudzpusēju” pārvaldības līmeni ar “zobiem”, lai “pēc vajadzības darbotos kā globālas pārvaldības instruments”.

“Problēma ir tā, ka mūsdienu valstu sadarbībai trūkst spēja aptvert pietiekošu mērogu, mērķtiecības un zobu,” ceturtdien preses konferencē sacīja Guterress, kurš uzsāka ANO “visaptverošo cīņu ar COVID-19” – jauno koronavīrusu, kura izcelsme bija Vuhana, Ķīna.

“Un dažiem instrumentiem, kuriem ir zobi, ir maz vai nav nekādas vēlmes košļāt, kā tas nesen parādīja grūtības, ar kurām saskaras Drošības padome.”

Mūsdienu savstarpēji saistītajā pasaulē “nacionālās intereses nav viegli nodalāmas no globālā labuma,” sacīja Guterress.

Turklāt ekonomiskais un sociālais satricinājums, ko izraisīja koronavīrusa pandēmija, ir “atklājis nopietnu un sistēmisku nevienlīdzību” visā pasaulē un uzsvēra tās nestabilitāti, saskaroties ar “klimata krīzi”, kodolkara draudiem un “beztiesiskumu kibertelpā”. viņš brīdināja.

Saskaroties ar šādām problēmām, “pasaules līderiem jābūt pazemīgiem un jāatzīst vienotības un solidaritātes svarīgā nozīme”, viņš teica.

“Mums ir jāpārveido, kā valstis sadarbojas,” iebilda Guterress.

Globālistu elites (Deep state) un ANO vienotās pasaules valdības plāns un “21 g.s. marksisms”

“Mums ir vajadzīgs daudzpusīgs tīkls, kas apvieno ANO sistēmu, reģionālās organizācijas, starptautiskās finanšu institūcijas un citas organizācijas,” viņš teica.

“Un mums ir vajadzīga efektīva daudzpusēja sadarbība, kas var darboties kā globālās pārvaldības instruments, kur tas ir nepieciešams.”

Viņš atkārtoja šo pašu vēstījumu virtuālajā preses konferencē Sanfrancisko 26. jūnijā, atzīmējot ANO Statūtu pieņemšanas 75. gadadienu.

“Mums ir jāpārdomā daudzpusējā sadarbība, jādod tai zobi darboties tā, kā iecerējuši dibinātāji, un jānodrošina, ka efektīva globālā pārvaldība ir realitāte, kad tā ir nepieciešama,” sacīja Guterress.

“Mums ir arī pie kopējā galda jāaicina arī citi mūsu daudzpusējā sadarbībā, jo valdības ir tikai daļa no mūsdienu politiskās realitātes,” viņš piebilda.

“Pilsoniskā sabiedrība, pilsētas, privātais sektors un jaunieši ir svarīgas balsis, veidojot vēlamo pasauli.”

Ceturtdien pieminētajiem pasaules vājākajām vietām Guterres pievienoja vēl citas problēmas: plaši izplatīto un pieaugošo neuzticēšanos valstu valdībām, “nevienlīdzību, diskrimināciju, korupciju un iespēju trūkumu visā pasaulē – jautājumi, kuri joprojām ir jārisina, tostarp ar atjaunotu sociālo līgumu. ”

Pastāv arī citas pandēmijas iespējamība “jauna vīrusa pārnēsāšana tikpat viegli kā COVID-19, bet tikpat nāvējoša kā Ebolas vīruss”, viņš brīdināja.

Ir jācīnās ar “dezinformācijas mēri”.

Guterress ar nepacietību gaida šo jautājumu apspriešanu ANO ikgadējā Ģenerālajā asamblejā septembrī “jebkurā nepieciešamajā formātā”, viņš teica ceturtdien.

“Mums noteikti jāsatiekas kopā, lai pārdomātu un izgudrotu no jauna pasauli, kurā dzīvojam.” Interesanti, ka arī sātanisti rīkoja pat īpašu maršu, lai aģitētu par vienu pasaules valdību. Var tikai pabrīnīties, cik visas šīs iniciatīvas ir saskaņotas.

Šī nav pirmā reize, kad Guterres, bijušais Socialist International prezidents no 1999. līdz 2005. gadam, ir izmantojis koronavīrusu pandēmiju, lai vienā vai otrā veidā virzītu “globālo valdību”.

Viņš martā ierosināja 10 procentus no pasaules IKP novirzīt starptautiski pārvaldītā fondā un “koordinētā stimulēšanas paketē”, lai reaģētu uz pandēmijas ekonomiskajām un sociālajām sekām. Tādā veidā plānots izveidot globālās valdības budžetu.

Ja valstis akceptētu šādu plānu, globālajai valdībai tiktu piešķirta aptuveni 8,7 triljonu USD budžets, kas būtu nepieredzēti liels naudas apjoms, tas būtu 2900 reizes lielāks nekā ANO gada budžets 3 miljardu USD apmērā. Lai šo marksisma plānu realizētu ir svarīgi pārveidot vēsturi, par ko detalizētāk rakstījām iepriekš.

Ievērojiet ka Guterres ierosinātā globālās valdības izveides plāns precīzi saskan ar Pasaules ekonomikas foruma plānu, kā arī Anglijas prinča Čārlza un Starptautiskā valūtas fonda (SVF) iniciatīvu “Liela restartu”, par ko ziņojām jau iepriekš.

Guterress pilnībā atbalsta “Lielo restartu”, par kuru pasaules globālistu elite kopā ar tiešsaistes dalībniekiem no visas pasaules 2021. gada janvārī diskutēs Davosā, Šveicē.

Patiešām, ANO spēra “milzu soli” globālās valdības virzienā ar savu 2015. gada gada priekšlikumu: “Pārveidot pasauli: 2030. gada ilgtspējīgas attīstības programma”, E. Džefrijs Ludvigs to precīzi uzsvēra jau pirms diviem gadiem pētnieciskajā portālā American Thinker.

Viņš atzīmēja līdzību starp ANO Pasaules vides un attīstības komisijas piedāvāto jēdziena “ilgtspējīga attīstība” definīciju kā tādu, kas “atbilst mūsdienu vajadzībām, neapdraudot nākamo paaudžu iespējas apmierināt viņu pašu vajadzības” un “marksisma aksiomu, ko sabiedrība jāorganizē, balstoties uz ideju “no katra atbilstoši viņa spējām katram atbilstoši viņa vajadzībām”.

Tādēļ “marksisms netieši norāda uz ilgtspēju, bet to globālisti to mūsdienās modificē ar šķietami zinātniskiem apsvērumiem un mērķiem, kas saistīti ar ekoloģiju,” novēroja Ludvigs.

Neaizmirsīsim svarīgu niansi, kas šeit netiek pieminēts, ka marksisms vēsturiski pastāvēja kā totalitāra vara, kura veica fizisku genocīdu pret savu tautu.

“Vienotas pasaules valdības aģitatori tagad atrodas pie ANO vadības grožiem, un viņi virzās uz priekšu. Marksistu atziņa par “vajadzību apmierināšanu” ir nonākusi priekšplānā. ANO ir nolikusi sev termiņu virzīt uz priekšu vienas valdības plānu,” viņš brīdināja.

Guterres arī koronavīrusa pandēmijas kontekstā agresīvi virza globālās tiesības uz abortu.

Ģimenes un cilvēktiesību centrs (C-Fam) aprīlī ziņoja, ka Guterres marta aicinājums piešķirt USD 2 miljardus, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm tikt galā ar jauno koronavīrusu, atkārtoti uzsver “seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības” kā prioritāti pārtikas nodrošinājuma un veselības politika. Tiešām būtu jābrīnās, kāda šīm jomām ir saistība?

Turklāt, “Pasaules Veselības organizācijas amatpersonas un darbinieki reklamē abortu kā“ būtisku pakalpojumu ”,” paziņoja C-Fam.

Turpretim ASV prezidents Donalds Tramps ir pret globālo valdību. Šeit skatāma viņa runa ANO jau 2018. gadā.

Tātad vērojama spilgta saskaņota rīcība no ANO, Pasaules ekonomikas foruma virzīt pasauli vienotas valdības virzienā. Tad paliek tikai jautājums, vai tas izdosies un vai pasaules sabiedrība to pieļaus, vēsturiski zinot, ka marksismam blakus stāv totalitārisms - noklusētais globālistu pārvaldes plāns, ko ANO ģenerālsekretārs pasniedz tēlaini - globālai pārvaldībai esot jābūt ar "zobiem".
Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment