Trending News

ASV Federālo sakaru komisija noraida pierādījumus par bezvadu tehnoloģiju kaitējumu veselībai. Uzsākta tiesvedība.

Divas veselības aizstāvības organizācijas ASV ir iesūdzējušas Federālo sakaru komisiju tiesā pēc tam, kad tā noraidījusi 1700 iesniegtos pierādījumus, tostarp ekspertu recenzētus zinātniskos pētījumus, kas liecina, ka radiācija atstāj lielu negatīvu ietekmi uz veselību, tostarp veicina šūnu bojājumus, DNS bojājumus, neauglību, kancerogenitāti, kognitīvo deficītu, un sirds un asinsvadu sistēmas traucējumus. Apjomīgajā pielikumā uz 11 000 lappušu ir iekļautas atsauces uz tūkstošiem recenzētu zinātnisku pētījumu, kas pierāda radiācijas kaitējumu un kaitējuma cēloņmehānismu – oksidatīvo stresu.

2021. gada 5. februāris – Divas atsevišķas veselības aizstāvības organizācijas ir iesūdzējušas Federālo sakaru komisiju (Federal Communications Commission, turpmāk tekstā – FCC) par to, ka tā pilnībā noliedz bezvadu tehnoloģiju ierīču un infrastruktūras, piemēram, mobilo tālruņu un mobilo sakaru torņu, nopietnu ietekmi uz veselību.

Lietas tika ierosinātas pēc tam, kad FCC pilnībā noraidīja visus pierādījumus, kas tai iesniegti sešu gadu ilgas publiskas izmeklēšanas laikā, kuru FCC pati uzsāka. FCC, kas ir “neatkarīga ASV valdības aģentūra, kas visā valstī regulē sakarus pa radio, televīziju, vadiem, satelītiem un kabeļiem”, 2013. gadā uzsāka izmeklēšanu, lūdzot sabiedrību iesniegt komentārus izmeklēšanas nodaļā par to, vai FCC vajadzētu pārskatīt 1996. gada radiofrekvenču (RF) radiācijas vadlīnijas. Izmeklēšana pabeigta 2019. gada decembrī.

Tajā laikā FCC tika iesniegti 1700 iesniegumu ar ārkārtīgi daudz zinātnisku pierādījumu un cilvēku liecību par fizisku kaitējumu, ko rada radiācija, ko izstaro bezvadu tehnoloģija, piemēram, Wi-Fi un mobilo sakaru torņi. Iesniegumi sastāv no recenzētiem pētījumiem, kas uzrāda, ka radiofrekvenču (RF) starojums veicina plašu negatīvu ietekmi uz veselību – šūnu bojājumus, DNS bojājumus, neauglību, kancerogenitāti, kognitīvo deficītu un sirds un asinsvadu traucējumus.

Pamatojums pārskatīt radiācijas robežas radās zinātniekiem un zinātnes organizācijām, piemēram, BioInitiative un EMF Scientist, ārstiem un medicīnas organizācijām, kā arī simtiem cilvēku, tostarp bezvadu tehnoloģiju ievainotu bērnu vecākiem.

Zinātniskos pētījumus un liecības par radiācijas radīto fizisko kaitējumu FCC pieprasīja, lai atkārtoti novērtētu viņu “radiofrekvenču iedarbības ierobežojumus un politiku” pēc tam, kad Kongresa valdības atbildības birojs ieteica šādu komisiju.

Bet FCC īsumā noraidīja pierādījumus, neko nepaskaidrojot.

“Lielākā daļa iesniegumu ir nezinātniski, un pat tie iesniegumi, kuros mēģināts iesniegt zinātniskus pierādījumus, nav pietiekami pārliecinoši pamatoti, lai pārskatītu mūsu esošās radiofrekvenču robežas”, FCC paziņoja rezolūcijā, lai izbeigtu savu izmeklēšanu.

FCC atsaucās arī uz “māsas” aģentūrām, piemēram, Pārtikas un zāļu pārvaldi (FDA), norādot: “Nekādi pierādījumi nav mudinājuši citas veselības un drošības aģentūras sniegt būtiskus politikas ieteikumus stingrākam RF iedarbības regulējumam.”

“FDA ierīču un radioloģiskās veselības centra direktors vēl 2019. gada aprīlī ziņoja Komisijai, ka “pašreizējās izmaiņas pašlaik nav pamatotas”, turpināja FCC.

“Pārskatot ierakstu, mēs neatrodam atbilstošu pamatu un tādējādi atsakāmies sākt noteikumu izstrādi, lai pārvērtētu esošās radiācijas ekspozīcijas robežas,” secināja FCC, atsaucoties uz 1996. gada radiācijas starojuma iedarbības vadlīnijām.

Viņu nepamatotā zinātnisko pētījumu un tiešās pieredzes liecību noraidīšana mudināja gan Bērnu veselības aizsardzības organizāciju (Children’s Health Defense jeb CHD), gan Vides veselības fondu (Environmental Health Trust jeb EHT) iesūdzēt FCC tiesā.

“Bērnu veselības aizsardzības organizācija un Vides veselības fonds iesniedza atsevišķas lietas pret FCC, bet iesniedza kopīgus rezumējumus,” ziņo Bērnu veselības aizsardzības organizācija. Lietas tika izskatītas ASV Kolumbijas apgabala apelācijas tiesā.

Viens no tiesnešiem, Roberts Vilkinss (Robert Wilkins), kurš pēc apmācības ir ķīmijas inženieris, mutisku strīdu laikā tiesā FCC sacīja: “Es sliecos lemt pret jums.”

Šī atbilde, kā arī citas tiesnešu piezīmes, kas kritizē FCC turpmāko 1996. gada pamatnostādņu ievērošanu, ir rosinājušas cerību uz to, ko aizstāvības organizācijas sauc par “nozīmīgu lietu”.

“Es visu laiku dzirdu no cilvēkiem, kuru dzīve ir izpostīta, un viņi nezina, ko darīt, nezina, kur iet, un viņiem nepieciešama palīdzība. Daži sliecas uz pašnāvību. Un mēs kā sabiedrība esam viņiem parādā atbildi, ”

preses konferences laikā, ko aizstāvības organizācijas rīkoja par lietas mutiskajiem argumentiem, sacīja Bērnu veselības aizsardzības organizācijas advokāts Skots Makkolovs (Scott McCollough). Makkolovs iepazīstināja ar argumentiem CHD, EHT, organizāciju “Patērētāji par drošiem mobilajiem telefoniem” (Consumers for Safe Cell Phones) un citu lūgumrakstu iesniedzēju vārdā.

“Simtiem cilvēku rakstīja [FCC] vienkārši šausmīgas vēstules; sirdi plēš pušu, lasot, ko šie cilvēki Komisijai rakstīja. Viņi [FCC] neko nedarīja. Viņi visiem iespļāva sejā. Mēs to savā rezumējumā aprakstījām kā “sitienu pa vēderu”, un tas tieši tā arī bija,”

teica Makkolovs.

CHD un EHT savos kopīgi iesniegtajos ziņojumos apgalvoja, ka FCC savu lēmumu nepamatoja ne ar kādiem pierādījumiem no savas puses. Grupas apgalvo, ka noraidījumā “trūka pierādījumu tam, ka lēmuma pieņemšana pamatota”, un tāpēc lēmums bijis “patvaļīgs”. Turklāt viņi uzsvēra, ka tas ir Administratīvo procedūru likuma, Valsts vides politikas likuma (NEPA) un 1996. gada Telekomunikāciju likuma (TCA) pārkāpums, “jo nav ņemta vērā šī lēmuma ietekme uz sabiedrības veselību un drošību.”

“Mēs nenodarbojamies ar cilvēkiem, tikai ar frekvencēm”

“FCC pieeju prasībām par radiācijas radīto kaitējumu skaidri parāda viena telefona saruna”, sacīja CHD advokāts Skots Makkolovs, tiesā sniedzot mutiskos argumentus.

“Viena no lūgumraksta iesniedzējām nesen sazinājās ar FCC, lai meklētu atlīdzību par traumām, kuras viņa piedēvē RF iedarbībai. Komisijas pārstāvis teica: “Mēs nenodarbojamies ar cilvēkiem, tikai ar frekvencēm”, un nolika klausuli, “atklāja Makkolovs.

Viņi [FCC] nesaprot bioloģisko ietekmi, un viņi to nevēlas saprast. Tas viņiem rada galvassāpes, ”vēlāk preses konferences laikā sacīja Makkolovs.

Pēc Makkolova domām tieši tāpēc FCC turpina uzstāt, ka nav pierādījumu par bezvadu tehnoloģiju nodarīto kaitējumu, par spīti 11 000 lappusēm ar zinātniskajiem pierādījumiem un cilvēku liecībām, kas parāda “pamatīgu kaitīgu ietekmi un plaši izplatītas bezvadu tehnoloģiju saslimšanas”, ko iesnieguši CHD, EHT un viņu kolēģi lūgumraksta iesniedzēji.

“Šīs 11 000 lappuses ir tikai bezvadu tehnoloģiju kaitīgās ietekmes “aisberga virsotne”,

skaidroja advokāte Dafna Tahovere (Dafna Tachover), CHD projekta “5G un bezvadu kaitējums” direktore. “Šādos gadījumos mums ir jāpaļaujas uz pierādījumiem, kas iesniegti dokumentācijā,” preses konferences laikā sacīja Tahovere.

11 000 lappušu kopīgajā pielikumā ir iekļautas “atsauces uz tūkstošiem recenzētu zinātnisku pētījumu, kas parāda DNS bojājumus, reproduktīvo kaitējumu, neiroloģiskus efektus, piemēram, ADHD, un radiācijas slimību, kas, šķiet, ir visizplatītākā bezvadu kaitējuma izpausme,” ziņoja CHD.

“Pierādījumi liecina par ietekmi uz smadzenēm, ieskaitot traucētu asins plūsmu un asins-smadzeņu barjeras bojājumus, kognitīvās un atmiņas problēmas un ietekmi uz miegu, melatonīna ražošanu un mitohondriju bojājumiem,” turpina CHD ziņojums.

CHD arī ziņoja, ka pierādījumos ir atrasts “kaitējuma cēloņu mehānisms”: oksidatīvais stress, kas “tika atrasts 203 no 225 pētījumiem” un “var izraisīt vēzi, ar vēzi nesaistītus apstākļus un DNS bojājumus”.

Tiesneši kritiski vērtē FCC

Preses konferencē par lietas mutiskajiem argumentiem CHD priekšsēdētājs Roberts F. Kenedijs juniors sacīja, ka organizācijām paveicies ar to, “ko mēs saucam par “karsto solu”. “Tiesneši, kuri skaidri pārzina lietu un bija ārkārtīgi skeptiski noskaņoti pret FCC nostāju, izdarīja lielu daļu darba strīda procesā”, sacīja Kenedijs. Mutisko argumentu apkopošanas lietā tiesnese Mileta (Patricia Millet) vairākas reizes apstrīdēja FCC advokātu par FCC atsaukšanos uz FDA, kā arī FDA ieguldījuma neatbilstību.

“Cik saprātīgi bija FCC tik ļoti paļauties uz FDA atbildi, kas neattiecās uz tām lietām, par kurām jūs prasījāt informāciju – ierīcēm [izņemot mobilos tālruņus], vairāku ierīču lietošanu vienlaikus un fiziskām kaitēm, izņemot vēzi?” Mileta jautāja.

FCC advokāts atzina: “Jums taisnība, ka viņu ziņojumi attiecās tieši uz mobilajiem tālruņiem.” FCC advokāts arī atzina, ka pat pēc tam, kad FCC “ļoti skaidri pateica”, ka viņi paļaujas uz “citām aģentūrām, kurām ir pieredze šajā jomā”, viņi atbildi nesaņēma.”

“Mēs oficiāli pieprasījām citu aģentūru viedokli, kurām ir pieredze šajā jomā, mēs skaidri pateicām, ka vēlamies uz to paļauties. Mēs, pirmkārt, pieņemot šos ierobežojumus, paļāvāmies uz ekspertu aģentūru uzskatiem,” tiesnešiem sacīja FCC advokāts.

Uz tiesneses Miletas jautājumu, vai FCC paļaujas uz citām aģentūrām, izņemot FDA, FCC advokāts sacīja: “Mēs oficiāli meklējam visu šajā jomā esošo ekspertu struktūru ieguldījumu, un tēmu mēs atstājām atvērtu uz septiņiem gadiem, dodot plašas iespējas izvērtēšanai, un neviena no šīm struktūrām neteica, ka mums būtu jāmaina savi standarti. Un mēs neapstrīdam, ka klusēšana ir jāuztver kā apstiprinājums, taču to nevajadzētu interpretēt kā aģentūras pašreizējo ierobežojumu noraidījumu.”

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!

Vai FCC regulējums ir piemērots mērķim?

Atspoguļojot šo “ekspertu” aģentūru klusēšanu tiesas lietas preses konferences laikā, Makkalovs ieteica, ka regulējuma sistēma vairs nav piemērota savam mērķim.

“Pa visu šo laiku ir kļuvis acīmredzams, ka aģentūras, kuras ir atbildīgas par regulējošām vienībām, gandrīz neizbēgami nonāk šo vienību varā,” viņš teica. “Viņi ir saauguši kopā un izveidojuši emocionālu saikni ar aģentūrām, kuras tiem būtu jāregulē.[…]”

Tahovere lietas preses konferences laikā jautāja Kenedijam, kas, viņaprāt, ir “visefektīvākais, ko mūsu kustība var darīt, lai radītu pārmaiņas”.

Kenedijs atbildēja:

“Es domāju, ka mums ir jāturpina radīt spiediens uz aģentūru. Galvenais jautājums ir tas, ka mums ir jāatdala nauda no politikas, jo, kā norādīja Skots, aģentūru varas sagrābšana nav pretrunīga. Ir simtiem sacerējumu, kas dokumentē šo procesu. Tas notiek, kā saka Skots, tieši un netieši. Dažās [aģentūrās] šis process ir nevainīgs, bet lielākajā daļā tas kļūst korumpēts. Un to pastiprina budžeta plānošana.”

Viņš turpināja aprakstīt, kā var darboties aģentūras varas sagrābšanas process.

“Kad labi redzami un spēcīgi regulatori tuvojas pensijas vecumam, viņi zina, ka viņi var palielināt savu algu, dodoties strādāt aģentūrā, kuru viņi regulēja,” viņš teica.

“Un tā parasti pēc gada vai diviem, pirms viņi tuvojas pensijai, viņi sāk sniegt patiešām ekstravagantus pakalpojumus, labi redzamas laipnības tai nozarei, ko viņi regulē. Sagadīšanās pēc šie regulatori ir cilvēki, kas vada nodaļas, pieņem darbā jaunus cilvēkus un rāda piemēru saviem padotajiem. Un pamazām šajā procesā tiek pakļauta visa aģentūra,” Kenedijs turpināja.

“Tiesneši šajā valstī un visur citur nedos mums uzvaru tāpat vien. Mums ir jāizveido sabiedrības pamats. Mums jāparāda tiesnesim, ka tur ārā ir sabiedrība un tā vēlas reformas. Ka ir tādi cilvēki kā jūs, kuri ir ievainoti. Mums ir jānāk klajā ar šiem stāstiem, ļoti spēcīgajiem piemēriem tam, kā demokrātija jūk ārā, tiek izsmieta, un cilvēkiem tiek nodarīts pāri briesmīgos veidos. Un mums ir nepieciešama tautas kustība, lai nepārtraukti popularizētu šos stāstus,” secināja Kenedijs.

Raksts angļu valodā Lifesitenews.com

Tulkojusi Zane T.

10.02.2021.

Lasiet citus portālā publicētos rakstus par 5G, mobilo torņu starojumu utml.

Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment