Trending News

Atklātā vēstule par seksuālās orientācijas datu vākšanas kampaņu skolēnu vidū

aizvakar ziņoja Neatkarīgā, “vairākas Latvijas nevalstiskās organizācijas kādas ārvalstu institūcijas uzdevumā centušās vākt datus par Latvijas skolēnu seksuālo orientāciju, nesaskaņojot to ar viņu vecākiem un izglītības iestāžu vadību. Nav skaidrs, kādiem nolūkiem šo sensitīvo informāciju iecerēts izmantot, taču tās nokļūšana nepareizās rokās būtu bīstama. Šobrīd anketēšana Latvijā vecāku iebildumu dēļ ir apturēta, taču citās Eiropas valstīs turpinās.”

Piedāvājam iepazīties ar atklāto vēstuli, ko vairākām augstām amatpersonām nosūtījuši vecāki, kultūras, izglītības jomas darbinieki un juristi. Tajā paustas pamatotas bažas par LGBTQ kopienas mēģinājumu slepus, bez vecāku piekrišanas iegūt datus par vidusskolēnu dzimumidentitāti, seksualitāti, piedāvājot viņiem mulsinošus, provokatīvus atbilžu variantus.

LGBTQ kopiena ir publicējusi “The Free Project”, kura mērķis — kā minēts pētījuma aprakstā — ir iegūt vairāk informācijas par tiem skolēniem, kuri “sevi identificē kā lesbietes, gejus, biseksuāļus, transpersonas, vai kvīrus (LGBTQ), vai arī vēl nav pārliecināti par savu seksuālo orientāciju vai dzimuma identitāti.” Aptaujai nav brīdinājuma par vecuma ierobežojumiem. Tās sākumā ir aicinājums apliecināt savu „informēto piekrišanu”, ka aptaujā būs privāti jautājumi, ka jautājumi var izraisīt nepatīkamas emocijas, ka aptauju var pārtraukt un, ka iegūtā informācija tiks uzglabāta uz atsevišķa servera.

ATKLĀTA VĒSTULE

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai
LR TiesībsargamValsts prezidentam Egilam Levitam
LR Labklājības ministrei Ramonai Petravičai
LR Iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam
Valsts izglītības satura centram

Par publiskajā telpā izplatītām aptaujas anketām, kurās tiek ievākti nepilngadīgo personas dati

Vecāku redzes lokā ir nonākusi interneta vidē caur LGBT HOUSE sociālo tīklu lapām izplatīta anketa. Aptaujas reklāmā norādīts: „Piedalies starptautiskā projektā, kas cenšas noskaidrot vidusskolēnu pārdomas un tiešus vai netiešus pieredzes stāstus saistītus ar seksuālo orientāciju un/vai dzimuma identitāti. Tava dalība šajā aptaujā ir ļoti svarīga un ļaus profesionāļiem labāk saprast, kā nodrošināt labklājību un labus mācību sasniegumus visiem vidusskolēniem.”

Atverot aptauju, tiek piedāvāts iepazīties ar „informētas piekrišanas formu”, kurā norādīts, ka aptaujā tiks uzdoti personiska rakstura jautājumi, ka jautājumi var radīt nepatīkamas sajūtas, ka dalībnieks ar savu piekrišanu apliecina, ka apzinās, ka daži no uzdotajiem jautājumiem var būt nomācoši, ka šī aptauja satur jautājumus par jūtām, garastāvokli, stresu ikdienas dzīvē, apkārtējo atbalstu, narkotisko vielu lietošanu, darīšanu sev pāri un viktimizāciju. Tāpat, aptaujas dalībnieks ar savu piekrišanu apstiprina, ka ir informēts, ka aptauja ir brīvprātīga, un ka jebkurā brīdī dalību aptaujā var pārtraukt vai rakstīt aptaujas veidotājiem uz biedrības “LGBT un viņu draugu apvienība Mozaīka” oficiālo e-pastu. Pirms dalības aptaujā dalībniekam ir jāapstiprina, ka viņš apzinās, ka visa informācija tiks uzskatīta kā privāta un konfidenciāla. Un ka visi dati tiks turēti drošā vietā, uz droša servera.

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!

Izvērtējot augstāk minēto „informētās piekrišanas formu”:

1. Saskatām riskus personiskās informācijas izmantošanai. Aptaujā tiek ievākta personiska informācija par aptaujas dalībniekiem, bet nav datu apstrādes līguma un apstiprinājuma, kas liek secināt, ka aptaujas veicēji atbildību par datu drošību neuzņemas, bet aptaujas dalībniekam ir jāapstiprina, ka viņš uzticas, ka visa informācija būs konfidenciāla un privāta. Nav drošības garantiju pret informācijas noplūdi, kā arī nav saprotami informācijas izmantošanas mērķi.

2. Secinām, ka aptaujas veidotāji prognozē, ka aptauja var bērniem radīt diskomfortu un nepatīkamas izjūtas. Tādēļ šādas aptaujas izplatīšana ir vērtējama kā tīša, apzināta vardarbība pret bērniem. Tāpat nosodāma ir bērna šķietamā apzinātā piekrišana aptaujai, jo bērns nevar apzināties un atbildīgi izvērtēt pieredzi, kura viņam iepriekš nav bijusi, un paredzēt turpmāko jautājumu saturu un atbilžu sekas. Tādējādi aptaujas veidotāji tīši padara bērnu līdzvainīgu negatīvajā pieredzē un iespējamos apdraudējumos, ko viņam izraisa atbildēšana uz aptaujas jautājumiem. Aptaujas ievadā ir teikts, ka tā ir brīvprātīga, un bērns ir informēts, ka var to jebkurā brīdī pārtraukt, taču jebkurā gadījumā nav pieļaujama šādu aptauju izplatīšana virtuālā vidē, apzinoties tās izraisītās iespējamās negatīvās sekas. Bērns var arī neizlasīt to, ka viņš aptauju var pārtraukt, jo sākotnēji radītā intriga var mudināt bērnu turpināt aptauju, nomācot savas nepatīkamās izjūtas.

3. Aptaujas sākumā nav brīdinājuma par vecuma ierobežojumu dalībai aptaujā, nav veikti pasākumi, lai aptauja netiktu izplatīta jaunāku bērnu vidū, kuriem atbildēšana uz aptaujas jautājumiem var būt īpaši traumatiska. Tāpat ir ievietota maldinoša informācija par Gentas Universitātes (Ghent University) ētikas komitejas kompetenci regulēt Latvijas normatīvos aktus, kas apietu vecāku piekrišanas nepieciešamību šādas aptaujas veikšanai: “Tu apzinies, ka, lai piedalītos šajā pētījumā, vecāku atļauja nav nepieciešama jauniešiem, kuriem ir mazāk par 18 gadiem. Šos grozījumus piekrišanas formā akceptēja Gentas Universitātes ētikas komiteja, jo obligāta vecāku atļauja bērnam piedalīties šāda rakstura aptaujā var ne tikai novest pie kāda dalībnieka “piespiedu iznākšanas no skapja” (outing), bet var arī veicināt mutisku vai fizisku vardarbību.”

Uzskatām, ka privātu, intīmu jautājumu uzdošana bērniem bez vecāku piekrišanas ir rupjš bērna privātuma un arī ģimenes aizskārums, kas var izraisīt arī nepatīkamas traumatiskas sekas un radīt apdraudējumus ģimenes drošībai.

Aptaujā tiek lūgts norādīt respondenta skolas atrašanās vietu, skolas nosaukumu, klasi, dzimšanas gadu, tautību, dzimšanas vietu, reliģisko piederību un citu privātu informāciju par vecākiem, ģimeni, ģimenes materiālo stāvokli (datori, automašīnas u.c.) un paradumiem, kas nepārprotami ļauj viegli identificēt respondenta personību un viņa ģimeni. Lūgts arī norādīt vecāku Nr.1 un Nr.2 tautību, tādējādi mudinot apšaubīt mātes un tēva vienlīdzību ģimenē, kas ir pretrunā ar dzimumu līdztiesības principiem kā arī neapstrīdamajām mātes un tēva unikālajām lomām bērnu dzīvē.

Nav saprotams, kas uzglabās iegūtos datus, kādiem nolūkiem tie tiks izmantoti. Nepilngadīgu bērnu izmantošana šādās apšaubāmās aptaujās par sensitīvām, privātām tēmām ir pilnīgi nepieļaujama. Turklāt nav izslēgta datu izmantošana negodprātīgiem mērķiem, nav garantēta to nenokļūšana dzimumnoziedznieku rokās. Tālāk aptaujā seko jautājumi un piedāvāto atbilžu varianti, kas rosina apšaubīt savu dzimumu, savu seksuālo orientāciju, pieņemt, ka dzimums var būt mainīgs. Jautājumi rosina uzlūkot un vērtēt savus klasesbiedrus un skolotājus kā seksuālas intereses objektus, vērtējot viņu uzvedību seksualitātes izpausmju kontekstā. Tīši respondentam tiek radīts iespaids, ka sabiedrības lielāko daļu veido LGBT orientēti cilvēki, mudinot arī pievienoties šai kopienai.

Tā kā aptauja ir adresēta nepilngadīgajiem, ir ļoti apšaubāmi, vai nepilngadīgie spēj izvērtēt kaut ko tādu kā savu “dzimuma identitāti” vai “seksuālo orientāciju”. Nepilngadīgais, kurš tieši šajā vecumā piedzīvo dzimumnobriešanu, var aplami interpretēt savas sajūtas un pārdzīvojumus, kā arī izdarīt aplamus spriedumus par savu izskatu, vēlmēm, nepieciešamību “tikt pieņemtam” un savas personas atbilstību vispārējām normām. Šajā vecumā pedagogiem un nevalstiskajām organizācijām, kuras strādā ar bērniem, ir jābūt īpaši iejūtīgiem un taktiskiem. Taču šajā aptaujā redzam no zinātniskā viedokļa apšaubāmas dzimuma, “dzimtes” un seksuālās orientācijas ideoloģijas pārsteidzīgu pieņemšanu par patiesu. Nenobriedušu jauniešu gadījumā tā var veicināt nevēlamus un pat bīstamus seksuālus eksperimentus, paviršas attiecības, sava ķermeņa pārveidošanas mēģinājumus, kā arī negatīvi ietekmēt identitātes noturības veidošanos, kritisko domāšanu un spēju ievērot morāles un tikumības normas.

Jāpiebilst, ka aptauja ļoti vienpusīgi koncentrējas tikai uz iespējamu “mobingu” vai apcelšanu dzimuma vai seksuālās orientācijas dēļ, ne reizi nepieminot iespējamu apcelšanu, ko izraisa, piemēram, jaunieša nostāja kādos šķeļošos jautājumos vai reliģiskā piederība.

Vērtējot aptaujā ietvertos jautājumus un piedāvātos atbilžu variantus, ir noprotams, ka aptaujas mērķis ir nevis vispārīgi izzināt kādu problēmu un tās risināšanas veidus, bet aptaujas aizsegā popularizēt LGBT ideoloģiskos uzskatus un piesaistīt jauniešus LGBT organizāciju darbībai.

Vēršam arī uzmanību uz to, ka aptaujas organizatori nepārstāv visus homoseksuāli orientētos cilvēkus, un centieni izplatīt šāda veida aptaujas bērniem sabiedrībā veicina negācijas arī pret tiem homoseksuāli orientētiem cilvēkiem, kuri ciena sabiedrības vispārpieņemtās normas un ir godprātīki sabiedrības locekļi.

Lūdzam Labklājības ministriju un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju savas kompetences ietvaros novērst šīs aptaujas radīto iespējamo turpmāko kaitējumu un apdraudējumu bērniem, viņu ģimenēm un sabiedrībai kopumā!

Pamatojoties uz Civillikumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem vecāku pienākumiem un tiesībām rūpēties par savu bērnu un viņa mantu, kā arī nodrošināt bērna tikumisko attīstību, lūdzam veikt nepieciešamās darbības, lai izvērtētu aptaujas organizatoru rīcību saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem un vispārējo ētiku.

Iesniegumu parakstījuši 50 vecāki, kultūras, izglītības jomas darbinieki, juristi. Paldies viņiem par to!

Informāciju sagatavojusi L. Tjuniņa

Share With:
Rate This Article
Comments
  • Hello am mark barger from USA, i james mark . to say a very big thanks to Dr Macaulay for saving my soul from dying of Herpes Virus,i have being suffering  from this Herpes Virus for two years now, i saw Dr Macaulay email address on a comment of someone who he has helped i was so encourage with the testimony been shared, i took the man email address and also contacted him for help he replied me and ask for some of my details which i provided and also ask for some useful Materials Needed for the herbal herbs which also did not cost me much, i provided all he needed from me to God be blessed this Dr prepared a parcel and send it to me followed with the instruction on how to take the herbal herbs medicine for 14 days. So surprisingly after taking the herbal herbs i went to the hospital for checkup to my greatness surprise my result came out (negative),i will never stop sharing my testimony of how i was cured from my Herpes Virus by Dr Macaulay you can also write him for any type of help you may need (Via:[email protected]) here his whatsapp https://wa.me/message/HJO6BWJEP4CFJ1mobile number (+2349067522465) for help….

    maijs 3, 2021

Leave A Comment