Atklāta vēstule Valsts policijai

Lūdzu uzsākt izmeklēšanu par nesankcionēta piketa organizēšanu un vairāku cilvēku piedalīšanas tajā, pārkāpjot Ministru kabineta lēmumu par piketu aizliegumiem. Nesankcionētais pikets notika 23.01.2021. pie Krievijas vēstniecības. Nepieciešamības gadījumā varu iesniegt arī lietišķus pierādījumus par visiem pārkāpumiem (foto attēli un videoieraksti).

Tāpat lūdzu uzsākt izmeklēšanu pret Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas veikto sabiedrības mudināšanu uz protesta akcijām, kas dotajā laikā periodā ir aizliegtas! Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas darbībā (oficiālie paziņojumi publicēti ar Facebook profila starpniecību) publiski tiek propagandēta protesta akcijas dalībnieku neaizskaramība, nosodot Krievijas (pēc analoģijas arī Latvijas un citu valstu) tiesībsargājošo iestāžu rīcību pret protesta akcijas dalībniekiem, tādējādi mudinot un aģitējot arī Latvijas pilsoņus piedalīties nesankcionētās protesta akcijās šajā priekš visiem grūtajā periodā, un attiecīgi mudina pārkāpt Latvijas valsts noteikumus par protestu akciju rīkošanas aizliegumu un par aizliegumu piedalīties tajos. Gribu uzsvērt, ka protesta akcijas Krievijā notika ar masveida piketu palīdzību, neievērojot epidemioloģisko situāciju valstī un visā pasaulē.

25.01.2021. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija savā Facebook profilā nopublicēja sekojošo ierakstu:

Latvija stingri nosoda Krievijas tiesībsargājošo iestāžu rīcību pret 2021. gada 23. janvārī notikušo protesta akciju dalībniekiem, kuri demokrātiskā ceļā īstenoja savas tiesības uz pulcēšanās un izteiksmes brīvību”.

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!

Ar šo ierakstu Latvijas Ārlietu ministrija aģitē, mudina un iedrošina arī Latvijas sabiedrību piedalīties masveida nesankcionētās protesta akcijas un piketos, un balstīties nevis uz Latvijas Ministra kabineta lēmumu par piketu aizliegumiem, bet gan uz savām tiesībām uz pulcēšanās un izteiksmes brīvību.

Šāda veida aģitācija un protesta akciju propaganda un sabiedrības mudināšana uz nesankcionētām akcijām rada sabiedrībā daudz jautājumu, proti:

Kāpēc Latvijas Ārlietu ministrija tikpat stingri nenosodīja Latvijas tiesībsargājošo iestāžu rīcību pret 2020. gada 12. decembrī un 26. decembrī notikušās protesta akcijas dalībniekiem, kuri demokrātiskā ceļā īstenoja savas tiesības uz pulcēšanās un izteiksmes brīvību?

Cik zināms no oficiāliem valsts masu medijiem un no Valsts policijas rīcības, Latvijas valdība stingri nosodīja nevis Latvijas tiesībsargājošo iestāžu rīcību pret protestētājiem, bet nosodīja tieši Latvijas protestētājus, kas demokrātiskā ceļā īstenoja savas tiesības uz pulcēšanās un izteiksmes brīvību? Vai Latvijas valdības oficiāls nosodījums ir atkarīgs no valsts, kur notiek protesti? Vai morāli un ētiski principi, nosodot līdzcilvēkus, mainās atkarībā no subjektīvā viedokļa par protesta tēmu? Kāpēc Latvijas Ārlietu ministrija, stingri nosodot Krievijas policijas rīcību, atbalsta Latvijas valdības rīkojumu Latvijas policijai rīkoties absolūti analoģiski kā Krievijā, aizliedzot cilvēkiem brīvi paust savu viedokli 12.12.2021. un 26.12.2021.?

Ja Latvijas valsts institūcijas izdeva rīkojumu, ka publiski nesankcionēti piketi pašlaik ir aizliegti, jo tie apdraud sabiedrības veselību, tad es, ieklausoties mūsu valdības vadlīnijās, jutos 23.01.2021. piketa norises apdraudēta, kur nesankcionēti piedalījās vairāki desmiti cilvēku, neievēroja distanci un, iespējams, izplatīja Covid-19 vīrusu.

Saistībā ar to, ka 12.12.2021. un 26.12.2021. protesta akciju rīkotāji un dalībnieki tika administratīvi sodīti par piketa rīkošanu un uz 23.01.2021. valsts aizliegumi attiecība uz piketiem nav mainījušies, lūdzu Valsts policiju uzsākt administratīvu lietu par administratīviem pārkāpumiem un piemērot attiecīgus sodus pie atbildīgām personām.

Uzsākt izmeklēšanu un administratīvu lietu pret Valsts Ārlietu ministriju saistībā ar sabiedrības mudināšanu un iedrošināšanu uz nesankcionētiem piketiem un aizliegto protesta akciju propagandu.

Jeļena Daņiļčenko

2021. gada 2. februārī

Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment