Trending News

Eiropas Komisija soda 6 Polijas pilsētas, jo tās ir par ģimeni nevis gejiem

Eiropas Komisija ir noraidījusi sešu Polijas pilsētu pieteikumus piedalīties subsidētās sadraudzības programmā dēļ viņu oficiālās attieksmes pret LGBT (lesbiešu, geju, biseksuāļu un transgenderu) kopienu.

“Dalībvalstīm un valsts varas iestādēm ir jārespektē ES vērtības un pamattiesības,” sacīja ES vienlīdzības komisāre Helēna Dalli.

“Tāpēc tika noraidīti seši sadraudzības pilsētu pieteikumi, iesaistot Polijas iestādes, kuras pieņēma” LGBTI brīvās zonas “vai” ģimenes tiesību “rezolūcijas,” viņa sacīja.

Sešas pašvaldības bija pieteikušās subsīdijām no 5000 līdz 25 000 eiro no ES programmas, lai veicinātu kultūras partnerības starp sadraudzības pilsētām dažādās dalībvalstīs.

Otrdien tika publicēts 127 veiksmīgo pilsētu saraksts, un astoņas Polijas pilsētas bija starp tām, kuras izvēlējās pieticīgajām dotācijām, bet vēl vismaz sešas nebija.

Pēc komisijas pārstāves teiktā, ES Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) bija rakstījusi dažām pilsētām, lai meklētu skaidrojumus par viņu nostāju attiecībā uz LGBT tiesībām.

Daži Polijas reģioni ir pasludinājuši sevi par “LGBT ideoloģiskām zonām” vai pieņēmuši “ģimenes tiesību” deklarācijas, kuras Brisele uzskata par diskriminējošām un kuras ir nosodījis Eiropas Parlaments.

“Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus mērķsadarbības programmai ir noteikts, ka tai jābūt pieejamai visiem Eiropas pilsoņiem bez jebkādas diskriminācijas dzimuma, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ,” sacīja pārstāvis.

Seši pieteikumi “tika noraidīti, jo projekta likumīgā pārstāvja sniegtā atbilde nesniedza novērtēšanas komitejai pietiekamu pārliecību par projekta atbilstību ”programmas mērķiem, “jo īpaši par vienlīdzīgu piekļuvi un nediskrimināciju”.

Šis ir tipisks piemērs kā darbojas viltus demokrātija un kā tiek piemērotas pārprastās cilvēktiesības.

Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment