Trending News

Globālistu pakalpiņi steidz ieviest aparteīdu Latvijā. Digitālais šprices sertifikāts ir klāt

Burtiski nupat izskanēja ziņa, ka Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nolēma noteikt steidzamību likumprojektam, kas paredz piešķirt Ministru kabinetam deleģējumu pār vakcinācijas pret Covid-19 fakta pieprasīšanas, izsniegšanas un pārbaudes kārtību.

Šis priekšlikums paredz, ka, «lai varētu atļaut izmantot izņēmumus epidemioloģiskās drošības pasākumiem personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 infekciju, pārslimojušas to vai kuru veiktie testi pret Covid-19 infekciju ir negatīvi, tiek izsniegti sadarbspējīgi sertifikāti, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu vai informāciju par veikto testēšanu pret Covid-19 infekciju»

Respektīvi, steidzamā kārtā tiek ieviests tas, par ko veselu gadu brīdināja dažādas saprāta balsis – šis ir plāndēmijas afēras galvenais mērķis. Tas ir reģistrēt cilvēkus digitālajā sistēmā, kas nodrošina iespējas mainīt viņu statusu un tālāk jau savienot to ar sociālo kredītu sistēmu pēc Ķīnas parauga. Tam ir atrasts arī tautiskais nosaukums ‘sadarbspējīgie’ sertifikāti.

Savukārt no kāda cita avota ir saņemts arī viss plānotais grozījumu projekts. Ar to varat iepazīties šeit.

Tajā ir paredzēts veikt grozījumus arī MK noteikumos 360 un šeit redzam visu to, kāpēc tad afēra tika palaista. Daži izvilkumi no paredzētajiem grozījumiem:

Personai veiktās vakcinācijas pret Covid-19, testēšanas SARS-CoV-2 noteikšanai vai personas pārslimošanas ar Covid-19 faktu apliecina ar sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.

Sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu izsniedz šo noteikumu 38.19 punktā noteiktajā kārtībā, ja persona ir saņēmusi vakcīnu pret Covid-19 ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu  atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai. Sertifikātu izsniedz par katru saņemto vakcīnas devu.

Sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu izsniedz šo noteikumu 38.19 punktā noteiktajā kārtībā, ja personai  ir veikts Covid-19 tests, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, vai ātrais antigēna testu, kas iekļauts Padomes rekomendācijās 2021/C 24/01 un šī testa rezultāts ir negatīvs. Testu sadarbspējīga testēšanas sertifikāta izsniegšanai neveic par valsts budžeta līdzekļiem.

Sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona vai tās likumīgais pārstāvis elektroniski var pieprasīt un lejuplādēt tīmekļa vietnē www.Covid19sertifikats.lv, izmantojot kādu no Latvijas valsts portāla www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem.

Aprakstīta arī informācija, kādai jābūt šajā sertifikātā, sākot no personas vārda un uzvārda, beidzot ar unikālo identifikācijas kodu – lūk, tā pati zvēra zīme, par ko pravietoja jau Svētie Raksti.

Bet pats galvenais ir šis –

Nacionālais veselības dienests anulē izsniegto sadarbspējīgo vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu, ja sertifikāta derīguma termiņs ir pagājis. Anulēts sertifikāts personai ir pieejams vēl 3 mēnešus, pēc tam  sertifikāts tiek dzēsts. Nacionālais veselības dienests atsauc izsniegto sadarbspējīgo vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu, ja ir konstatēta kļūda vai saņemta informācija par sākotnējo datu neatbilstību.

 Nu lūk – nesaņemsiet kārtējo injekciju, visi atvieglojumi Jums beigsies.

Tad seko arī šāds punkts:

Šo noteikumu 38..27 punktā minētās personas var piedalīties publiskos pasākumos ārtelpās vai iekštelpās, kā arī saņemt saimnieciskos pakalpojumus klātienē, tai skaitā ēdināšanas un izklaides pakalpojumus ārtelpās vai iekštelpās, apmeklēt kino, teātra izrādes, koncertus, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot 2 metru distanci:

38.30 1. ja publiskā pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā pie ieejas tiek nodrošināta kontrole, lai identificētu klātesošo personu atbilstību šo noteikumu 38..27 punktam un tiek nodrošināts, ka pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā neatrodas personas, kas šīm prasībām neatbilst;

Tātad pie pasākumiem un pie saimniecisko pakalpojumu saņemšanas vietām tiks norīkoti policaji, kuri skatīsies, vai gadījumā šos pakalpojumus nesaņem veseli cilvēki ar dabisko imunitāti, kam vēl nav digitālais sertifikāts un numurs ausī par atbilstību varas sistēmai.

Spriežot pēc teksta, tad tas vai vismaz daļa no aprakstītā stājas spēkā no 15.jūnija – tad tas ir datums, kad mūsu Latvijā kangari būs oficiāli ieviesuši aparteīdu, veselo ļaužu diskrimināciju un teroru pret viņiem. Kas sāksies tālāk, grūti pat iedomāties. Tad mums jau Līgo naktī būs špricēto/digitālo un dabiski imūno ļaužu ugunskuri, bet tālāk varam aizmirst par visu līdzšinējo dalījumu – tagad spēkā stājas kovidokrātija un ir tikai divas kastas – tie, kas piedalās eksperimentā un tie, kas atsakās. Un Bada spēles var sākties.

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!

Ja tauta spēj klusējot pakļauties kam tādam, tas rada bažas par tās nākotni. Tad izdzīvos tikai individualitātes un kaut kādas nodalītas kopienas, kurām pašām būs jāveido sava iztikšana. Kā tas būs, ir atkarīgs no sašpricēto skaita – ja tas paliek mazākumā, tad diskriminēt vairākumu īsti viņiem nesanāks.

A. Vasiļevskis

Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment