Iekšlietu ministra atbildes analīze par 1. maija protestētāju arestiem

  1. maijā pie Brīvības pieminekļa tika arestēti 3 cilvēki. Viens stāvēja ar Latvijas karogu, otrs ar plakātu, trešais nogūlās uz laukuma blakus policijas mašīnai sava drauga aresta brīdī. Viņi nevienu neapdraudēja, tomēr vienalga tika arestēti. Policija nespēja pamatot savu rīcību ar likumu. Vairākas dienas vēlāk Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens privātā vēstulē Jānim Pļaviņam sniedza paplašinātu atbildi. Cik atbilde ir faktoloģiski un juridiski korekta uzzināsi video, kur tā tiek detalizēti analizēta.

Sanda Ģirģena atbilde lasāma šeit:

“Plavińa kungs, saskańā ar likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 3.panta 1 dału Ikvienam atbilstoši šim likumam ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos.

Likums piełauj individuālu nesaskańotu piketu, kas atbilst likuma normām,

bet kungs ar plakātu Raivo Rosts bija TVF atribūtikā załā vestē un piketēja ar organizācijai raksturīgo atpazīšanas elementu, attiecīgi likums šādu gadījumu traktē kā iepriekš organizācijas publiski izsludinātu piketu, kas nebija saskańots likumā noteiktā kārtībā. Cik man zināms TVF pārstāvji vairākas dienas iepriekš soc tīklos aicināja uz šo pasākumu, iesniedza pat saskańošanai pieteikumu pašvaldībai. Cik man zināms nesagaidīja akceptu. Katrā gadījumā, video skaidri parāda, ka pašvaldības policisti cenšas izskaidrot R.Rosta kungam kāpēc vińš nav uzskatāms par individuālu piketētāju.

Skaidri redzams, ka persona nevēlējās uzklausīt, turpināja ignorēt policijas likumīgās prasības, attiecīgi administratīvi procesuālās darbības tika veiktas iecirknī. Likuma 9.panta 1 dała nosaka, ka Sapulču, gājienu un piketu laikā nodrošināma brīva pieeja un piebraukšana valsts un pašvaldību iestādēm, kuru tuvumā notiek attiecīgie pasākumi, kā arī šo iestāžu drošība un netraucēta darbība. Attiecīgi gulties uz zemes pie VP transporta, lai traucētu transporta kustību ir traktējams kā likuma norma pārkāpums. No video redzams, ka kungam Klimovičam tika palūgts netraucēt VP dienesta pienākumu izpildei, proti, transporta kustībai, policijas lūgums tika ignorēts, attiecīgi neizpildot policijas likumīgās prasības, persona tika aizturēta un aizvesta uz iecirkni administratīvā pārkāpuma noformēšanai.

Viens kungs pat speciāli testēja policiju, sakot, ka vēlas nolikt ziedu pie pieminekła, kas tika atłauts. Sańemot atłauju, zieds pat netika nolikts pie pieminekła. Provokācija?… Likuma 10.panta 2.dała nosaka, ka pasākumu laikā aizliegts vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību, izteikt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, sludināt vardarbību, un citus likumpārkāpumus.

Varētu analizėt katru individuālo gadījumu, bet rezumējot būtisko, aizturēšanas nenotiktu, ja aizturētie savas kłūdainās likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” interpretācijas dēl būtu uzklausījuši valsts, pašvaldību policijas skaidrojumus, un nebūtu ignorējuši likumīgās prasības. Ja mērkis bija provokācija ar policiju, kliegšana un pēc tam sagrozīta interpretācija par aizturēšanas pamatu, tad misija ir izdevusies. Pēdējais mums visiem ir absolūtas tiesības protestēt, piketēt utt., bet ievērojot noteikto kārtību.

Ceru, ka izskaidroju nianses. Es arī cīnos par labāku Latviju, bet bez agresijas un policijas saukšanas par fašistiem. Var kopā gatavot likumdošanas iniciatīvas, pievienoties darba grupām, aizstāvēt tiesības, ir vēl dažādi instrumenti. Ja ir vēlme iet piketēt, sapulcēs, gājienos, lūdzu, bet neprovocējot cilvēkus, un neapzināti vai apzināti pārkāpjot likumu. Paldies.”

Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment