Thursday, August 13, 2020
Trending News

Jānis Mārtiņš Skuja

Sveicināti brāļi, māsas, radi, draugi, paziņas, nedraugi!

Kā jau minēju iepriekš, esmu piekritis dalībai pašvaldību vēlēšanās Rīgā, saraksts VIENOTI LATVIJAI. Šis laikam būs neredzēts gadījums, kad neatkarīgi kandidāti kandidē no politiskas partijas, bez nosacījumiem par partijas programmām, balsošanas disciplīnu pat tad, ja loģika un sirdsapziņa liek rīkoties savādāk.  Neiztrūkstoši katrā partijā ir kāda laba un zinoša personība, bet bieži esmu dzirdējis frāzi: “nu jā, bet tā partija man ne īpaši… tāda pašlaik kārtība valstī ir  – tikai politiskās partijas un apvienības…”  Iespējams šis ir tas brīdis, kad var iebalsot neatkarīgu deputātu, ne partiju, jo manas attiecības un brīvība ir strikti nemainīgas, mums ir savstarpēja vienošanās, kuru var lasīt manā mājas lapā www.jms.lv 

Kopš tā brīža, kad biju Rīgas domes opozīcijā, līdz šodienai ir pagājis laiks, tāpēc šodien mans redzējums ir:

Deputāta darbs pašvaldībā ir: pieņemt lēmumus vairākuma iedzīvotāju interesēs un sekot to izpildei, kā arī saņemot sūdzības vai ierosinājumus no iedzīvotājiem, ir jārīkojas atbilstoši jautājuma risināšanai, mazinot birokrātiskos sķēršļus, kuri vēl nav novērsti efektīvākai domes struktūru un uzņēmumu darbībai.

Rīgai ir jābūt tādai, kurā tiešām gribas dzīvot un es, ka arī daudzi citi, pirms laika bezcerībā, biju gatavs mainīt Rīgu pret kādu citu, sakārtotu pilsētu, kādu Latvijā mums netrūkst.

Gribas būt lepnam par Rīgu un aicināt savus draugus un paziņas no visas pasaules, kaut reizi gadā apmeklēt Rīgu, tā, gan popularizējot mūsu pilsētu un valsti, gan papildināt ar ieņēmumiem Rīgas kasi. Līdz šim jau esmu organizējis Rīgā vairākas nozīmīgas starptautiskas konferences un vizītes. 

Būdams domes deputāts opozīcijā, esmu balsojis un atbalstījis arī labas idejas un lēmumus, kuri rosināti no domes pozīcijas (par to gan saņemot pārmetumus no kolēģiem). Uzskatīju un joprojām uzskatu, ka greizsirdība saimnieciskos jautājumos, (kuri dod pienesumu rīdziniekiem) ir pilnīgi nevietā, muļķīga un bērnišķīga.

Kā neatkarīgs deputāts no esošā saraksta “VIENOTI LATVIJAI” es noteikti rīkošos tā, lai man, maniem bērniem, radiem, draugiem, paziņām un viesiem nebūtu kauns par šo pilsētu. Tas nozīmē, ka jebkurš pozīcijas vai opozīcijas noderīgs, labs, gudri pārdomāts piedāvājums un lēmums, saņems manu atbalstu!

Labās un akūti svarīgās idejas var lasīt citu partiju programmās, kuras atkārtojas gadu no gada vai ir ļoti līdzīgas. Svarīgs izpildījums, nevis kas sarakstīts.

Konkursi un iepirkumi – pamats visām iespējamām koruptīvām shēmām. Svarīgs ir nolikums un tā saturs, kuram jābūt atbilstoši LABAI PĀRVALDĪBAI. Ne zemākai cenai, bet kopsummā atbilstoši cenai, garantijām ilgtermiņā, kvalitātei un pieredzei, ar skaidri noteiktu finansiālu plānu, izslēdzot iespējas projekta laikā papildināt to ar n-tajiem pielikumiem, tādā veidā audzējot līguma summu, ja tam nav ārkārtas situācijas apstākļi. Amatos tikai atbilstoši nozares profesionāļi, nevis juristi, kas pasaka kā izmantot likuma robu. Laiks izbeigt tradīciju ar ātri nomaināmiem, paklausīgajiem shēmu realizētājiem, p.i. (pienākumu izpildītājs) kuri salikti departamentu un uzņēmumu vadībās.  Rīgas ārpolitikai ir jābūt atbilstošai valsts noteiktajam virzienam, kas nozīmē skatu uz rietumiem, atbilstoši ES un NATO drošības jautājumiem. Saimnieciskie jautājumi, rūpīgi izvēloties sadarbības partnerus, sevišķi austrumu virzienā. 

Un par aktuālo, – ja runājam par koncertzāli, Rīgas kontekstā, tad es noteikti neatbalstu ēkas Elizabetes ielā 2 nojaukšanu un koncertzāles vietas izvēli uzticētu pilsētplānotājiem un arhitektiem, tādā vietā, kur tā organiski iederas vidē un kas ļautu vietai un apkaimei ieelpot jaunu dvesmu, un ļautu pilsētai loģiski un dinamiski attīstīties. Diemžēl šo jautājumu valsts lemj vienpersoniski, ignorējot pilsētu, kaut gan tas tiešā veidā skar visus rīdziniekus ikdienā sākot jau ar satiksmes sastrēgumiem. Politiķu grupiņa kuriem nav nekāda sapratne par pilsētplānošanu lemj par mūsu Rīgu. Mazāk politikas, vairāk darba!

Jūsu Jānis Mārtiņš Skuja,

Tavs neatkarīgais kandidāts, bezpartejisks,  saraksts “VIENOTI LATVIJAI”. Pret partiju dogmām –

DARAM RĪGU VARENU!

CV

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment