Tuesday, October 27, 2020
Trending News

Kāpēc ELPAS TRŪKUMS nav tikai COVID-19 simptoms? (2. daļa)

Jana Paegle

Šobrīd visi COVID19 piedēvētie simptomi ir nespecifiski. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka saskaņā ar diferenciālo diagnostiku viens simptoms ir raksturīgs daudzām diagnozēm vai ir vērojams kā organisma aizsargreakcija. Agrāk medicīnā jauna vīrusa definēšana ar tieši tam raksturīgiem simptomiem bija vairāku posmu pētījumu un pierādījumu ilgstošs process.

Kā tad ir ar tiem COVID19 piedēvētajiem simptomiem?

Šajā trīs rakstu sērijā es pievēršos trīs COVID19 piedēvētajiem simptomiem:
paaugstināta temperatūra;
elpošanas grūtības, smakšana;
sauss klepus.

Šodien par ELPOŠANAS GRŪTĪBĀM UN SMAKŠANU.

Elpas trūkums medicīnā tiek iedalīts dyspnoe (subjektīvi apgrūtinātas elpošanas sajūta) un orthopnoe (izteikts un dzīvībai bīstams elpas trūkums).

Elpas trūkuma stāvokļi tiek iedalīti 4 pakāpēs:
1. pakāpe: elpas trūkums tikai pie lielas fiziskas slodzes, piemēram, kalnā kāpšana;
2. pakāpe: elpas trūkums pie mērenas fiziskas slodzes, piemēram, lēna iešana līdzenā reljefā;
3. pakāpe: elpas trūkums pie vismazākās fiziskās piepūles, piemēram, apģērbšanās;
4. pakāpe: elpas trūkums miera fāzēs, piemēram, miegā.

Un tagad pats interesentākais parastam lasītājam, jo medicīnas pārstāvjiem šis ir zināms.

Elpas trūkumam ir ļoti daudz iespējamie iemesli!
Šeit seko svarīgāko elpas trūkuma iemeslu uzskaitījums, kas būtu jāņem vērā, nosakot diagnozi:
– bronhiālā astma;
– hroniskas plaušu slimības;
– svešķermeņi elpošanas ceļos;
– pneimonija;
– plaušu fibroze;
– plaušu atelektāze;
– plaušu emfizēma;
– audzēji;
– pneimotorakss;
– plaušu emobilja;
– miokardinfarkts;
– perikarditis;
– iedzimtas sirds slimības;
– mitralstenoze;
– šoks;
– koma;
– urēmija;
– insults;
– smadzeņu audzējs;
– encefalīts;
– anēmija;
– adipostias (aptaukošanās);
– psihoemocionāli faktori un reakcijas;
– fizioliģiski pie fiziskām slodzēm;
– fizioloģiski kā pēdējā fāze dabiskā nāves procesā.

Šajā sakarībā interesants ir pēdējais uzskaitījuma punkts, kur elpas trūkums un smakšana ir fizioloģisks un dabīga process nāves procesā. Šeit automātiski nāk prātā COVID-19 publicētā statistika, ka vidējais mirstības vecums ir 80 gadi. Šeit atliek tikai pielikt klāt statistiskos rādītājus par vidējo dzīves ilgumu dažādās valstīs, nedalot pa dzimumu grupām. Latvijā – 74 gadi, Krievijā – 72 gadi, ASV – 78 gadi, Vācijā – 80 gadi, Čehijā – 79.

Ko darīt līdzcilvēkiem situācijās, kad kādam cilvēkam vērojams smags elpas trūkums vai smakšana? Cilvēki ar smagu elpas trūkumu paniski tver pēc gaisa. Viņam ir plaši ieplestas acis un sejā vērojamas nāves bailes. Bailes un uztraukums pastiprina elpas trūkumu un var rasties situācija, ka cilvēkam vajadzīga palīdzība, lai izkļūtu no šīs situācijas. Šādās situācijās ir jāizsauc ātrā palīdzība. Cilvēku NEDRĪKST atstāt vienu. Viņam jāsniedz sajūta, ka kāds viņam ir blakus un par viņu rūpējas. Cilvēks jānovieto elpošanu atbalstošā stāvoklī, kurā ķermeņa augšdaļa ir piepacelta vai arī pozīcijā, kura attiecīgā situācijā ir iespējama. Jāatbrīvo no cieša apģērba, ja nepieciešams, jāatver logs un jāielaiž svaigs gaiss.

Pat, ja konkrētam cilvēkam ir paaugstināta temperatūra (skat. rakstu sērijas pirmo daļu par temperatūru) un elpas trūkums, tas nenozīmē, ka to automātiski drīkst norakstīt uz COVID19. Vēl mazāk šādu diagnozi drīkst uzstādīt nemedicīnas personāls sabiedriskās vietās, piemēram, pie ieejām veikalos, lidostās un citās sabiedriskās vietās un noteikt cilvēkam karantīnu!

Skatot to, cik dāsni vīrusam tiek piedēvēti jauni simptomi, man radās tikai viens jautājums: kur COVID19 stāstā pazuda medicīnas zinātne ar uz pētījumiem balstītiem pamatojumiem?

Share With:
Rate This Article

Leave A Comment