Trending News

Kļūstam par radošo sabiedrību

Jau gadu tūkstošiem cilvēce pūlas radīt sev apstākļus, kurā varētu beidzot justies laimīgi. Taču ko rāda vēsture? Vieni vienīgi kari, konflikti, savstarpējā sāncensība, centieni būt pārākiem pār citiem. Tas ir tas, kādos apstākļos jādzīvo cilvēkam patērētāju sabiedrības formāta iespaidā. Vai te var būt runa par Laimi, ja cilvēks pat nevar būt drošs par rītdienu?

Tomēr it visos laikos indivīda tiekšanās uz pilnību mudināja daudzus cilvēkus mainīt šo viņa patiesajai dabai tik svešo pastāvēšanas iekārtu. Taču līdz šim šie centieni nebija nesuši augļus. Un tikai šodien beidzot ir izveidojušies apstākļi, kad mainīt patērētāju sabiedrības novecojošo iekārtu ir kļuvis pilnīgi reāli. Beidzot visa cilvēce ir savienota savā starpā vienotā informācijas tīklā, beidzot cilvēcei apvienoties ir absolūti reāli. Kas tam ir nepieciešams? Pirmkārt, mūsu vēlme! Un pavisam nesen pasaules sabiedrība izteica šo vēlmi skaļi. Par šādu precedentu pasaules vēsturē kļuva vispasaules cilvēku tiešsaistes konference “Sabiedrība. Pēdējā iespēja”, ko 2019. gada 11. maijā noorganizēja brīvprātīgie no Starptautiskās Sabiedriskās Kustības “ALLATRA”.

Šī kustība salīdzinoši nesen uzausa uz pasaules apvāršņa un jau ļoti īsā laikā pierādīja sevi kā reālu radošu spēku, kas tiecas radīt šo pasauli labāku. Tas ir lielisks piemērs, kas parāda, ka cilvēki ir spējīgi apvienoties neatkarīgi no tiem ārējiem apstākļiem, kas līdz šim cilvēkus visā pasaulē šķēla.

Cilvēki apvienojas kopīga mērķa labā – izveidot Radošu sabiedrību.

Šajā konferencē cilvēki no visas pasaules izteica vēlmi paši ņemt atbildību savās rokās un izveidot tādu sabiedrību, kura tos apmierinātu un kurā būtu iespējams būt laimīgiem visiem cilvēkiem uz zemeslodes, kas apvienotu visus pasaules iedzīvotājus. Un kā pirmais solis tika nolemts veikt visas pasaules informēšanas un aptaujāšanas etapu, lai noskaidrotu, vai patiešām cilvēce vēlas dzīvot Radošā sabiedrībā.

Vairāk nekā 180 valstīs cilvēkiem tika uzdoti vieni un tie paši jautājumi – kādā sabiedrībā mēs justos laimīgi. Un visā pasaulē cilvēki atbildēja ļoti līdzīgi. Aptautājot cilvēkus un apkopojot atbildes, tika secināts, ka cilvēki vēlas dzīvot mierā, drošībā, pārticībā – sabiedrībā, kurai ir nākotne. Balstoties uz šīm atbildēm tika izvirzīti sekojoši 8 Radošas sabiedrības pamati:

  1. Cilvēka Dzīvība
  2. Cilvēka Brīvība
  3. Cilvēka drošība
  4. Informācijas caurspīdīgums un atklātība visiem
  5. Radoša ideoloģija
  6. Personības attīstīšana
  7. Taisnīgums un vienlīdzība
  8. Sabiedrības pašpārvalde

Šie 8 Radošas sabiedrības pamati ir tās vērtības, kas ir izprotamas un tuvas katram planētas iedzīvotājam un kopā mēs to varam ļoti īsā laikā sasniegt!

Lai iepazītos tuvāk ar šo projektu, tā etapiem un pievienotos Radošas sabiedrības izveidē, skatieties info allatraunites.com

Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment