Trending News

Latvijas ārstiem izsūtīti brīdinājumi par noziedzīgu nolaidību

2021. gada 1. martā / Latvijas Brīvības Alianse

Februāra nogalē Latvijas Brīvības Alianse nosūtījusi Latvijas atbildīgajām amatpersonām medicīnas jomā apjomīgu, ar neskaitāmām atsaucēm pamatotu brīdinājumu — ja tiks pierādīts, ka vēstules saņēmēji ir “pieļāvuši tīšu bezdarbību un nolaidību, slēpjot patiesu informāciju un turpinot šo noziedzīgo nodarījumu, kā arī, iespējams, noklusējuši būtiskus faktus un turpina tos noklusēt,” tad viņi var kļūt “līdzatbildīgi kopā ar citiem nozares speciālistiem un tā saucamajiem ekspertiem.”

Brīdinājuma vēstuli saņēmusi Latvijas Ārstu biedrības vadība, Latvijas Māsu asociācija, ģimenes ārsti, visas slimnīcas un to galvenie ārsti. Vēstules kodolu veido 5 galveno nepatieso Covid-19 pandēmijas pieņēmumu izklāsts, kam seko personiskās atbildības pamatojums katrā no šiem 5 punktiem.

5 nepatiesie pieņēmumi, uz kuriem politika balsta visus aizliegumus, ir šādi:

  • Cilvēkiem neesot pamatimunitātes, un cilvēkus biedē, ka slimība varot eksponenciāli kāpināties, ja mēs neesam lokdauna apstākļos
  • Esot iespējama bezsimptomu slimība un inficēšanās no cilvēkiem, kam nav simptomu
  • Uz PCR testiem balstītā “slimnieku” diagnostika, kas ietver daudz dažādu kļūdu
  • Veselības aprūpes sistēmai draudot pārslodze
  • Kolektīva brīvības ierobežošana, distancēšanās un lokdauns esot efektīvi pretlīdzekļi

Šie pieņēmumi turklāt ir savstarpēji savijušies un uzbūvēti tā, lai tie balstītos cits uz cita. Kopskatā ieraugāms, ka visi ierobežojošie pasākumi ieplānoti tā, lai tos varētu nostiprināt, vispār neņemot vērā faktisko infekcijas attīstību.

Visa ārkārtas situācija Latvijā un citās zemēs pamatota ar maldinošiem un nekorektiem datiem, kā arī meliem.

Brīdinājuma vēstulē citastarp citēti Krimināllikuma panti, kas ir tieši piemērojami šīs lietas izskatīšanā: 315. pants — Neziņošana par noziegumu, 197. pants — Nolaidība, un 319. pants — Valsts amatpersonas bezdarbība.

Mēs pieļaujam, ka valdības pārstāvji — augstākās valsts amatpersonas — tiks pakļauti starptautiskā tribunāla lēmumiem. Šādu institūciju šobrīd aktīvi veido starptautiskie spēki — Pasaules Brīvības Alianse un citas cilvēktiesību aizsardzības organizācijas vairākās pasaules valstīs.

Brīdinājuma vēstuli arī jūs, mūsu godātie lasītāji, varat izlasīt šeit:

Ārstu un veselības ministrijas reakcija uz vēstuli –

Ministrija arī atbildējusi rakstiski uz atkārtotu pieprasījumu sniegt pretargumentus. Diemžēl tas ministrijai vispār nav izdevies, viņi atrakstījušies ar vispārīgām frāzēm. Pilnu atbildes vēstuli lasiet šeit:

Lai lūgtu Veselības ministrijai papildus skaidrojumu par tukšo 7. maija vēstuli, zvanām vienai no vēstules sagatavotājām – Vides veselības nodaļas vecākajai ekspertei Ingai Liepiņai. Sarunā atklājās, ka viņa nemaz nesaprot ka Covid PCR tests nemaz nenozīmē, ka pozitīvi testētais ar lielāko varbūtību nav infekciozs. Viņa saprot, ka nav kompetenta turpināt sarunu un rupji nomet klausuli –

Telefonsaruna ar Veselības ministrijas
Vides veselības nodaļas vecāko eksperti Ingu Liepiņu

Zemāk ne gluži aptauja, vairāk zināšanu pārbaude. Pareizo atbildi Jums šeit atklāj Latvijas austrumu slimnīcas Covid laboratorijas vadītājs Sergejs Ņikišins.

Covid PCR tests

Zinot pareizo atbildi, uzreiz paceļas jautājums uz kuru amatpersonas izvairās atbildēt,

kādēļ uz aplama testa pamata var noteikt ierobežojumus, kas rada būtisku kaitējumu cilvēku veselībai, brīvībai un Latvijas ekonomikai? Tas ir genocīds un vainīgie jāsauc pie personīgās atbildības.Latvijas Brīvības Alianse

Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment