Trending News
HomePašizaugsmeMēs esam neredzamā Dieva redzamā izpausme. Atceramies to.

Mēs esam neredzamā Dieva redzamā izpausme. Atceramies to.

Mēs esam neredzamā Dieva redzamā izpausme. Atceramies to.

2021. gada 3. aprīlī / Spēkavots

Kamēr citur pasaulē cilvēki gaida glābējus, tikmēr Latvijā cilvēki ir sākuši rīkoties, apzinoties sevi kā Baltus, kuru asinīs ir īpašas zināšanas. Mēs atveram savu sirdi, atceramies, kas mēs esam savā dziļākajā būtībā. Atceramies, ka mēs esam Mīlestība un Gaisma. Un ka patiesībā mēs nekad neesam bijuši nekas cits.

Prieks redzēt, ka Latvijā arvien vairāk cilvēku mostas no hipnozes, un ne tikai mostas, bet arī sāk rīkoties. Aizvien vairāk cilvēku sāk apzināties Dievišķo realitāti — to, ka pilnīgi visi esam nākuši šeit uz zemes kā Dievišķas gaismas būtnes ar vienu pamatuzdevumu — vairot gaismu.

Mūsu galvenais uzdevums ir atmosties šajā blīvajā enerģijā un atcerēties, kas patiesībā savos sirds dziļumos esam. Ka patiesībā esam tā gaisma, tā mīlestība vai tas Dievs, kurš šeit uz zemes tik ilgi visiem ir pietrūcis.

Mēs sākam apzināties, ka Dievs nekur tālu nav jāmeklē, — tas ir katrā no mums.

Katra indivīda sirdī, sirds dziļumos.

Par to sāk runāt aizvien vairāk cilvēku, pat ļoti pragmatiski un racionāli domājoši. Cilvēki pārstāj cīnīties un aicina ieklausīties savā sirds balsī, savā intuīcijā, savā dvēselē, sākt sarunas ar dvēseli, savu Augstāko Es.

Mums katram ir sava individuālā saikne ar Dievu, mums katram ir savs Dievs — tas ir mūsu Augstākais Es, kurš savā dziļākajā būtībā saplūst vienā veselā ar visu esošo gaismu šajā kosmosā.

Mēs visi esam viens vesels, un vienoti mēs esam caur sirdi, caur dvēseli un savu Augstāko Es, jo gan dvēsele, gan Augstākais Es translē vienu un to pašu enerģiju, to pašu mīlestību. Tā ir viena enerģijas upe, kura ieplūst šajā realitātē caur katru no mums.

Tas ir, kā liet no krāna ūdeni sietiņā. Sietiņš šo plūsmu sadala daudz mazās strūklās, taču visas strūklas ir viens un tas pats ūdens no tā paša avota. Tā visa ir viena un tā pati enerģija. Kādam šis portāls vai sirds čakra, vai sietiņa caurums ir lielāks, kādam mazāks, kādam aizdambējies ar šīs pasaules meliem, sāpēm un ciešanām. Taču mēs visi esam vienādi ar vienādu potenciālu. Mēs visi varam atvērt savu sirds čakru un ielaist šajā pasaulē mīlestību un gaismu caur sevi. Un interesants ir tas fizikas likums, ka, jo vairāk tu dod citiem, jo lielāka kļūst plūsma. Jo lielāka kļūst plūsma, jo vairāk tā izšķīdina to, ar ko caurumiņi aizdambējušies.

Svarīgi ir dot, — dot bez nosacījumiem, bez uzstādījumiem. Vienkārši dot un dalīties ar tiem, kam šis viss ir nepieciešams. Tiklīdz mēs uzskaņojamies uz šo silto un patīkamo enerģiju savā sirdī, tā šī plūsma aktivizējas. Ja mēs to darām ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, šī plūsma pastiprinās daudzkārtīgi ģeometriskajā vai pat trinārajā progresijā.

Šī enerģija, kuru saucam par gaismu vai mīlestību, ir inteliģenta. Tā ir vieda, un tai ir apziņa, tā pati zina, kur plūst, kur to visvairāk vajag un kam tās visvairāk pietrūkst; un tā nonāk pie tiem, kas ir gatavi atvērties dzīvei, gatavi atvērties šai plūsmai.

Sanāk, ka tas, kurš translē šo enerģiju, spēj iedot impulsu atvērties tam, kurš grib to darīt, un cilvēki sāk atvērties viens pēc otra. Un mīlestības plūsma palielinās ar katru atvērto sirdi.

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!

Šī enerģija plūst no sirds uz sirdi un ver vaļā vienu pēc otras. Tā sāk vadīt un virzīt katru no mums. To sauc par paļaušanos uz Dievu, paļaušanos vai ticību sev. Šī plūsma sakārto visu — tā sakārto dzīvi, notikumus, sakārto lietas ap mums un vedina mūs sakārtot to fizisko pasauli, kuru savādāk nevar sakārtot, kā vien pieliekot rokas. Sanāk, ka esam Dieva vai gaismas, vai mīlestības rokas, ar kurām Dievs vai mīlestība spēj sakārtot fizisko pasauli. Un nav vairs jākaļ plāni, nav vairs jādomā likumi, pēc kuriem vadīties. Nav vairs vajadzīgas ne valdības, ne uzraugi, — viss sāk notikt dabīgi, tā, ka tam ir jānotiek. Viss sastājas savās vietās. Un to, kā tas notiek, jau var redzēt! Reizē ar pavasari es jūtu, kā šī plūsma pastiprinās un aktivizējas mūsos.

Vismaz Latvijā tas ir izteikti jūtams. Kamēr citur pasaulē cilvēki protestē, gaida glābējus un lūdz Dievu, tikmēr Latvijā cilvēki ir sākuši rīkoties. Tas ir stāsts par Baltiem, kuru asinīs ir šīs zināšanas. Tas ir stāsts par Baltiem, kuri vienmēr sirds dziļumos ir zinājuši, kā dzīvot gaismas laikmetā. Mūsos ir šīs zināšanas un tās intuitīvi sāk nākt uz āru, — tās sāk mosties katrā no mums. Mēs zinām, ka cīnīties ir bezjēdzīgi. Mēs zinām, ka vienīgais veids, kā uzvarēt tumsu, ir vairot gaismu. Atvērt savas sirdis un ļaut gaismai plūst no sirds uz sirdi. Tas patiesi ir tik vienkārši. Un ir interesanti, ka ir cilvēki, kas izstrādājuši tehnikas, metodes, kā tīri tehniski to var izdarīt, katru dienu praktizējot meditācijas, dažādus vingrojumus un mācoties dzīvot šeit un tagad. Kas ir pats interesantākais — cilvēks, kas šīs tehnikas ir apkopojis, noslīpējis un pilnveidojis, ir arī dzimis Latvijā!

Šis ir laiks, ko tik ilgi mūsu dvēseles ir gaidījušas! Tās ir gaidījušas mirkli, kad varēs sākt rīkoties, un nu tas mirklis ir pienācis, ir jāsāk rīkoties, ir jāsāk vairot gaismu, lai tumsa izgaismotos un izšķīstu mīlestībā. Sākumā tā izšķīst katrā no mums, tad — tuvākajā apkārtnē, mūsu ģimenē un dzimtā, un tad jau arī tautā un valstī, līdz tas aiziet pasaulē kā uguns pakulās. Mēs esam gatavi vairot gaismu un mīlestību, mēs esam gatavi rīkoties. Un mēs to jau darām!

Atver savu sirdi, atceries, kas Tu esi savā dziļākajā būtībā. Atceries, ka Tu esi tā mīlestība un gaisma. Un ka patiesībā Tu nekad neesi bijis nekas cits.

Vienkārši aizver acis, ieklausies klusumā un sajūti savā sirdī siltumu, tādu siltumu, kādu esi jutis bērnībā no savas mammas, no sava tēta, no brāļa, māsas, vai tādu, kādu esi jutis tad, kad pirmo reizi iemīlējis un bija sajūta, ka izkusīsi šajā siltumā. Kad sajuti šo siltumu, tad izsaki nodomu dalīties. Dalīties tajā ar savējiem, — ar tiem, kurus mīli, tad ar saviem tuvajiem, un tad ar visiem, kuriem šī mīlestība šobrīd ir tik ļoti nepieciešama.

Dalies bez nosacījumiem šajā beznosacījumu mīlestībā, un Tu sajutīsi, kā šī plūsma pastiprinās, kā tā vairojas un aktivizējas. Un tu sajutīsi, kā tā no Tevis skalo ārā visu to, kas Tevī lieks, to, kas Tevī uzkrājies. Tā izskalos visus aizvainojumus, dusmas, sāpes un ciešanas. Process, kad translējam mīlestību, ir patīkams, taču transformācija tāda ir ne vienmēr, tāpēc nesabīsties, kad paliek švakāka pašsajūta. Vienkārši pieņem to un iemīli, un tā tūdaļ sāks šķīst mīlestības plūsmā.

Vienam šo ceļu iet ir grūti, jo brīžiem paliek tik smagi, ka gribas atmest ar roku. Taču sadodoties rokās ar līdzīgi domājošiem, ar tiem, kas arī vairo gaismu un mīlestību, šī plūsma pastiprinās un dzīvot paliek vieglāk. Vieglāk paliek tikt pāri smagajiem brīžiem, vieglāk pastiprināt šo plūsmu, un lielāka plūsma ātrāk aizskalo visus kreņķus.

Ja arī Tu jūti aicinājumu dalīties ar beznosacījumu mīlestību, ja arī Tu gribi vairot gaismu un mīlestību, tad izsaki tikai nodomu un Tavā dzīvē viss sakārtosies tā, ka tas viss kļūs pieejams.

Jo vienīgais, kas šobrīd patiešām ir svarīgi, ir atcerēties, kas mēs esam. Atcerēties to, kas katrs esam savā dziļākajā būtībā — mēs esam gaisma un mīlestība. Vienīgais, kas šobrīd patiešām ir svarīgi — atgriezties pie Dieva. Un to var izdarīt, izsakot nodomu, izsakot vēlmi atgriezties pie Dieva un atcerēties savu patieso stāvokli, savu patieso dzīves jēgu un būtību. Sajust to, ka Laime esi Tu pats un ka laime ir vairot gaismu uz katra soļa ar katru darbību.

Mēs esam neredzamā Dieva redzamā izpausme.

Mīlestībā un pateicībā 🙂

Ansis

Titulattēla avots.

Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment