Trending News

Mīlestības pilna lūgšana/meditācija par Latvijas Brīvvalsti

Šeit un tagad. Svaigs, dzidrs gaiss, brīva dziļa elpa. Mūsu domas rāmi elpo. Migla izgaist. Izjūtam augumu, baudām dvēseles siltumu un mieru. Sajūtam mīlestības gaismu, visaptverošo saprāta spēku!

Esam šeit un tagad lai:

Sveiktu, sagaidītu gaismu, taisnības uzvaru! Atvērtu cilvēku acis un prātus!

Palīdzam aizejošiem aiziet ar mieru!

Mēs brīvi cilvēki, atbildīgi, sirds gudri, spējīgi radam Brīvvalsti. Izveidojam laimīgas dzīves telpu tautai. Atdzimst dižas dzimtas. Uzplaukst tēvija. Dārzi nes augļus. Priecājas bērni.

Mums ir kopības sajūta. Ceļamies stipri kopības garā!

Sakopta, sulīga, tīra, dzīva vide. Dziedināta daba.

Laba zeme, laba saule, laba tauta, skaidrs ūdens, skaidra valoda, skaidrs prāts. Dzimusi jaunā sadraudzība!

Dabas, zemes, saules, visuma spēks mūsos!

Mēs esam Dieva bērni, mūsu griba ir brīva. Mēs esam vara!

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!
Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment