HomeVakcīnasMīļie Latvijas ārsti un mediķi!

Mīļie Latvijas ārsti un mediķi!

Mīļie Latvijas ārsti un mediķi, — gan tie, kas nolēmuši vakcinēties, gan tie, kas šaubās, gan tie, kas nevēlas vakcinēties. Pievērsiet uzmanību vienai nozīmīgai vakcīnas izstrādes fāzei — preklīnisko pētījumu fāzei, kuras laikā veic pētījumus tieši ar dzīvniekiem.

Mīļie Latvijas ārsti un mediķi, — gan tie, kas nolēmuši vakcinēties, gan tie, kas šaubās, gan tie, kas nevēlas vakcinēties. Pievērsiet uzmanību vienai nozīmīgai vakcīnas izstrādes fāzei — preklīnisko pētījumu fāzei, kuras laikā veic pētījumus tieši ar dzīvniekiem.

Pirms izlemjat vakcinēties, Jums ir tiesības palūgt atbildīgajām iestādēm konkrētus datus, kas iegūti no preklīniskajā fāzē veiktajiem eksperimentiem.

Svarīgi ir arī palūgt eksperimentu protokolus, lai objektīvi izvērtētu rezultātu ticamību.

Ir teiciens: “Uzticies, bet pārbaudi”.  Galu gala tā ir Jūsu veselība, un Jums tā ir tikai viena. Ražotājam būtu jāsniedz šie dati, lai Jūs kā mediķis tos varētu apskatīt un izvērtēt.

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!

Ir aizdomas, ka dažu vakcīnu ražotāji šos datus nesniedz. Taču preklīniskajai fāzei jābūt veiktai, tās rezultātiem — izanalizētiem un apkopotiem pirms vakcīnas ievadīšanas cilvēku organismā.

Ļoti dīvaini ir tas, ka preklīnisko un visas klīniskās fāzes esot izdevies paveikt 7 mēnešos.

Preklīniskajā fāzē pārbaudāmie punkti:

  • Farmakokinētiskais profils
  • Farmakodinamiskais profils
  • Akūta toksicitāte
  • Hroniska toksicitāte
  • Reproduktīva toksicitāte un teratogenitāte
  • Mutagenitāte
  • Kancerogenitāte
  • Imunotoksicitāte
  • Lokālā tolerance

Ir ļoti svarīgi apskatīt protokolus, pēc kādiem ir veikti eksperimenti ar konkrēto vakcīnu.

Jums ir tiesības

– un kā ārstiem tas pat ir pienākums – pirms vakcinācijas pieprasīt šo informāciju latviešu valodā no atbildīgajām iestādēm.

Ja Jūs nenodrošina ar šo informāciju, Jums ir tiesības attiekties no vakcīnas, jo ražotājs tādā gadījumā nav sniedzis pietiekoši plašu informāciju par savu ražoto produktu. Jūs neesat eksperimentāli objekti eksperimentālām vakcīnām!

Ja Jūs nesaņemat šo informāciju, toties Jūs šantažē vai atlaiž no darba, Jums ir tiesības vērsties policijā un tiesā!

Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment