Trending News

Nākotnes skola

Manataka.lv

Skolēns pats savas skolas radītājs

Mūsu skolas šodien, iespējams, ir vistālāk no evolūcijas, ko šobrīd kā cilvēce piedzīvojam. Praktiski visas skolas joprojām darbojas kā automatizēti uzņēmumi, klasē ikgadēji vidēji apstrādājot 25 skolēnu vienības. Bērni tiek uztverti kā savstarpēji aizstājamas uzskaites vienības, kuras tiek sagatavotas un izlaistas, izmantojot noteiktu sagatavošanas programmu. Cikla beigās tiem, kuri atbilst veidnei, piešķir absolventa statusu. Saskaņā ar šo sistēmu mācības notiek tad, kad skolēni stundām ilgi sēž pie visiem skolotājiem, kas aizpilda viņu galvas ar informāciju. Bērniem nevar uzticēt mācību plānu sastādīšanu, sava mērķa noteikšanu, lēmumu, ko un kā viņi mācīsies, tas jādara tikai skolotājiem. Bet patiesībā arī skolotājiem nevar uzticēties. Viņiem seko direktori, kurus savukārt uzrauga novada izglītības pārvaldes, ekspertu komisijas, ministrijas ierēdņi. Ir izstrādāta standartizēto testu un obligāto skolu programmu sistēma, citādi nav iespējams noteikt, vai skolotāji un direktori kaut ko dara.


Šī fabrikas sistēma ir ļoti novecojusi. Arvien vairāk un vairāk cilvēku pieprasa uzlabot izglītību, eksperimentēt ar programmām, tehnoloģijām, skolu pārvaldību. Bet vai ir iespējams izveidot reālu evolucionāru nākotnes skolas modeli (par to, kā mainās organizācijas pasaulē lasi ŠEIT)?

Lielisks piemērs ir atrodams Vācijā, vienā no Berlīnes skolām “ESBZ”.

Skolu atvēra 2007.gadā, tikai trīs mēnešus pirms mācību gada sākuma, pilsētas domei pēkšņi piešķirot draņķīgu paneļu ēku. Mācību gada sākumā skolā iestājās tikai 16 skolēni. Pēc dažiem mēnešiem, līdz mācību gada vidum, viņiem pievienojās vēl 30, lielākoties izstumtie un neērtie skolēni, kas tika noraidīti citās skolās. Diez vai to var uzskatīt par daudzsološu sākumu jaunajai mācību iestādei. Taču dažus gadus vēlāk, Berlīnes skolā bija jau 500 skolēnu, un simtiem skolu direktoru, skolotāju un speciālistu izglītības jomā cenšas apgūt šīs organizācijas pieredzi un modeli.


Par skolas iedvesmotāju kļuva Margreta Rasfelde, dabaszinātņu pasniedzēja un radikālā novatore no pavisam citas valsts daļas. Vecāku grupa uzaicināja viņu strādāt par jaunās skolas direktori. Ideja par savādāku skolu dzima, pateicoties senam notikumam 20 gadus pirms skolas dibināšanas, kas būtiski mainīja Margretas skatienu uz bērniem un izglītību. 1986. gadā vairāki astotās klases skolēni ieradās pie viņas, lai apspriestu vardarbības, pazemojuma un izspiešanas gadījumus skolā. Margreta teica, ka to varētu apspriest pie viņas mājas. Sākotnēji ieradās 16 skolēnu. Pēc nedēļas viņu bija jau 33. Pusaudži meklēja padomu un atbildes uz jautājumiem, taču viņa nevarēja tos dot. Tad Rafelda palīdzēja bērniem doties ceļā, lai viņi paši atrastu atbildes. Šajā pārrunu procesā viņa atklāja iepriekš neredzētas bērnu šķautnes. Viņu apbūra bērnu drosme, neatlaidība, elastīgums un vienlīdzība, intelekts un spēja būt līdzjūtīgiem. Visas šīs īpašības nebija iespējams pamodināt skolā. Kopš tā laika Rafelda bija noteikusi sev, ka skolās ir jādod iespēja atraisīties patiesam skolēnu potenciālam un raksturam. Viņa vēlējās iesaistīt mācību procesā ne tikai prātu, bet arī rokas, sirdis un dvēseles.


Tagad par pašu procesu skolā. Skolas īpašo atmosfēru var sajust pat neienākdams skolā. To var nojaust skatoties, kā skolēni dodas uz skolu, kā viņi komunicē. Bērni nesēž pie ieejas līdz pēdējai minūtei, viņi vēlas nokļūt klasē pēc iespējas ātrāk. Viņi sevī ietver mierīgu apņēmību un koncentrēšanos, viņi jau domā par kaut ko svarīgu. Nav ierastā pusaudža kauna, sacensības, kas ir labākais klasē. Berlīnes skola ir noteikusi pamatprincipus: visi bērni ir unikāli, ikvienam ir talants, kas nodrošina viņa personisko ieguldījumu vispārējā lietā, visi ir vērtīgi un nepieciešami šajā vietā un laikā. Tas, kā bērni iet uz skolu, runā par viņu vairāk, nekā būtu pateikuši vārdi. Skolēni burtiski iemieso skolas principus – ar žestiem un uzvedības manierēm.


Kādā veidā pieminētie principi atrod izteiksmi skolas dzīvē? Pirmais un galvenais: bērniem ir piešķirta visa atbildība par savu apmācību. Skolēni mācās paši un māca viens otru visplašākajā nozīmē. Pieaugušie šeit lielākoties ir atbalstītāji un kouči, viņi pilda skolotāja pienākumus tradicionālajā nozīmē tikai tad, kad nepieciešams. Berlīnes skolas skolotāji iedvesmo, iesaka, slavē, dod atsauksmes, strīdas un piedāvā uzdevumus, taču pati apmācība ir skolēnu rokās.

Skolotājs atver durvis, Tu ienāc pats

Viss sākas ar pamatpriekšmetu mācīšanu: valodu, matemātiku, dabaszinātni. Skola atteicās no tradicionālās frontālās mācības – skolotājs klases priekšā. Priekšmeti ir sadalīti moduļos. Audzēkņi paši nosaka mācīšanas ceļu. Tas, kam nepadodās matemātiku, var veltīt tai vairāk laika un mazāk tam priekšmetam, kas padodas. Katrā modulī ir sarežģītāki darbi tiem, kuri ir tajos ieinteresēti, bet tie nav obligāti. Skolēns mācās patstāvīgi vai nelielas grupas sastāvā. Kad rodas jautājumi, sākumā notiek vēršanās pie citiem skolēniem. Un tikai tad, ja skolēni nevar atrast atbildi, viņi vēršas pie skolotāja (kura darba laiks nav saistīts ar grafiku, skolotājs nodrošina vispusīgu individuālu koučingu). Grupās mācās dažādu vecumu bērni – 7, 8 un 9. klases mācās kopā. Audzēkņi pastāvīgi pārslēdzas no skolēna pienākumiem uz skolotāja pienākumiem. Vecākie skolēni palīdz jaunākajam (ir daudz pētījumu, kas pierāda, ka vislabāk apgūstam vielu, ja kādam to mācam).

Katram skolēnam ir žurnāls, kurā viņš pieraksta sava darba rezultātus. Ir skaidrs priekšstats par to, kādi rezultāti jāsniedz skolēniem gada beigās (rezultāti nav iekalti akmenī, skolēni var iziet ārpus gaidāmā, ja kaislīgi aizraujas ar kādu tēmu, priekšmetu vai projektu, daudzi tā arī rīkojas). Katrs bērns reizi nedēļā piektdienās tiekas viens pret vienu ar savu skolotāju. Kopā viņi apspriež nedēļas progresu, radušās problēmas, plānus nākamajai nedēļai. Kā arī, ja nepieciešams, tiek pārrunātas emocijas un attiecības, kas satrauc bērnu. Caur iknedēļas sarunām skolotāji un skolēni viens otru pazīst daudz labāk un daudz dziļākā līmenī nekā tradicionālajās skolās. Bērns zina, ka kāds par viņu rūpējas, te ir kāds, kurš viņu uzklausa. Divreiz gadā, sarunās ar savu kouču, skolēni izvirza trīs mērķus tuvākajiem mēnešiem. Piemēram, Pauls, kautrīgs pusaudzis, nolēma trenēt sajūtu, ka uz viņu skatās citi, lai nebaidītos piesaistīt apkārtējo uzmanību. Viens no priekšmetiem, ko viņš pētīja, bija publiskas runas.

Patstāvīga pamatpriekšmetu izpēte izvēlētajā skolēna tempā aizņem pirmās divas rīta nodarbību stundas. Lielāko dienas daļu aizņem darbs pie individuāliem un kolektīviem projektiem, kas saistīti ar reālās dzīves uzdevumiem. Daži skolēni nodarbojas ar skolas ēkas daļas pārplānošanu, bet pēc tam koordinē remontdarbus, ko veic pēc viņu plāna. Citi vada sarunas ar pilsētas padomi, lai pārliecinātu viņus pieņemt augstākus vides aizsardzības standartus. Skolēnus mudina atrast to, kas ir svarīgs, uzstādīt sev augstus mērķus, ļauj krist, mēģināt vēlreiz un svinēt sasniegumus. Bērni praktiski piedzīvo to, ka viņu balss kaut ko nozīmē, ka viņi var kaut ko mainīt, ka citi ir viņiem vajadzīgi un viņi ir vajadzīgi citiem.

Visa mācību gada laikā 7. un 8. klašu skolēni katru trešdienu pavada divas stundas ārpus skolas. Šis projekts saucās “atbildība”. Apspriedušies ar savu kouču, bērni atrod sev nodarbošanos, kuras laikā vienlaikus izdara spēcīgu jēgpilnu ieguldījumu sabiedrības dzīvē un kaut ko no tā mācās. Pauls gribēja pārvarēt kautrību un viņš piedāvāja organizēt šaha pulciņu savā bijušajā sākumskolā. Viņš bija dzirdējis, ka šahs, ko viņš tik ļoti mīlēja, vairs iepriekšējā skolā nebija, jo skolotājs bija pārgāja uz citu skolu. Paulam bija žēl, ka bērni skolā vairs nevar priecāties spēlējot šahu, kā viņš to darīja savā laikā. Un pēkšņi viss ieguva jaunu jēgu: Pauls var iemācīt spēlēt šahu, viņam nāksies regulāri uzstāties klasē, kas atbilst viņa mērķim iemācīties runāt publiski, bet tas, ka viņš komunicē ar jaunākiem cilvēkiem, atvieglo procesu. Paulam atlika tikai pārliecināt bijušās skolas direktoru ļaut viņam pamēģināt. Pārējie bērni, tāpat kā Pauls, meklē piemērotas nodarbības. Kāds strādāja veco ļaužu mājās, cits organizēja nodarbības bērnudārzos. Viss ir atkarīgs no katra bērna interesēm un priekšmetiem, kas konktrētā laikā tiek apgūti. Bērni iegūst savas iniciatīvas pieredzi, apzinās, ko nozīmē būt vajadzīgam, izjūt, kā tas ir, kad tu maini citu cilvēku dzīvi labākā virzienā.

Skatīties uz skolu ar svaigām acīm

8., 9. un 10. klasē skolēniem ir mācību stunda ar nosaukumu “izaicinājums”. Viņus aicina ieklausīties savā nerealizētajā potenciālā, spējās, ka viņos vēl guļ.

Gada laikā vecākie skolēni organizē un gatavo īpašu triju nedēļu sesiju, kur viņi, vienatnē vai mazajās grupās, piespiež sevi iziet no savas komforta zonas. Viena grupa no četriem skolēniem sagatavoja triju nedēļu pārgājienu dziļā mežā, kurā viņiem vajadzēja izdzīvot. Viņi dzīvoja būdā, ko paši sev uzbūvēja.

Daniels, tipisks 16 gadu ekstraverts, uzskatīja, ka viņa izaicinājums būs pavadīt trīs nedēļas klusēšanas meditācijā kādā no klosteriem. Mūzikas skolotājs piedāvāja bērnu grupai triju nedēļu laikā nodarboties ar mūziku astoņas stundas dienā pamestā vecā fermā. Pārējie skolēni brauca kopā ar velosipēdiem pa visu Vāciju ar minimālu naudas daudzumu, tāpēc viņiem nācās pieklauvēt pie naktsmītnes un lūgt ēdienu. Šāda pieredze mēdz būt ļoti vienkārša, bet skolēni ir sajūsmā par saviem sasniegumiem, no tā, ka viņi ir spējuši pārvarēt iekšējos ierobežojumus, pārspēt savas bailes, satiekoties ar tām aci pret aci.

Bet visnedrošākais eksperiments ar skolnieku pašvadību Berlīnes skolā bija sekojošs. Divpadsmitā mācību gada beigās skolēni Vācijā kārto valsts eksāmenu. No saņemtajiem punktiem ir atkarīgs, kurā universitātē viņi var iestāties. Likmes ir tik augstas, tāpēc kādu laiku mācību metodes 10. –12. klasē bija tradicionālas, orientētas uz testu nokārtošanu daudz lielākajā mērā, nekā to vēlējās skolēni un pasniedzēji. Un tad viņi uzdeva jautājumu, vai ir iespējams pilnībā pārveidot mācību programmu 10. –12. klasei atbilstoši skolas pamatprincipiem, bet tai pat laikā, sagatavojot skolēnus valsts eksāmenam? 2014. gadā visi vecāko klašu skolēni bija nodarbināti vērienīgā gada projektā par mācību metodikas maiņu. Eksperti, izmantojot dizaina domāšanas pieejas (Design Thinking, metodoloģija, ko izstrādājusi slavenā dizaina firma IDEO), palīdzēja bērniem un skolotājiem intensīvā divu dienu darba laikā projektēšanas darbnīcā izstrādāt kopīgu koncepciju. Skolēni un skolotāji pēc tam visa gada garumā strādāja ar vadošajiem izglītības ekspertiem izglītībā, lai īstenotu šo koncepciju konkrētajās formās un darba metodēs. Uz šo brīdi skolēni un skolotāji ir ļoti efektīvi pārbūvējuši savu skolu.

Arī skolotāju kolektīvs vadās pēc pašvaldības principiem. Apmācības bieži vien ir vientuļnieku profesija, bet Berlīnes skolā tas ir komandu sporta veids. Katrā klasē ir divi skolotāji, tāpēc visi skolotāji strādā tandēmā. Trīs klases veido sava veida miniskolu – viņi ieņem vienu stāvu ar mazu skolotāju kabinetu, kurā ik nedēļu satiekas seši skolotāji. Šāda veida organizatoriskā struktūra spēj ātri reaģēt uz ikdienišķiem iezaicinājumiem un iespējām. Uz papīra skolā pastāv tradicionālā hierarhija (tā nav privātā skola, tā tiek finansēta no sabiedriskajiem līdzekļiem, tāpēc tur formāli ir arī direktors, divi vietnieki), bet miniskolas 6 skolotāji var pieņemt jebkādus lēmumus bez skolas direktora piekrišanas.

Arī vecāku komiteja darbojas uz pašvaldības pamata. Skola izveidota ar speciālu statusu – pilsēta apmaksā tikai 93% no skolotāju algām, bet ēkas uzturēšanu un citus izdevumus neapmaksā. Vecākiem ir jāaizpilda finansējuma trūkums. Līdzdalības apmēru aprēķina atkarībā no ģimenes ienākumiem. Lai samazinātu izdevumus, vecāki nolēma katru mēnesi veltīt trīs stundas darbam skolā. Ko un kā viņi darīs, tiek risināts, pamatojoties uz pašvaldības principiem. Piemēram, komanda, kas atbild par remontu, regulāri organizē brīvdienu festivālu, kur 50 vecāki svētku vidē ar prieku veic netīru darbu un saved telpas kārtībā. Pēc šādas apsaimniekošanas skolas telpas vairs neviens nevarēja atpazīt, kas dibinot skolu bija nemājīgas, nefunkcionālas un sliktā stāvoklī. Ārpusstundu laikā skolas telpās notiek semināri. Viņus apmeklē simtiem skolu direktoru un skolotāju, kuri vēlas izprast šejienes burvības noslēpumu. Šīs nodarbības nevada skolotāji un direktors, bet gan skolēni.

Interesanti, ka skolā nav nekādu papildu atvieglojumu. Skolai, kā jebkurai citai skolai Berlīnē, ir pienākums saglabāt noteiktu mācību stundu skaitu. Viņu budžets ir mazāks nekā citās valsts vidējās izglītības iestādēs, pat ņemot vērā vecāku ieguldījumu. Berlīnes skolas panākumus var sasniegt jebkura skola, jo jautājums nav par naudu vai resursiem. Viss, kas vajadzīgs, ir paskatīties uz bērniem, skolotājiem, vecākiem un izglītību ar svaigām acīm.

Share With:
Rate This Article
Comments
 • sadio mane

  septembris 6, 2020
 • free online slots free casino slot games

  septembris 9, 2020
 • bitcoin wallet

  septembris 10, 2020
 • digital currency

  septembris 11, 2020
 • digital ocean

  septembris 14, 2020
 • le figaro

  septembris 16, 2020
 • I simply want to mention I am beginner to blogs and truly loved your blog site. Almost certainly I’m going to bookmark your blog . You definitely come with fabulous stories. Appreciate it for sharing your blog site.

  novembris 11, 2020
 • Almost all of the things you claim is supprisingly accurate and that makes me ponder why I hadn’t looked at this with this light previously. This article really did turn the light on for me personally as far as this issue goes. However there is one particular position I am not really too comfortable with and whilst I make an effort to reconcile that with the actual core idea of the point, let me observe just what the rest of your readers have to point out.Well done.

  novembris 17, 2020
 • I have seen a great deal of useful issues on your web-site about personal computers. However, I’ve the impression that notebook computers are still not nearly powerful adequately to be a good selection if you often do projects that require loads of power, like video croping and editing. But for website surfing, word processing, and the majority of other common computer functions they are all right, provided you don’t mind the screen size. Appreciate sharing your opinions.

  novembris 17, 2020
 • I just want to mention I’m beginner to blogging and site-building and honestly liked this web site. More than likely I’m likely to bookmark your blog . You absolutely have awesome posts. With thanks for sharing with us your web page.

  novembris 18, 2020
 • I learned more new things on this losing weight issue. One particular issue is a good nutrition is highly vital whenever dieting. A tremendous reduction in junk food, sugary ingredients, fried foods, sugary foods, pork, and whitened flour products may be necessary. Keeping wastes organisms, and toxic compounds may prevent aims for shedding fat. While a number of drugs briefly solve the matter, the horrible side effects will not be worth it, plus they never supply more than a short-lived solution. It is a known proven fact that 95 of dietary fads fail. Thank you for sharing your opinions on this site.

  novembris 18, 2020
 • I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website. Reading this info So i am glad to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot without a doubt will make sure to do not fail to remember this web site and provides it a glance on a continuing basis.

  novembris 18, 2020
 • Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

  novembris 18, 2020
 • Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I’m happy to find numerous useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

  novembris 18, 2020
 • is metoprolol safe with naltrexone https://naltrexoneonline.confrancisyalgomas.com/

  novembris 19, 2020
 • It’s really a nice and helpful piece of info. I’m glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

  novembris 19, 2020
 • trump’s ties to hydroxychloroquine https://hydroxychloroquine.webbfenix.com/

  novembris 19, 2020
 • We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

  novembris 19, 2020
 • I gotta favorite this website it seems invaluable very useful

  novembris 19, 2020
 • I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

  novembris 19, 2020
 • Thanks for giving your ideas in this article. The other factor is that any time a problem comes up with a personal computer motherboard, people should not go ahead and take risk connected with repairing this themselves because if it is not done right it can lead to irreparable damage to all the laptop. It’s usually safe to approach any dealer of that laptop for any repair of motherboard. They have got technicians who may have an competence in dealing with notebook computer motherboard difficulties and can make right prognosis and carry out repairs.

  novembris 19, 2020
 • Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

  novembris 20, 2020
 • At that level, you can debut as a author. I am so touched. I am just happy to meet you. Thank you.

  novembris 20, 2020
 • I’ve read a few good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create such a great informative website.

  novembris 20, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 20, 2020
 • Hi there, I believe your website may be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent site.

  novembris 20, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 20, 2020
 • I have learn several just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you place to make this kind of great informative website.

  novembris 20, 2020
 • I simply want to tell you that I’m newbie to blogging and site-building and definitely savored your website. Likely I’m want to bookmark your website . You absolutely have remarkable articles. Kudos for sharing with us your web site.

  novembris 21, 2020
 • acer laptops have much brighter lcd screens compared to other brands,.

  novembris 21, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 22, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 22, 2020
 • Hey there, You have done an excellent job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this site.

  novembris 22, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 22, 2020
 • I really treasure your piece of work, Great post.

  novembris 22, 2020
 • Excellent write-up. I definitely appreciate this website. Keep writing!

  novembris 22, 2020
 • If you are searching for the greatest extreminator company, look no more. These guys rock!

  novembris 22, 2020
 • i discover this extremely embarrasing but the product in my site link definitely served

  novembris 23, 2020
 • Enjoyed reading this, very good stuff, regards .

  novembris 23, 2020
 • This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read post.

  novembris 23, 2020
 • Fantastic blog post! I’ll return to see your next piece! Thank you!

  novembris 23, 2020
 • This website online is known as a walk-by way of for all of the information you wished about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and you’ll positively discover it.

  novembris 23, 2020
 • Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put langkah deposit togel online this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting

  novembris 24, 2020
 • Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read through content from other authors and use a little something from their web sites.

  novembris 24, 2020
 • Very good info thanks so much! I love sucking dick btw hmu

  novembris 24, 2020
 • I could not refrain from commenting. Very well written!

  novembris 24, 2020
 • Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

  novembris 24, 2020
 • After looking over a number of the blog articles on your blog, I honestly like your way of blogging. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and let me know what you think.

  novembris 24, 2020
 • Hey very nice website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I am happy to find a lot of useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

  novembris 24, 2020
 • I really enjoyed this article. You are an excellent writer. I’ll return to see more! Thanks!

  novembris 24, 2020
 • I must admit that your post is really interesting. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot!Marlyn Deveaux

  novembris 25, 2020
 • You can definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart.

  novembris 25, 2020
 • One thing I want to discuss is that weightloss system fast may be possible by the perfect diet and exercise. Someone’s size not merely affects appearance, but also the general quality of life. Self-esteem, depressive disorders, health risks, in addition to physical capabilities are affected in weight gain. It is possible to just make everything right and still gain. Should this happen, a problem may be the culprit. While a lot food and not enough physical exercise are usually to blame, common medical conditions and widely used prescriptions could greatly help to increase size. Thanks alot : ) for your post right here.

  novembris 25, 2020
 • Hi there! I simply wish to give you a huge thumbs up for the great information you have right here on this post. I am returning to your site for more soon.

  novembris 25, 2020
 • Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you finding the time and effort to put mickey mouse cards this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments

  novembris 25, 2020
 • Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

  novembris 26, 2020
 • Thank you for writing this excellent content. I will be back to read more.

  novembris 26, 2020
 • Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you spending some time and energy to put this short article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

  novembris 26, 2020
 • A lot of thanks for your whole effort on this web page. Gloria loves making time for investigation and it’s easy to see why. Most of us know all of the compelling method you make good items by means of the web blog and as well improve participation from the others about this matter and our own girl has been being taught so much. Have fun with the rest of the new year. You are always performing a wonderful job.

  novembris 26, 2020
 • This internet site is often a walk-through rather than the details you wanted about it and didn’t know who ought to. Glimpse here, and you’ll certainly discover it.

  novembris 27, 2020
 • Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

  novembris 27, 2020
 • Aw, this was an exceptionally good post. Spending some time and actual effort to produce a top notch article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never seem to get nearly anything done.

  novembris 27, 2020
 • You should be a part of a contest for one of the highest quality websites on the net. I will recommend this web site!

  novembris 27, 2020
 • Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!

  novembris 27, 2020
 • This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Kudos!

  novembris 27, 2020
 • I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. cheers

  novembris 27, 2020
 • Please keep on posting such quality storys as this is a rare thing to find these days. I am always searching online for posts that can help me. watching forward to another great website. Good luck to the author! all the best!

  novembris 27, 2020
 • I was more than happy to find this great site. I need to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely liked every bit of it and I have you book marked to see new things on your blog.

  novembris 27, 2020
 • F*ckin’ remarkable things here. I’m very happy to see your article. Thank you a lot and i am looking forward to touch you. Will you please drop me a mail?

  novembris 27, 2020
 • Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

  novembris 28, 2020
 • There is noticeably big money to know about this. I suppose you made certain nice points in functions also.

  novembris 28, 2020
 • I quite like looking through a post that will make men and women think. Also, thank you for allowing for me to comment.

  novembris 28, 2020
 • I’d must test with you here. Which is not something I often do! I enjoy reading a post that may make individuals think. Additionally, thanks for allowing me to comment!

  novembris 28, 2020
 • I used to be able to find good information from your content.

  novembris 28, 2020
 • Keep functioning ,terrific job!

  novembris 28, 2020
 • I always used to read paragraph in news papers but now as I am a user of net so from now I am using net for content, thanks to web.|

  novembris 28, 2020
 • After study some of the blog articles with your site now, and that i really appreciate your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will be checking back soon. Pls have a look at my web-site as well and figure out how you feel.

  novembris 29, 2020
 • Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

  novembris 29, 2020
 • Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, let alone the content!

  novembris 29, 2020
 • You made some good points there. I did a search on the subject and found most individuals will consent with your blog.

  novembris 29, 2020
 • obviously like your web-site but you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the reality then again I will definitely come back again.

  novembris 29, 2020
 • It’s a good shame you don’t contain a give money button! I’d definitely give money for this fantastic webpage! That i suppose for the time being i’ll be satisfied bookmarking together with including an individual’s Feed that will my best Msn balance. That i appearance forward that will recent messages and definitely will share the web site utilizing my best Facebook or twitter team: )aquaplus

  novembris 29, 2020
 • I think you have remarked some very interesting points , regards for the post.

  novembris 29, 2020
 • Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for beginner blog writers? I’d really appreciate it.

  novembris 29, 2020
 • Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such great info being shared freely out there.

  novembris 30, 2020
 • Can I simply say what a aid to find somebody who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know tips on how to bring a difficulty to light and make it important. More folks need to read this and perceive this side of the story. I cant consider youre no more fashionable because you definitely have the gift.

  novembris 30, 2020
 • Love this blog. I’ll return to read more of your blog.

  novembris 30, 2020
 • Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

  novembris 30, 2020
 • Its great as your other content : D, thanks for posting . “Even Albert Einstein reportedly needed help on his 1040 form.” by Ronald Reagan.

  novembris 30, 2020
 • Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you finding the time and energy to put this short article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

  decembris 1, 2020
 • Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!

  decembris 1, 2020
 • Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is great blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

  decembris 1, 2020
 • Awsome article and right to the point. I am not sure if this is in fact the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thank you 🙂

  decembris 1, 2020
 • Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I cant wait to read much more from you. This is actually a tremendous website.

  decembris 1, 2020
 • You are so awesome! I do not think I have read a single thing like that before. So great to discover somebody with original thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that’s needed on the web, someone with a little originality.

  decembris 1, 2020
 • I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again

  decembris 1, 2020
 • Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say you have done a very good job with this. Also, the blog loads super quick for me on Firefox. Superb Blog!

  decembris 1, 2020
 • It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

  decembris 1, 2020
 • I must say, as a lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while. Its as if you had a wonderful grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from far more than one angle. Or maybe you shouldnt generalise so considerably. Its better if you think about what others may have to say instead of just going for a gut reaction to the subject. Think about adjusting your own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt.Jobs offered

  decembris 1, 2020
 • Very good information. Lucky me I found your blog by chance (stumbleupon). I’ve book-marked it for later.

  decembris 1, 2020
 • You ought to be a part of a contest for one of the best sites on the internet. I’m going to recommend this site!

  decembris 2, 2020
 • This website certainly has all the info I wanted about this subject and didn챠t know who to ask.

  decembris 2, 2020
 • priligy 60 mg price https://ddapoxetine.com/

  decembris 2, 2020
 • Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and include almost all important infos. I would like to see more posts like this.

  decembris 2, 2020
 • The following time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my option to read, but I really thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could repair for those who werent too busy on the lookout for attention.

  decembris 2, 2020
 • May I simply say what a relief to find someone that really knows what they’re talking about online. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people ought to read this and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular because you surely have the gift.

  decembris 2, 2020
 • My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

  decembris 2, 2020
 • Hi there, I found your website via Google at the same time as searching for a comparable subject, your web site came up, it seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  decembris 3, 2020
 • Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to make a good article… but what can I say… I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.

  decembris 3, 2020
 • I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

  decembris 3, 2020
 • This was an impressive blog post. I’ll return to view more great stuff.

  decembris 3, 2020
 • There is certainly a great deal to find out about this topic. I like all of the points you have made.

  decembris 4, 2020
 • trial vidalista offers https://vidalista40mg.mlsmalta.com/

  decembris 4, 2020
 • Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. That is a very smartly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your helpful information. Thank you for the post. I’ll certainly return.

  decembris 4, 2020
 • The very next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I actually believed you would have something useful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something that you could possibly fix if you weren’t too busy looking for attention.

  decembris 4, 2020
 • This excellent website definitely has all the information and facts I needed about this subject and didn’t know who to ask.

  decembris 4, 2020
 • I needed to post you this very little observation just to say thanks the moment again considering the exceptional knowledge you’ve featured on this website. It was really pretty open-handed with you to offer unhampered what exactly a lot of people would’ve made available for an e book to make some dough on their own, principally considering the fact that you might well have done it if you desired. These solutions additionally acted to become easy way to be certain that other individuals have the same zeal the same as my very own to learn much more when considering this condition. I’m certain there are millions of more fun moments up front for individuals who discover your blog post.

  decembris 4, 2020
 • Very good info. Lucky me I came across your blog by chance (stumbleupon). I’ve saved it for later.

  decembris 4, 2020
 • I really like reading through an article that will make men and women think. Also, many thanks for permitting me to comment!

  decembris 4, 2020
 • There are some fascinating points in time on this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There is some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as effectively

  decembris 4, 2020
 • I want to to thank you for this great read!! I certainly loved every little bit of it. I have got you saved as a favorite to check out new stuff you post…

  decembris 4, 2020
 • This web page is mostly a stroll-via for the entire data you wished about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and you’ll definitely discover it.

  decembris 4, 2020
 • Wonderful website. Lots of useful information here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your sweat!

  decembris 4, 2020
 • I appreciate, cause I found just what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

  decembris 4, 2020
 • Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

  decembris 5, 2020
 • That is the best blog for anybody who wants to find out about this topic. You understand a lot its almost onerous to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You positively put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just great!

  decembris 5, 2020
 • After study a number of of the blog posts on your website now, and I actually like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and will probably be checking again soon. Pls check out my web page as well and let me know what you think.

  decembris 5, 2020
 • I would like to show my appreciation to the writer just for rescuing me from this particular instance. Right after surfing through the the web and meeting proposals which were not pleasant, I was thinking my entire life was done. Being alive minus the solutions to the issues you’ve solved as a result of your review is a critical case, and ones that might have badly affected my career if I had not come across the blog. Your personal understanding and kindness in taking care of every aspect was precious. I’m not sure what I would have done if I had not come across such a solution like this. I can also at this moment look forward to my future. Thank you so much for your skilled and amazing guide. I won’t hesitate to endorse your site to anyone who will need guidance about this issue.

  decembris 5, 2020
 • Right here is the right blog for anyone who hopes to understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that has been written about for decades. Excellent stuff, just wonderful!

  decembris 5, 2020
 • It’s really a great and useful piece of info. I’m glad that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

  decembris 5, 2020
 • I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. thanks a lot

  decembris 5, 2020
 • generic ivermectin sales on internet https://ivermectin1st.com/

  decembris 5, 2020
 • I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

  decembris 5, 2020
 • I am just writing to let you be aware of what a outstanding experience my friend’s princess gained reading your webblog. She even learned such a lot of issues, most notably what it is like to have a very effective teaching nature to let other individuals smoothly comprehend some hard to do issues. You really exceeded my expected results. Thank you for rendering those great, safe, educational as well as easy tips about that topic to Jane.

  decembris 5, 2020
 • Oh my benefits! a remarkable write-up man. Thanks Nevertheless I am experiencing issue with ur rss. Don?t understand why Incapable to register for it. Is there any individual obtaining identical rss problem? Anyone who understands kindly react. Thnkx

  decembris 5, 2020
 • What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & help other customers like its helped me. Good job.

  decembris 5, 2020
 • I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be exactly I’m looking for. Does one offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a few of the subjects you write about here. Again, awesome web log!

  decembris 5, 2020
 • Hey there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

  decembris 5, 2020
 • Loved this article. I’ll be back to view more.

  decembris 5, 2020
 • ventolin hfa generic https://amstyles.com/

  decembris 6, 2020
 • chloroquine hydroxychloroquine order https://hydroxychloroquinee.com/

  decembris 8, 2020
 • plaquenil rash description https://hydroxychloroquine.wisig.org/

  decembris 14, 2020
 • hydroxochloroquin https://hydroxychloroquinex.com/ hydrochloraquine

  februāris 10, 2021
 • azithromycin (zithromax) https://zithromaxes.com/ zitromax 500 mg

  februāris 10, 2021
 • avanafil dosing buy avanafil canada

  marts 14, 2021
 • combigan coupon brimonidine eye drops

  marts 14, 2021
 • buy cyclomune uk cyclosporine medication

  marts 14, 2021
 • how to administer transurethral alprostadil https://alprostadildrugs.com/ buy topical alprostadil gel

  marts 23, 2021
 • new usa casino no deposit bonus https://casinoxsonline.com/ play casino

  marts 26, 2021
 • buzzr casino games https://casinoxsbest.com/ michigan mesothelioma lawyer to offshore casino games

  marts 26, 2021
 • What are the most common fertility clomid side effects medications? Stock fertility medication at a peep Clomiphene, or Clomid is often the principal treatment for mild infertility to induce ovulation. Injectable hormones may be recommended to stimulate or restraint ovulation as a nature of treating a thousand of infertility problems. Other fertility drugs may be prescribed to guide hormone or blood levels that communicate with a fertility problem.

  marts 26, 2021
 • cool cat casino redeem codes https://casinoxsbonus.com/ firekeepers casino free play video poker

  marts 28, 2021
 • casino card games https://casinoxsplay.com/ what casino in las vegas has big slot machine winners right now

  marts 29, 2021
 • i play bingo casino https://casinoxsgames.com/ chip in casino island resort

  marts 29, 2021
 • is there a generic for levitra http://levitradd.com/ – generic levitra pills

  aprīlis 12, 2021
 • prix levitra 20 – http://www.sansordonnancefr.com/#

  aprīlis 18, 2021
 • who chloroquine https://aralenchloroquinex.com/# chloroquine moa

  maijs 1, 2021
 • buy ivermectin https://iwermectin.com/ ivermectin and covid

  maijs 8, 2021
 • order plavix – clopidogrel 75 mg cost clopidogrel 75 mg canada

  maijs 13, 2021
 • erythromycin antibiotic http://zithrozpack.com/# zithromax 250 price

  maijs 13, 2021
 • levitra coupons printable http://levitrair.com levitra dosage generic

  maijs 16, 2021
 • types of inhalers https://albuterolotc.com/ ventolin inhaler price in india

  maijs 16, 2021
 • dickey r 2014 managing contraceptive pill patients 15 ed – pills for ed no doctor required ed erection vitamin b pill

  maijs 17, 2021
 • Ubkmt33 http://himshairloss.com finasteride

  maijs 22, 2021
 • avanafil 50 avanafil 50mg

  maijs 22, 2021
 • bactrim 200mg 40mg – bactrim pills cost bactrim 480mg

  maijs 23, 2021
 • cymbalta 60 mg – duloxetine 60 cost of duloxetine in australia

  maijs 29, 2021
 • how long has hydroxychloroquine been around [url=https://hydroxychloroquinex.com/#]hydroxychlor[/url] antimalarial drug hydroxychloroquine

  maijs 30, 2021
 • zithromax pills https://zithromaxes.com/ zithromax perscription

  maijs 30, 2021
 • Ytry22g https://canadianvolk.com discount prescription drugs online

  maijs 30, 2021
 • buy synthroid online – levothyroxine 0.075mg tab levothyroxine brand name price

  maijs 31, 2021
 • hydroxychlorophine buy chloroquine phosphate uk hydrocloquin

  jūnijs 8, 2021
 • chloroquine natural sources hydroxychloroquine over the counter is chloroquine a sulfa drug

  jūnijs 9, 2021
 • https://gabenhim.com/ gabapentin dosage

  jūnijs 10, 2021
 • proscar[/url]

  jūnijs 12, 2021
 • http://otcmailmeds.com 10 over the counter drug classifications

  jūnijs 13, 2021
 • http://ivermectino.com ivermectin for humans walmart

  jūnijs 17, 2021
 • A great idea for a website, great information that helps a person.

  jūnijs 18, 2021
 • http://ivermectino.com ivermectin for humans

  jūnijs 21, 2021
 • It’s good that there are still people who write on such topics, thank you and best regards.

  jūnijs 21, 2021

Leave A Comment