Trending News

Par sazvērestības noliedzēja psiholoģiju

2021. gada 12. martā / Off-Guardian.org

Kāpēc it kā inteliģenti, apdomīgi un racionāli domājoši cilvēki satrūkstas no mājieniem, ka ‘sociopāti sazvērējušies’, lai ar viņiem manipulētu un viņus pieviltu? Un kāpēc viņi ar tik lielu dedzību aizstāv savu nepamatoto nostāju? Šos jautājumus padziļināti ir izpētījis Toms Foils, “angļu puisis, kam patīk kaķi, daba, mūzika, labs ēdiens, cilvēcīgums un patiesība”.

Vēsturiski izveidojies garš meļu, zagļu, izvarotāju un narcisistu mahināciju un to postošo seku saraksts. Arī mūsdienās ir daudz pierādījumu korupcijai un ārkārtīgi lielai maldināšanai.

Mēs bez šaubām zinām, ka politiķi melo un slēpj savus sakarus, un ka korporācijas regulāri izrāda pilnīgu nicinājumu pret morāles normām, — tā ka korupcija ir mums visapkārt.

Mēs zinām, ka pateicoties tīmekļiem, kas savieno korporatīvo un politisko sfēru, lobēšanas sistēmu, korumpētus regulatorus, plašsaziņas līdzekļus un tiesu varu, pēc nodarījumiem tikpat kā nekad netiek spriesta kaut aptuveni patiesi taisna tiesa.

Mēs zinām, ka prese laiku pa laikam paburkšķ par šiem jautājumiem, taču nekad tiem neizseko ar patiesu aizrautību.

Mēs zinām, ka izlūkdienestos un tiesībaizsardzības iestādēs elpu aizraujoša mēroga pārkāpumi ir ikdienišķa parādība un ka arī šeit taisnīgums nekad neiestājas.

Mēs zinām, ka valdība pastāvīgi ignorē vai mīda kājām cilvēku tiesības, aktīvi ļaunprātīgi cilvēkus izmanto un izturas pret tiem slikti. Neviens no šiem punktiem nav strīdīgs.

Tad kas tieši ir tas, ko sazvērestības noliedzēji ar tādu degsmi, paštaisnumu un nievājošu attieksmi atsakās atzīt? Kāpēc viņi, spītējot visiem pierādījumiem, nievājoši un nicinoši aizstāv brūkošo ilūziju, ka ‘lielie un labie’ ir kaut kur tur augšā, visu labi kontrolē, viņiem rūp tikai mūsu intereses un viņi ir apzinīgi, gudri un sirsnīgi?

Ka prese vairāk kalpo cilvēkiem un patiesībai, nevis blēžiem? Ka netaisnība pēc netaisnības izriet no kļūdām un neuzmanības, taču nekad — no tā, ko apzīmē ar baiso vārdu ‘sazvērestība’?

Kurš cilvēks, būdams saprātīgs, turpinātu dzīvot šādā fantāziju pasaulē?!

Šeit domstarpības rodas tikai par mērogu. Kāds, kurš patiesi vēlas zināt varenu sociopātu plānus, savā zinātkārē neaprobežosies ar vienu korporāciju vai vienu nāciju. Kamdēļ lai viņš to darītu? Šāda persona pieņem, ka tie paši modeļi, kas redzami lokāli, visdrīzāk ir atrodami visā varas ‘barības’ ķēdē. Taču sazvērestības noliedzējs uzstāj, ka šāds secinājums ir absurds.

Kāpēc?

Ir sāpīgi redzams, ka piramīdveida sabiedrības un tiesiskās struktūras, kurām cilvēce ir ļāvusi attīstīties, ir tieši tādas dominēšanas hierarhijas, kas neapšaubāmi ir izdevīgas sociopātam. Cilvēciskai būtnei ar normālu un veselīgu, uz sadarbību vērstu domāšanu nav lielas vēlmes piedalīties cīņā, kurā nākas iesaistīties, lai kāptu augšup pa korporatīvām vai politiskām kāpnēm.

Ko tad sazvērestības noliedzēji domā, — ko 70 miljoni vai vairāk sociopātu visā pasaulē visu dienu dara, dzimuši ‘spēlē’, kurā visa bagātība un visa vara atrodas piramīdas augšgalā, kamēr visefektīvākie ‘uzvarēšanas’ atribūti ir nežēlība un amoralitāte..? Vai viņi nekad nav spēlējuši Monopolu?

Sociopāti savu pasaules redzējumu neizvēlas apzināti, un viņi vienkārši nespēj saprast, kāpēc normāli cilvēki ir gatavi sevi nostādīt tik neticami neizdevīgākā situācijā, ierobežojot sevi ar apzinīgumu un iejūtību, kas sociopāta izpratnei ir tikpat sveša kā cilvēciskai būtnei pasaule, kurā nav sociopātu.

Viss, kas sociopātam ir jādara, lai uzvarētu spēlē, ir publiski melot un vienlaikus privāti sazvērēties. Kas var būt vienkāršāk? 2021. gadā turpināt domāt, ka pasauli, kurā mēs dzīvojam, lielā mērā nekustina šī dinamika, nozīmē būt neapdomīgi naivam, gandrīz vājprātīgam. Kur cilvēkā rodas šāds netīši postošs impulss?

Zīdainim ir iedzimts uzticēties tiem, ar kuriem tas sastopas. Šī uzticība lielākoties ir principā pamatota. Zīdainis citādi nevarētu izdzīvot.

Saprātīgā un veselīgā sabiedrībā šis dziļais instinkts uzplauktu, psihei attīstoties. Indivīdā attīstoties pašapziņai, kognitīvajām un spriešanas spējām un veselīgai skepsei, šis iedzimtais uzticēšanās impulss arī turpmāk būtu centrāla psihes vajadzība. Pastāvētu kopīgas uzskatu sistēmas, kas apzināti attīstītu šo bērnišķīgo impulsu un liktu tam uzplaukt, apzināti kaut kam pievēršot šo uzticēšanos —vērtībām un uzskatiem ar paliekošu nozīmi, kas ir vērtīgi sabiedrībai, indivīdam vai, ideālā gadījumā, abiem.

Cieņa pret tradīcijām, dabas spēkiem, senčiem, pret saprātu, patiesību, skaistumu, brīvību, dzīvei dabiski piemītošo vērtību vai visu lietu radītāja garu — to visu var uzskatīt par uzticēšanās vērtu, tāpat arī citas vērtības, kas rodas no vairāk formalizētām uzskatu sistēmām.

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!

Neatkarīgi no ceļa, kas ejams, lai attīstītos un uzplauktu personīga uzticēšanās, būtiska ir paša apziņas un izziņas pievēršana šim iedzimtajam impulsam. Es uzskatu, ka tā ir dziļa atbildība — attīstīt un kopt sevī nobriedušu uzticēšanos, un daudzi tādu, saprotams, vispār neapzinās.

Kas notiek, ja mūsos ir bērnišķīga vajadzība, kas nekad nav attīstījusies tālāk par savu sākotnējo izdzīvošanas funkciju – uzticēties tiem, kas mūsu vidē vienkārši ir visspēcīgākie visklātesošākie un visaktīvākie? Ja mēs nekad neesam patiesi izpētījuši paši savu psihi un dziļi to iztaujājuši, kam mēs patiešām ticam un kāpēc? Ja mūsu motivācija uzticēties kaut kam vai kādam netiek apšaubīta? Ja filozofija tiek atstāta filozofu ziņā?

Manuprāt, atbilde ir vienkārša, un šīs parādības un tās radītā posta liecības mums ir visapkārt, — iedzimtais impulss uzticēties mātei nekad neattīstās, nekad nesaskaras un nemijiedarbojas ar savu pretmetu — saprātu (jeb nobriedušu uzticēšanos), un uz visiem laikiem paliek tā ‘noklusējuma’ zīdaiņa iestatījumos.

Kaut arī nenobriedusī psihe vairs nav atkarīga no vecākiem, lai gūtu labsajūtu, manis aprakstītā spēcīgā un motivējošā pamatdoktrīna paliek neskarta — neapšaubīta, nepārdomāta un neattīstīta. Un pasaulē, kurā stabilitāte un drošība eksistē vien senās atmiņās, šie izdzīvošanas instinkti ir nevis labi izslīpēti, apsvērti, attiecināmi, saprātīgi un aktuāli, bet gluži burtiski paliek mazuļa līmenī. Uzticēšanos cilvēks tad veltī vislielākajam, visskaļākajam, visklātesošākajam un nenoliedzamākajam spēkam, jo instinktaprāt izdzīvošana ir atkarīga tieši no tā.

Šajā lielajā “pasaules bērnudārzā” visklātesošākais spēks ir iestāžu tīkls, kas pastāvīgi projicē nepelnītu varas, mierīguma, kompetences, rūpju un stabilitātes tēlu.

Šādi manuprāt sazvērestības noliedzēji spēj pieķerties un agresīvi aizstāvēt pilnīgi neloģisko fantāziju, ka mistiskā veidā — virs kāda nenoteikta sabiedrības hierarhijas līmeņa — noslēpumaini izgaro visa korupcija, viltus, ļaunprātība un narcisms. Ka — pretēji dzīves likumam —, jo lielāka būs cilvēka vara, jo godīgāks viņš neizbēgami izrādīsies. Šīs nabadzīgās maldinātās dvēseles būtībā uzskata, ka tur, kur viņu personīgās pieredzes un zināšanu pietrūkst, lai aizpildītu robus viņu pasaules redzējumā, tur, aiz restotām durvīm, stāv mamma un tētis, kas izdomās, kā vislabāk nodrošināt to, lai viņu dārgais mazulītis uz visiem laikiem būs ērtībās, laimē un drošībā.

Šāda ir sazvērestības noliedzēju domāšanas centrālā, mierinošā ilūzija, novecojušais pamats, uz kura viņi uzceļ augstu attaisnošanas cietoksni, no kura varonīgi izjokot un izsmiet tos, kas redz citādi.

Tas izskaidro, kāpēc sazvērestības noliedzējs uzbruks jebkuram ierosinājumam, ka aprūpējošā arhetipa vairs nav, — ka aiz restotajām durvīm ir sociopāti, kas mūs visus pilnībā nicina vai absolūti neievēro. Sazvērestības noliedzējs uzbruks jebkuram šādam norādījumam tik brutāli, it kā no tā būtu atkarīga viņa izdzīvošana — kas savā ziņā viņa neapzinātajā un nedrošajā psihē tiešām tā arī ir.

Viņa labsajūtas, drošības, komforta, pat visas nākotnes izjūta ir pilnībā (un pilnīgi neapzināti) ieguldīta šajā iztēles ainā. Zīdainis nekad nav pieaudzis, un, tā kā viņš neapzinās neko vairāk, kā dziļu pieķeršanos savai personiskajai drošībai vien, tad viņš nikni uzbruks jebkam, kas apdraudēs šo neapzināto un centrālo pasaules redzējuma aspektu.

Apnicīgi bieži sazvērestības noliedzējs atkārto piedziedājumu: “Tik liela sazvērestība nemaz nevar pastāvēt!”

Pretjautājums šādam pašieceltam sazvērestību ekspertam ir vienkāršs — cik liela?

Pasaulē lielākās “medicīnas” korporācijas gadu desmitiem ilgi var atļauties par vienkāršām uzņēmējdarbības izmaksām uzskatīt izdevumus par tiesvedībām, kurās tās iesaistītas par noziegumiem — no nelabvēlīgu testu rezultātu slēpšanas līdz daudzkārtīgām slepkavībām, kas radušās nedeklarētas testēšanas rezultātā, un milzu noziegumiem pret vidi.

Valdības bez sekām veic visnežēlīgākos un neiedomājamākos “eksperimentus” (noziegumus) ar savām tautām.

Politiķi mums parasti melo, acīs skatīdamies, — bez sekām.

…un tā tālāk.

Kurā brīdī tieši sazvērestība kļūst tik liela, ka “viņi vienkārši vairs nevarētu sveikā tikt cauri”, un kāpēc? Manuprāt, tas notiek brīdī, kad sazvērestības noliedzēja kognitīvās spējas sagrīļojas un sāk darboties neapzinātais izdzīvošanas instinkts.

Brīdī, kad intelekts ir pārņemts ar notikumu mērogu un instinkts cenšas atgriezties pie pazīstamās, mierinošās uzticības, kas pazīstama un lolota kopš brīža, kad lūpas pirmoreiz atrada pupu. Uzticēšanās, ka ar to nodarbojas kāds cits, — ka tur, kur pasaule mums kļūst nezināma, pastāv spēcīga un labestīga cilvēciska autoritāte, kam mums tikai bez nosacījumiem jāuzticas, lai tā mums garantētu mūžīgu emocionālo drošību.

Šie bīstamie maldi var būt centrālais faktors, kas nodod cilvēces fizisko drošību un nākotni sociopātu rokās.

Ikvienam, kas paradis noraidīt cilvēkus, kuri apšauba, izmeklē un ir skeptiski, un saukt tos par folija cepurītēm, paranoiķiem, zinātni noliedzošiem Trampa atbalstītājiem, varētu uzdot jautājumu: Kam jūs ticat? Kam esat veltījuši savu uzticēšanos un kāpēc? Kā tas nākas, ka, lai arī neviens neuzticas valdībai, šķiet, ka jūs nešaubīgi uzticaties topošajām globālās pārvaldības organizācijām? Kā tas var būt saprātīgi?

Ja jūs uzticaties šādām organizācijām, ņemiet vērā, ka mūsu laikmetā šīs organizācijas — lai arī cik ārkārtīgi skaisti tās sevi pasniegtu — ir vienkārši lielākas vietējo versiju izpausmes, par kurām mēs jau zinām, ka nevaram tām uzticēties. Viņi nav mūsu vecāki un neizrāda nekādu lojalitāti cilvēciskajām vērtībām. Nav nekāda pamata nevienai no tām ticēt.

Ja jūsos nav apzināti radusies uzticēšanās vai neesat zināmā mērā apšaubījuši, kāpēc ticat tam, kam ticat, šāda nostāja var šķist cilvēkus ienīstoša, taču patiesībā tā ir gluži pretēja. Šīs organizācijas nav ne ar ko citu izpelnījušas jūsu uzticību kā vien ar sabiedrisko attiecību naudu un glancētiem meliem. Patiesa vara, kā izsenis, ir cilvēku rokās.

Pastāv iemesls, kādēļ budisti silti iesaka uzticēties darmas jeb dabiskajām dzīves likumībām, nevis personām, un ka līdzīgi principi ir izplatīti arī citās vērtību sistēmās.

Vara samaitā. Mūsdienu pasaulē nevietā dāvāta, nepamatota uzticēšanās varētu būt viens no lielākajiem varas avotiem.

Pastāv masveida noziedzīgas sazvērestības. Pierādījumi ir pārliecinoši. Pašlaik vēl līdz galam neatklāto liecību apmēri nav zināma, taču šajā laikmetā nav pamata iedomāties, ka sociopātiskā dzīšanās pēc varas vai resursu daudzums, kas šim nolūkam uzkrāti, samazinātos. Noteikti nē, kamēr iebildumus apņirdz un līdz pat apklušanai cenzē vārtsargi, ‘noderīgi idiņi’ un sazvērestības noliedzēji, kuri patiesībā tieši saspēlē ar sociopātu darba kārtību, nemitīgi uzbrūkot tiem, kas nepareizās darbības izceltu gaismā.

Katras cilvēciskās būtnes neatliekama atbildība ir atmaskot sociopātu programmas visur, kur vien tās pastāv, un nekad neuzbrukt tiem, kas cenšas to darīt.

Tagad vairāk nekā jebkad agrāk ir pienācis laiks atcelt bērnišķīgas lietas un bērnišķīgus impulsus, kā arī piecelties kā pieaugušiem, lai aizsargātu īsto bērnu nākotni, kuriem nekas cits neatliek, kā uzticēt mums savu dzīvību un dzīvi.

Šī eseja ir pievērsusies, manuprāt, visdziļākajam sazvērestības noliegšanas psiholoģiskajam virzītājspēkam.

Noteikti ir arī citi, — piemēram, vēlme tikt pieņemtam; izvairīšanās no zināšanām par iekšējo un ārējo ēnu un no iesaistīšanās tajā; pozitīva un paštaisna paštēla saglabāšana — “lidojošā pērtiķa” fenomena vispārināta versija, kurā sevī vien ieinteresēta un ļauna klase pasargā sevi, sapulcējoties ap kausli; sociopātu pasaules uzskata viegla, neapzināta pārņemšana (piemēram, “cilvēce ir vīruss”); atkarība no sašutuma / pārākuma komplekss / statusa spēles; novājināts vai ambiciozs intelekts, kas gūst apstiprinājumu, saglabājot savu status quo; disociatīvais aizsardzības mehānisms, kas liek iztēloties, ka noziegumi un šausmas mūsu dzīves laikā kaut kādā veidā nenotiek tagad, ne ‘šeit’; un vienkāršs vecmodīgs slinkums un gļēvulība.

Manuprāt, zināmā mērā šī visa pamatā ir galvenais cēlonis, ko augstāk izklāstīju.

Tims Foils (Tim Foyle), @timfoyl, https://reportingforbeauty.substack.com/

Avots.

Tulkojusi Lauma Tjuniņa.

Share With:
Rate This Article
Comments
 • Pilnīgi piekrītu. Tieši šādu agresīvu stilu piekopj kremlis. Un paldies Dievam, ka ir ASV, kuri spēj nožēlojamo kremli savaldīt

  aprīlis 8, 2021
  • Kremlis ir Baltā nama cienīgs, un otrādi. Tie ir tie paši krokodili, tikai citos formas tērpos (es domāju politiķus).
   Bet vidējais amerikānis, krievs, vai latvietis – mēs visi esam būtībā vienādi, tikai runājam atšķirīgās valodās un skatāmies atšķirīgus propagandas raidījumus TV.

   aprīlis 9, 2021
 • This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again. 123movies

  aprīlis 12, 2021
 • I read that Post and got it fine and informative. online casino

  aprīlis 13, 2021
 • chat websites to meet people
  [url=”http://stfreeonlinedating.com/?”]single free dating sites without registering [/url]

  aprīlis 15, 2021
 • I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!. slot online

  aprīlis 16, 2021
 • Positive site, where did u come up with the information on this posting? I’m pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. A Different Version

  aprīlis 16, 2021
 • Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. Training Adelaide

  aprīlis 18, 2021
 • Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. voyance

  aprīlis 20, 2021
 • Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can’t wait to read lots of your posts. superslot ฟรี50

  maijs 2, 2021
 • it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity.. slotxo auto

  maijs 5, 2021
 • ivermectin generic – ivermectin 8 mg ivermectin 9 mg tablet

  maijs 8, 2021
 • This is very educational content and written well for a change. It’s nice to see that some people still understand how to write a quality post.! โฟมล้างหน้า

  maijs 9, 2021
 • Excellent website! I adore how it is easy on my eyes it is. I am questioning how I might be notified whenever a new post has been made. Looking for more new updates. Have a great day! online casino uk

  maijs 9, 2021
 • tindr , browse tinder for free
  [url=”http://tinderentrar.com/?”]tinder dating app [/url]

  maijs 10, 2021
 • I am incapable of reading articles online very often, but I’m happy I did today. It is very well written, and your points are well-expressed. I request you warmly, please, don’t ever stop writing. โฟมล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย

  maijs 10, 2021
 • It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it! ฟุตบอลออนไลน์

  maijs 12, 2021
 • clopidogrel brand – generic plavix cost cheap plavix 75 mg

  maijs 12, 2021
 • injections vs pills for ed – primal core ed pills ed magnesium testosterone pills

  maijs 17, 2021
 • duloxetine price comparison – buy cymbalta online uk duloxetine 20 mg price

  maijs 28, 2021
 • ed pills online – online pharmacy 43265 ed drugs

  jūnijs 7, 2021
 • [/url]

  jūnijs 13, 2021

Leave A Comment