Trending News

Pētījums: Vakcinētie neuzzina, ka viņiem koronavīrusa infekcija būs pastiprināta

Vakcīna var pastiprināt slimības gaitu, ja potētais cilvēks inficēsies ar koronavīrusu, bet vakcīnu eksperimenta dalībnieki, kas paraksta informēto piekrišanu par vakcīnas saņemšanu, par šo risku nav pietiekami informēti.

To atklāja Timotijs Kardozo un Ronalds Vīzijs 2020. gadā veiktā pētījumā. Piedāvājam šī pētījuma kopsavilkumu, kurā viss galvenais ir pateikts.

Pētījuma mērķis:

Lai būtu nodrošināta medicīnas ētikas standartu izpilde attiecībā uz informēto piekrišanu pētījumu nolūkos, ir izšķirīgi, ka pacients ir visaptveroši informēts un visu sapratis. Kardozo (Cardozo) un Vīzija (Veasey) pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pietiek literatūras, kas prasītu, ka ārstiem jāatklāj pacientiem specifiskais risks, ka C-19 vakcīnas varētu pastiprināt potēta cilvēka slimības gaitu, tiklīdz viņš saskarsies ar “izaicinājumu” jeb vīrusu apgrozībā.

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!
Pētījuma metodes:

Izskatīta publiski pieejamā literatūra, lai noskaidrotu pirmsklīniskos un klīniskos pierādījumus tam, ka C-19 vakcīnas varētu pastiprināt potēta cilvēka slimības gaitu, tiklīdz viņš saskartos ar “izaicinājumu” jeb īstu vīrusu apgrozībā. Tika izskatīti C-19 vakcīnu klīniskie protokoli, lai pārbaudītu, vai šie riski ir pienācīgi atklāti.

Pētījuma rezultāti:

C-19 vakcīnas, kas veidotas tā, lai izsauktu [vīrusu] neitralizējošas antivielas, var padarīt vakcīnu saņēmējus uzņēmīgākus pret smagāku saslimšanu nekā viņi būtu, ja nebūtu vakcinējušies.

Vakcīnas pret SARS, MERS un respiratori sincitiāliem vīrusiem (RSV) nekad nav apstiprinātas, un dati, kas iegūti, tās izstrādājot un testējot, raisa nopietnas bažas:

Vakcīnas, kas izstrādātas empīriski, izmantojot tradicionālo pieeju (sastāvošas no nemodificēta vai minimāli modificēta koronavīrusa pīķa, kurš izsauc neitralizējošas antivielas), vienalga, vai tās sastāv no proteīna, vīrusa vektora, DNS vai RNS, un neatkarīgi no ievades metodes, var pastiprināt potētā C-19 klīniskās slimības gaitu, iedarbinot antivielu atkarīgās infekcijas pastiprināšanās (antibody-dependent enhancement, ADE) mehānismu. Klīnisko pētījumu protokolos un tekošo C-19 vakcīnu pētījumu

piekrišanas veidlapās šis risks ir pietiekami aizplīvurots, lai iespējamība, ka pacients adekvāti uztvers risku, būtu niecīga. Tādējādi šajos pētījumos notiek izvairīšanās no pētījumu subjektu informētas piekrišanas.

Pētījuma secinājumi un klīniskās sekas:

Specifiskais un ievērojamais ar C-19 [vakcīnām] saistītais antivielu atkarīgās infekcijas pastiprināšanās risks būtu bijis un joprojām būtu uzsvērti un neatkarīgi jāatklāj vakcīnu izmēģinājumu pētījuma subjektiem, kā arī tiem, ko pieņem darbā pētījuma veikšanai, un nākotnes pacientiem pēc vakcīnu apstiprināšanas, lai būtu ievēroti medicīnas ētikas standarti attiecībā uz informētu piekrišanu.

Visu pētījumu angļu valodā var izlasīt šeit.

Vēl par antivielu atkarīgās infekcijas pastiprināšanās risku C-19 vakcīnu sakarā mūsu pašu alternatīvā presē 2020. gada oktobrī parādījies šāds no angļu oriģināla tulkots raksts:  https://lv.clearharmony.net/articles/a114115-Vakcinas-pret-koronavirusu-iespejama-negativa-ietekme.html#.YK4F_bczbIU

Informētā piekrišana Latvijas gaumē

Šeit varam ielūkoties, kāda izskatās pacienta informētā piekrišana Covid vakcīnas veikšanai Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes Slimnīcā. Lai gan tajā ir rakstīts, ka pacients ar savu parakstu apliecina, ka visu attiecīgo informāciju ir saņēmis, tas nebūt nenozīmē, ka kāds viņam šo informāciju tiešām aktīvi piedāvā un sirsnīgi aicina ar to iepazīties…

Tiklīdz pacients ir parakstījies, viņš, protams, visu atbildību par jebkādām sekām uzņemas pats.

Paldies Jānim Zariņam, kas 17. maijā publiskoja šo paraugu savā facebook profilā, komentējot to šādiem vārdiem:

“Ar informētās piekrišanas aizpildīšanu tiek apliecināts, ka:

  • ir saņemta VISA ar vakcinācijas veikšanu saistītā informācija (kas nav iespējams, bet tevi tas nesatrauc),
  • tai skaitā VISI riski, visas blaknes, komplikācijas un to biežums (vēl viss nemaz nav izpētīts, bet tevi tas nesatrauc),
  • ir saņemta informācija, ka zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība (respektīvi, tu zini, ka mēs turpinām tās pētīt, attiecīgi arī tu esi pētniecības objekts, citiem vārdiem —eksperimenta dalībnieks).”

Tulkojusi un sagatavojusi L. Tjuniņa.

Titulattēls aizgūts vietnē Vakcīnrealitāte.lv, kur, starp citu, var sīki iepazīties ar vakcīnu sastāvu.

Share With:
Rate This Article
Tags
No Comments

Leave A Comment