Podkāsts: Evolūcija tevī un darba vietā

Guntars Zvejnieks, Mana taka

Šobrīd dzīvojam laikā, kad piedzīvojam fundamentālas pārmaiņas sevī, sabiedrībā un pārvaldībā. Organizācijas, tāpat, kā mēs, cilvēki un cilvēce kopumā, evolucionē, pārejot no viena attīstības posma uz nākamo. Varētu pat teikt, ka tās ir dzīvas būtnes ar savām vēlmēm un likteni. Šobrīd biznesa organizācijas meklē jaunus vadības modeļus, lai spētu būt sekmīgi un ilgtspējīgi nozarē.

Vairs nevar būt runa tikai par uzņēmuma peļņu īpašniekiem, arvien svarīgāka kļūst planētas ilgtspēja, katra esošā darbinieka loma, pašrealizācija un viedoklis.

Mēs piedzīvojam brīdi, kad hierarhiskais vadības modelis sāk plaisāt un tā vietā nāk jauni pārvaldības modeļi, kas vairs nebūs pret mums, bet būs par mums.

Mēs vislaik esam saistīti ar vadīšanu. Kāds mūs vislaik ir vadījis un mēs kādu esam vadījuši. Kad mēs piedzimām, par mums atbildību uzņēmās vecāki un vadīja mūs caur bērnību un jaunību. Jau bērnībā mēs saskārāmies ar to, ka vadītāju ir daudz vairāk nekā mēs paši. Dažādi skolotāji, trenneri, apkārtējie. Visiem ir “zelta padomiņš” priekš mums. Zem šāda spiediena, domāju, ka ikviens no mums bērnībā sapņoja, ka varēsim kļūt neatkarīgi, brīvi, ka mēs vienu brīdi būsim galvenie. Ar šādu domu mēs mācījāmies, tā bija mūsu ārējā motivācija. Tālāk uzsākām darba gaitas, sākām veidot karjeru. Mums šķita, ka šādā veidā mēs to sasniegsim, kļūsim par galveno. Bet kad kļūstam galvenie, tad saprotam, ka priekšā vēl  ir daudzi citi galvenie, bezgalīgais stāsts. 

Bet kā lai mēs tad kļūstam brīvi? Lai kļūtu brīvs ir cits ceļš ejams. Par to arī stāstīšu šajos stāstos, kur parādīšu, kā organizācija var tikt vadīta bez vadītājiem.

Kā mēs darbavietās varam būt brīvi, būt mēs paši, nespēlējot lomas un neliekot maskas?

Kā mēs varam paši lemt par savu atalgojumu un mērķiem. Kā mēs varam darīt to darbu, kas mums patīk. Kaut kāds darbs sāk kļūt rutinēts un tu to vairs nedari ar prieku? Izdomā sev citu darbu! Vai tā ilūzija? Vai tā ir piena upes ķīseļu krastos? Nē, šādi jau strādā apmēram 10% organizāciju visā pasaulē.

Lasīt tālāk visus 6 stāstus.

Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment