Trending News

PVO mudina uz telemedicīnu un mājās izpildāmiem abortiem

Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir atjauninājusi vadlīnijas par svarīgākajiem medicīniskajiem pakalpojumiem COVID-19 pandēmijas laikā, skaidri iekļaujot abortus pilnā apjomā, cik atļauj likumi. Tas arī ir mudinājums paplašināt abortu zāļu tālpārdošanu, telemedicīnu un pievērst uzmanību zāļu inventāram, lai krīzes laikā “apmierinātu paredzamo pieaugošo vajadzību pēc abortiem”.

Šīs pagaidu vadlīnijas, kas tika publicētas 1. jūnijā, atjaunina un paplašina iepriekšējo versiju, kas bija spēkā sākot ar 25. martu. Lai gan iepriekšējais dokuments tika nosaukts par “pakalpojumiem, kas saistīti ar reproduktīvo veselību, ieskaitot aprūpi grūtniecības un dzemdību laikā” kā “augstas prioritātes” kategoriju, tas skaidri nepieminēja ‘abortus’.

Jaunās vadlīnijas, kas ir vairāk nekā četras reizes garākas, mātes un jaundzimušā veselību iedala pilnīgi atsevišķā sadaļā, kas attiecas uz “seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem”, kurā ietilpst aborti, kontracepcija un hormonālā terapija “genderisma atbalstošai aprūpei”.

Kaut arī PVO vadlīnijās ir ietverts brīdinājums, ka abortiem jābūt pieejamiem “pilnā apjomā pēc likuma”, tas arī mudina valstis “apsvērt pēc iespējas samazināt šķēršļus, kas varētu tos aizkavēt”. Tas ir pretrunā ar ASV likumiem, kas aizliedz dotāciju saņēmējiem lobēt par labu abortiem.

Vadlīnijas arī mudina pāriet no ķirurģiskām procedūrām uz “neinvazīvām medicīnas metodēm”, izmantojot telemedicīnu un “pašaprūpēšanas pieejas”, kur iespējams, lai samazinātu apmeklējumus iestādēs.

Dažas valstis, tostarp Anglija un Francija, jau ir ieviesušas šo padomu, savukārt citas Eiropas valstis un vairāki ASV štati abortus klasificēja starp citām, nebūtiskām medicīniskajām procedūrām, kuras tika apturētas COVID-19 uzliesmojuma laikā.

PVO piedāvā arī ieteikumus – “pārejai uz aktīva dzīvesveida atjaunošanu”, jo samazinās noteiktie ierobežojumi. Viņi mudina valstis “regulāri novērtēt inventāra datus” attiecībā uz abortu nepieciešamajiem piederumiem, lai izvairītos no krājumu izbeigšanās, kad atsāksies pakalpojumi ierastajā kartībā, un “viņi apsver iespēju paplašināt telemedicīnas tīklu, medikamentu piegādi, kur tas ir sevi attaisnojis”.

Abortu aizstāvji pauž cerību, ka pagaidu pasākumi, piemēram, tie, kas ieviesti Francijā un Anglijā, tiks turpināti visapkārt pasaulē pēc COVID pandēmijas un tas būs piemērs citām valstīm. Leah Hoctor, Eiropas Reproduktīvo tiesību centra direktore, laikrakstam New York Times sacīja, ka viņa pozitīvi vērtē iespēju normalizēt paša veicamos abortus mājas apstākļos: “Fakts, ka šie likumi un politika tika ātri mainīti, lai reaģētu uz pandēmiju, pierāda, ka ir iespējams modernizēt Eiropas valstu likumus par abortiem. ”

Tomēr citas valstis nemaina savu nostāju. PVO Eiropas reģionālais direktors Hans Kluge atzinīgi novērtēja Maltu, kas ir viena no nedaudzajām Eiropas valstīm, kuras likumdošanā tiek nodrošināta spēcīga dzīvības aizsardzība, un atzinīgi novērtēja sabiedrības veselības reakciju uz COVID-19 un sauca to par “valsti, kurai jāseko”.

Abortu aizstāvji Maltā sūdzējās, ka, neraugoties uz šo uzslavu, valsts “neievēro PVO vadlīnijas par SRHR [seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām]”, jo īpaši attiecībā uz abortiem. Neskatoties uz starptautisko organizāciju spiedienu, tostarp no Eiropas Parlamenta, un Pilsoniskās sabiedrības kampaņas, kuru vadīja Reproduktīvo tiesību centrs, Maltas valdība nav izmantojusi pandēmiju, lai atvieglotu abortu likumus.

PVO Eiropas reģionālā vadītāja Hans Kluge viedoklis būtiski atšķiras no PVO uzstādījuma, kas prioritāri atbalsta starptautiskas tiesības uz abortiem. 
Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment