Trending News

Satversmes sāga III daļa

Pienācis laiks sāgas trešajai daļai. Pirmās divas bija iepriekš, kad atklātībā parādījās informācija par to, ka Latvijas arhīvos nemaz nav pieejams Satversmes oriģināls.

Tad sekoja varas mediju un Rečekistu attaisnojumi par to, ka tam neesot nozīmes un attiecīgā dokumenta spēku apliecina publikācija valdības Vēstnesī iz 1922.gada 30.jūnija. Tā ir viņu nostāja un versija šajā jautājumā. Taču šī lieta nebūt nav tik vienkārša, kā tas izskatās un tai var būt ļoti tālejošas sekas. Kas šajā tēmā ir saprasts un kas atklāts pa šiem dažiem mēnešiem, par to tad arī parunāsim tālāk šajā rakstā.

Taču vispirms ir nepieciešama konkrēta jēdzienu definīcija. Kā zināms, tad sistēmas mediji un viņu pakalpībā esošie troļļi šo jautājumu cenšas nostādīt tāpat, kā viņi to dara ar ‘antivakseriem’ – cenšoties piekārt šo apzīmējumu visiem, kas atsakās tikt vardarbīgi nošpricēti ar eksperimentālu substanci, kas nav nekāda vakcīna.

Līdzīgi ir ar Satversmes tēmu  – sev bīstamus jautājumus viņi cenšas padarīt muļķīgus un izteikt spriedumus, kas neatbilst patiesībai. Tad lūk – tas, ka nav Satversmes oriģināla, nenozīmē to, ka nav valsts. Valsts ir, jo tā tika pasludināta vēl pirms tam un tā esam mēs paši, tauta, kam pieder suverēnā vara. Taču Satversme savā būtībā ir līgums starp tautu un valsti, kurā tiek noteiktas tiesiskās attiecības – tāpat, kā tas ir starp nama īpašnieku un īrnieku vai kāda cita darījuma dalībniekiem. Līdz ar to, ja nav šāda regulējuma, tad nav tiesiskā pamata, kā šīs attiecības tiek regulētas, nav tiesiskās bāzes pārējiem likumiem un valsts iestāžu attiecībām ar cilvēkiem. Tad ir bardaks, nihilisms un tas, ko mēs šobrīd arī vērojam, kad varas pārstāvji pilnīgi nerēķinās ar cilvēkiem un to vēlmēm, bet sprauž savu kursu. Viņi paši ar savu darbību visu laiku parāda, ka Satversmes nav un ka viņiem tas pat neinteresē. Tāpēc ir svarīgi saprast, kas īsti ir noticis ar Satversmi, kā tā tika pieņemta, kā stājās spēkā un vai vispār jebkad mums tāda ir bijusi.

Visiem zināms, vai arī visiem likās, ka ir zināms tas, ka atsaucoties uz Satversmi, visu laiku tiek izmantota oficiālā versija par 1922.gada 15. februārī pieņemto un 30. jūnijā avīzē izsludināto dokumentu, kas līdz ar to esot stājies spēkā. Tā apgalvo arī Rebaltikas piesauktais tiesību eksperts Jānis Pleps. Taču šie draugi aizmirst kādu būtisku lietu, ka stāšanos spēkā regulēja īpašs Satversmes spēkā stāšanās likums, kuru, starp citu, var aplūkot tai pašā Rebaltikas norādītā avotā jeb publikācijā un tas nosaka to, ka Satversme stājas spēkā 1922.gada 7. novembrī un tam nav nekāda sakara ar publikācijām kādā avīzē. Līdz ar to oriģināls tomēr ir nepieciešams, jo tikai tāda esamība vispār nodrošina reālu Satversmes darbību laikā un telpā, nevis publikācija vai atkārtota pārpublikācija.  Esošajās publikācijās nav redzami attiecīgo amatpersonu paraksti.

Bet vēl interesantākas lietas ir atrodamas 1990. gada 4. maija deklarācijā. Te ir 3. punkts, kas deklarē Satversmes atjaunošanu visā Latvijas teritorijā un turpat nākamais 4. punkts aptur Satversmes darbību līdz jaunas redakcijas izstrādei, kas atbilst mūsdienu situācijai, atstājot darboties tikai 4 pantus, kur viens no tiem ir par tautas suverēno varu – nav pat minēta ne Saeima, ne MK.

Vēl vairāk, ir 7. punkts, kas paredz Satversmes komisijas izveidošanu, kas izstrādās jauno Satversmi.  Šeit gan rodas jautājums, kāpēc Satversmi vajadzēja atjaunot un atkal uzreiz apturēt? Un otrs jautājums, kur tad palika tā komisija un jaunās Satversmes vai laikam atbilstošās redakcijas izstrāde? Tā vietā ir tikai ieraksti wikipedijā par to, ka 5. Saeimas laikā ir bijis balsojums par tās pašas Satversmes atkal stāšanos spēkā. Turklāt, ja uzmanīgi pavēro to, kas tad notika 1934. gada 15. maijā, tad tur ir teikts tieši tas pats – apturēja Satversmes darbību līdz Jaunas Satversmes pieņemšanai – tieši tas pats ir teikts arī Neatkarības deklarācijā.

Tikai toreiz tas skaitās apvērsums. To, ka ar Satversmi kaut kas nav bijis kārtībā, apliecina tieši turpat lasāmais par to, ka 1933.gadā tika iesniegta vesela kaudze grozījumu un visa tā rezultātā partiju ķildas noveda līdz tādam bardakam, ka Ulmanis vienkārši visus patrieca. Bet vēl pirms tam 20tajos tautā plaši cirkulēja Arveda Berga slavenais teiciens, ka Satversme neiet.

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!

Un tā sanāk, ka par jaunu Satversmi runāja jau 1934. gadā, par to runāja arī 1990.gadā, bet līdz šim laikam neviens no 30 gadu laikā valdošiem ierēdņiem pat nav bijis arhīvā un interesējies par šiem dokumentiem, kas tur ir vai nav ar to pašu veco.

Principā ja vadās pēc Neatkarības deklarācijas 7. panta un arī ANO starptautiskā pakta par tautu pašnoteikšanos, kam LV ir pievienojusies, tad tauta pavisam mierīgi var šo komisiju izveidot un beidzot izstrādāt to jauno redakciju, kam ir reāls spēks laikā un telpā un kas paredzēta tautai, nevis noziedzīgās kliķes interesēm. Kādi ierosinājumi?

Ko iesākt Satversmes sakarā?
  • Raksti savu atbildi!

A. Vasiļevskis

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment