Trending News

Sociālā hierarhija – Didjē Dezora žurku eksperiments

Kā jau daudzi to būs vairāk vai mazāk sapratuši, tad patreiz notiekošais pirmām kārtām ir sociāls eksperiments vairāk, kā jebkas cits. Tiek testēta cilvēku pakļaušanās, intelekts, uzvedības dresūra un notiek mēģinājumi izveidot pavisam jaunu cilvēku sugu ar nosaukumu ‘jaunais normālais.

Pārējais ir tikai metodes, kā panākt vēlamo rezultātu. Tāpēc šī eksperimenta rezultāti vispār nav pat paredzami, lai gan cilvēkos jau ir notikušas daudzas un ne visai patīkamas izmaiņas, jo zemiskās īpašības tagad parādās daudz labāk, kā miera laikos. Tā tas vienmēr notiek un par to ir veseli pētījumi, kā totalitārisma veidošanā vienmēr piedalās kādi padsmit procenti sadistu, kam vienkārši patīk spīdzināt citus un izjust varu, ko tiem piešķirt. Bet tas ir mazliet cits stāsts.

Šis savukārt ir par kādu citu eksperimentu un atkal ar žurciņām. Tos veic diezgan daudz, jo žurkas, kā izrādās, ir tikpat sociāli aktīvi radījumi, kā cilvēki un tām arī ir stingri noteikta hierarhija. Tāpēc vērojot šos astaiņus, var izdarīt ļoti daudz secinājumus arī par cilvēku sabiedrību. Kas notiek sociālā grupā, kad tai rada attiecīgus apstākļus, vai cilvēka sociālais statuss vienā grupā nodrošina viņam tādu pašu arī citos apstākļos? Kā zināms, tad apstākļi šobrīd mainās visai strauji.

To, kā tas notiek žurku barā, demonstrē kāds interesants eksperiments, ko veica franču zinātnieks Didjē Dezors. Tas notika vēl tālajā 1995.gadā, kad tas tika publicēts. Kas tika darīts – 6 pieaugušas žurkas ievietoja sistēmā, kuru varat redzēt attēlā. Tā ir dzīvojamā telpa, ūdens barjera un tās galā savukārt ēdiens, pēc kura jāpeld un ar to jāatgriežas atpakaļ. Žurkas peld labi, kaut arī ūdens tām ne visai patīk. Kad tās saprata apstākļus, kādos tagad atrodas, tās sāka veidot savu hierarhiju šajos apstākļos.

This image has an empty alt attribute; its file name is zurks.jpg

Un tā izveidojās sekojoša – 2 ekspluatatori, 2 darba žurkas, viena izdzītā žurka un viena neatkarīgā. Tas nozīmē, ka divas darba žurkas vienmēr peld pēc ēdiena, bet pēc atgriešanās abi vagari to atņem un barojas pirmie. Tikai tad varēja ēst paši ēdiena sagādātāji. Un kad arī tās bija paēdušas, atlikušās drupačas drīkstēja uzlasīt izdzītā žurka. Savukārt neatkarīgā žurka šajos procesos nepiedalās, tā ir pietiekoši stipra un pati aizpeld un arī apēd to, ko sagādā. Izdzītā žurka ir tā, kurai uzbrūk gan vergturi, gan darba žurkas pēc tam, kad ir zaudējušas neatkarīgajai žurkai hierarhijas pakāpienā. Un tā ar laiku šīs lomas tikai nostiprinājās. Pēc vairākiem mēnešiem darba žurkas ēdienu atdeva uzreiz, bez pretošanās.

Neatkarīgo žurku vairs neviens neaiztika, bet izdzītā žurka dabūja pa ausīm katru reizi, kad pietrūka pārtikas. Šāds eksperiments tika atkārtots 20 reizes ar citām žurkām un praktiski vienmēr hierarhija izveidojās tāda pati. Bet interesantākā daļa notika vēl pēc tam. Šoreiz vienā telpā tika saliktas 6 žurkas, kam iepriekšējos eksperimentos bija vienādas lomas – visi seši vergturi, 6 bijušās darba žurkas utt. Un atkal notika tas pats – tūlīt izveidojās ierastā hierarhija un vienmēr rezultāts atkal bija tas pats – divi vergturi, divas darba žurkas, pa vienai neatkarīgai un izdzītais īpatnis. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no iepriekšējās lomas citā grupā, tā tiek iedalīta no jauna nākamajā.

Tā tas notiek apstākļos, kad ir resursu trūkums un tas visai labi redzams arī cilvēku pasaulē, piemēram, cietumos. Tur arī ir līdzīgas lomas un kastas, sākot no likumīgiem zagļiem līdz tā saucamajiem nolaistajiem, ja apstākļi ir līdzīgi un resursu trūkst, tad ieslodzīto grupas tieši tāpat visai ātri noskaidro savu hierarhiju un tur nepalīdz nekādi rakstītie likumi.

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!

Ko tas viss nozīmē mūsdienās – tieši to, ka šobrīd atkal veidojas dažādas kastas, vispirms jau špricētie un nešpricētie, bet nākotnē paredzamais resursu trūkums iedarbinās vēl citus sociālus mehānismus un noteikumus, kurus regulēs pavisam kaut kas cits, nevis rakstītie likumi. Civilizācijas sabrukuma beigu posmā vienmēr atgriežas nerakstītie likumi un sapratnes. Bet tas ir atkarīgs no cilvēku apziņas, vai tie ir dievišķie likumi un Sirds Apziņa, vai arī šādi, zemāko instinktu vadīti bara likumi. Tas patiešām ir interesants eksperiments, kā nodalīsies šīs abas kopienas un tas faktiski jau ir sācies.

A. Vasiļevskis

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment