Trending News

SODU PĀRSŪDZĪBU PARAUGI

Jau gandrīz gadu Latvijā un pasaulē plosās “kovidafēra”, par saviem upuriem izvēloties brīvus cilvēkus, kas iestājas par vārda brīvību, demokrātiju un dialogu.

Afēras mērķis ir pakļaut globālisma murgainajām idejām —

t.s. lielajam restartam (ANO Dienaskārtība 2030)

— visus planētas iedzīvotājus.

Latvijā šai varas pārstāvju uzspiestajai kovidafērai, kas iznīcina cilvēku dzīves un Latvijas valsti kopumā, pretī stājas drosmīgi un pašaizliedzīgi cilvēki.

Paldies jums par drosmi!

Par sava viedokļa paušanu cilvēkus nežēlīgi vajā un soda. Tas nekādā mērā neatbilst ne starptautiskām cilvēktiesību normām, ne mūsu valsts Satversmei, ne apstāklim, ka Latvijā “Vara pieder tautai”.

***

Lai atbalstītu un palīdzētu visiem tiem Latvijas patriotiem un brīvības cīņu aktīvistiem, kas saskārušies ar nepamatotu administratīvo pārkāpumu procesu uzsākšanu pret sevi, Latvijas Brīvības Alianse (LBA, [email protected]) piedāvā izmantot īpaši sagatavotus administratīvo pārkāpumu procesu pārsūdzības paraugus, likumus un padomus, kā rīkoties.

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!

Šie paraugi paredzēti nepamatotu administratīvo pārkāpumu procesu uzsākšanas apstrīdēšanai, lēmumu pārsūdzībai, kā arī citām juridiskām darbībām.

Piemēram var minēt lietas, kas saistītas ar

- 12.12.2020. Tautas pārstāvju sapulci Rīgā, 11. nov. krastmalā;
- Brīvības braucienu – “gājienu” rīkošanu (Valka, Liepāja, Daugavpils u. c.);
- “vienu mājsaimniecību”;
- 2 m distances neievērošanu;
- masku nenēsāšanu 
- u.c. nelikumīgas un prettiesiskas lietas.

AICINĀM ŅEMT VĒRĀ:

 • Personai, kas tiek saukta pie administratīvās atbildības, nav pienākums paskaidrot patiesību!
 • Ja Jums norādīts, ka lēmums jāapstrīd, piemēram, 10 darba dienu laikā,
  • vispirms nosūtiet iesniegumu, kurā Jūs lūdzat iepazīties ar lietas materiāliem (skat. paraugu). Prasiet atsūtīt materiālus pēc iespējas ātrāk, piemēram, 2–3 darba dienu laikā uz Jūsu e-pastu.
   Jūs varat šo iesniegumu sūtīt pa pastu vai iesniegt caur portāla latvija.lv sadaļu “e-pakalpojumi”: https://likumi.lv/saites
 •  Pastāv nevainīguma prezumpcija!
  • LR Satversmes 92. pantā noteikts, ka Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu (skat. LR Satversme 92. p.).
  • Administratīvās atbildības likumā (turpmāk – AAL) noteikts, ka Persona netiek uzskatīta par vainīgu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta. Personai nav jāpierāda savs nevainīgums. Visas saprātīgās šaubas par vainu, ja tās nevar novērst ar pierādījumu pārbaudi, vērtē par labu personai (sk. AAL 29. p., https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums).

Patiesība uzvarēs! Kopā mēs varam!

Ar Latviju sirdī!

Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment