Trending News

Tiesībsarga birojs izvairās tieši un konkrēti komentēt Covid-19 epopeju

Pauls Bebris jau jūlijā iesniedzis sūdzību par Par Satversmes 97.panta un citiem tiesību pārkāpumiem. 2020. gada 12.martā Latvijas valdība pieņēma lēmumu par ārkārtas situācijas noteikšanu valstī, pamatojoties uz Pasaules veselības organizācijas paziņojumu un likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”. Tiesībsarga birojs savā atbildē, kas lasāma zemāk, birokrātiski atrakstījies, lai arī Satversme garantē tiesības valsts iestādēs saņemt atbildi pēc būtības. Pilns iesnieguma teksts lasāms šeit –

Es kā Latvijas Republikas pilsonis, kura tiesības ir aizsargātas ar Latvijas Republikas Satversmi, nepiekrītu šādam Latvijas valdības lēmumam/rīcībai, uzskatu to par nepamatotu, kā arī man kā Latvijas Republikas pilsonim aizskarošu un pilsoņtiesības apdraudošu. Manā ieskatā noteiktie, bet nepietiekami izvērtētie masveidīgie, standartizētie ierobežojumi grauj Latvijas Republikas ekonomiku, Latvijas Republikas pilsoņu veselību, psihoemocionālo stāvokli (depresijas, vardarbība, pašnāvības).

Pazemina imunitāti, tādējādi veicinot infekcijas izplatīšanos, bet  mērķis ir to ierobežot, un grauj sabiedrības psiholoģisko un emocionālo t.sk. nākotnes cerības, sekojošu apsvērumu dēļ:

         Uz ārkārtas stāvokļa ieviešanas brīdi, Latvijā ar Covid-19 vīrusa infekciju bija konstatēti 16 saslimušie. Infekciju slimību epidēmiju kā spēkā esošu pasludina, ja saslimstība ar šo slimību pārsniedz 100 saslimušos uz 100 000 iedzīvotajiem.

Covid-19 vīrusa noteikšanai pasaulē un Latvijā izmanto kvalitatīvu reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas testu (RT_PCR), kura būtība ir izdalīto vīrusa ribonukleīnskābju (RNS) izvēlētu noteiktu fragmentu jeb nukleotīdu sekvenču pavairošana un identificēšana. Šī testa anotācijā ir noteikts:

         – vīrusa RNS noteikšana ar šo testu nepierāda infekciozā 2019-nCoV vīrusa klātbūtni, kā arī neapstiprina, ka šis vīruss ir klīnisko simptomu cēlonis,

         – šis tests nav paredzēts Covid-19 vīrusa infekcijas monitorēšanai vai ārstēšanai,

         – šis tests neizslēdz slimības, kuru avots ir citi bakteriāli vai virāli faktori.

No šā var secināt, ka Covid-19 noteikšanai izmantotais tests var būt pozitīvs arī citu bakteriālu vai vīrusu infekciju gadījumā), tātad pozitīvs šī testa rezultāts neizslēdz citas bakteriālas vai vīrusu infekcijas klātbūtni un ar testa palīdzību konstatētais vīruss var nebūt simptomu un slimības izraisītājs.

Tādējādi var secināt, ka pozitīvo Covid-19 testu statistika nav objektīva un lēmumi par pandēmiju un ārkārtas situāciju Latvijā ir lielā mērā balstīti uz pieņēmumiem, Covid-19 statistika un attiecīgi globālā pandēmija ir balstīta uz testa rezultātiem, kurš nemaz nav paredzēts šā jaunā vīrusa noteikšanai.

 Turklāt, man kā Latvijas Republikas pilsonim bažas rada Pasaules veselības organizācijas rīcība, kas iesaka ārstiem tikai aizdomu un pieņēmumu pamata par saslimstību ar Covid-19 (arī gadījumos, kad tests iepriekš nav veikts), ka personām, kuras ir mirušas, kā nāves cēloni norādīt saslimstību ar Covid -19. Manā ieskatā šī informāciju būtu jāpārbauda vietējiem speciālistiem un objektīvi jāizvērtē pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kuri ierobežo Latvijas Republikas pilsoņu tiesības.

Papildus vēlos vērst Jūsu uzmanību uz neadekvāto un faktiskai situācijai neatbilstošu preses rīcību, kura rada papildus stresu, un kuras graujošā ietekme faktiski nav novērtējama, proti- 2020.gada 8.jūlijā Latvijas TV24 kanāls pēc pl.16 noradīja jaunāko informāciju sekojošā redakcijā: ,,Covid 19 saslimšanas gadījumu skaits valstī pieaudzis par 700%.

Šāda informācija apzināti kropļota statistiku, jo 7 jauni saslimšanas gadījumi tiek iedzīvotājiem biedējošā veidā paziņoti kā 700%-īgs saslimstības pieaugums. Kā zināms % aprēķina tikai un vienīgi kā gadījumu skaitu no 100 gadījumiem. Šī ir informācijas ļaunprātīga sagrozīšana!

Uzskatu, ka:

1. Ārkārtas situācijas izsludināšanā noticis likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” pārkāpums, jo nav pateikts, kura organizācija šo ārkārtas stāvokli ir pieprasījusi, kā to paredz Likums “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”. Vēršu Jūsu uzmanību, ka Pasaules Veselības Organizācijai nav tiesību pieprasīt ārkārtas stāvokļa izsludināšanu, taču LR Ministru Kabinets ir izsludinājis ārkārtas stāvokli pamatojoties uz šīs organizācijas viedokli, kas lielā mērā balstīts uz pieņēmumiem.

Ārkārtas situācijas izsludināšana bija pārsteidzīga, nepārdomāta un tā tika pamatota ar izteikti vienpusējiem pamatojumiem un pieņēmumiem, neņemot vērā citus virusologu viedokļus, kuri bija pret karantīnu visas valsts mērogā.

2. Likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 3.panta 1.daļa nosaka to, ka

Visi lēmumi un rīkojumi, kas pieņemti ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa nodrošināšanai, zaudē spēku vienlaikus ar ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa atcelšanu vai šiem īpašajiem tiesiskajiem režīmiem noteiktā termiņa beigām.

Tātad Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka ierobežojumus Latvijas pilsoņiem Covid-19 sakarā, un kas pieņemti ārkārtas situācijas laikā, un vēlākie grozījumi šiem noteikumiem, ir spēkā neesoši.

Ņemot vērā augstāk minēto, uzskatu, ka ir aizskartas manas kā pilsoņa ar LR Satversmi noteiktās tiesības (t.sk. 97.panta) kā arī pulcēšanās tiesības pārkāptas ar Ministru Kabineta noteikumiem, kas izdoti ārkārtas situācijas laikā.

Izglītības un zinātnes ministrija šajā sajukuma situācijā, neinformējot Latvijas sabiedrību, lielā steigā (un tas neizbēgami radīs masveidīgu problēmu lavīnu) gatavo projektu par valsts izglītības sistēmas pāreju uz attālinātu apmācību sākot ar š.g. septembri.

3. Latvijas bērniem ir jāattīstās skolās klātienē, cilvēciskā klātienes kontaktā ar cietiem bērniem, un jāsaņem zināšanas un atbalsts no skolotāja personas klātienē. Tālmācība nedrīkst tikt uzspiesta. Tā var būt tikai brīvprātīga.

4. Mediju telpa tiek pārpludināta ar paniku izraisošu informāciju. Informācija tiek pasniegta vienpusēji, jo reālie skaitļi par Covid-19 parāda, ka mirstība ir 2-3 reizes mazāka kā no gripas. Citu speciālistu viedokļi netiek ņemti vērā un pat tiek neitralizēti, kā tas notika ar Pētera Apiņa viedokli par Covid-19. Medijos tiek uzturēts viedoklis- zāles pret Covid-19 nav, glābt var vienīgi vakcīna, lai gan eksistē ārstēšana ar steroīdu intubāciju, kas, neielaistas infekcijas gadījumā palīdz 100%.

Un Covid vakcīnas iespējamību daudzas medicīniskās autoritātes apšauba, jo Covid-19 mutācijas ir tik intensīvas, ka vakcīna pret šo vīrusu visticamāk nekad nebūs. Agresīvi tiek noliegti dabiskie līdzekļi imunitātes stiprināšanai, lai gan to efektivitāte arī ir pierādīta. Rodas sajūta, ka valdība ir ieinteresēta panikas izraisīšanā un uzturēšanā.

         Saskaņā ar Tiesībsargam noteiktajām funkcijām, un proti:

Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības, novērst diskrimināciju un sekmēt valsts varas tiesisku, lietderīgu un labas pārvaldības principam atbilstošu īstenošanu.

Tiesībsarga likums tiesībsargam nosaka šādas funkcijas:

         – veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību;

         – sekmēt vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu un diskriminācijas novēršanu;

         – izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē;

         – atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos un veicināt šo trūkumu novēršanu;

         – sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, šo tiesību aizsardzības mehānismiem un tiesībsarga darbu.

Ievērojot minēto, lūdzu tiesībsarga biroju savas kompetences ietvaros:

1. Nodrošināt/veikt Latvijas Republikas pilsoņu tiesību aizsardzību,veicot Jums ar likumu deleģētās darbības un novērst Satversmes 97. panta tiesību aizskārumu.

2. Izvērtēt, vai ārkārtas stāvoklis izsludināts likumīgi un atbilstoši faktiskajai situācijai.

3. Nodrošināt, ka visi  nepietiekami pamatotie vai uz pieņēmumiem balstītie ierobežojumi tiktu atcelti.

4. Nodrošināt to, ka Latvijas bērniem ir iespēja iet uz skolu un apgūt zināšanas klātienē. Mēs vēlamies veselu sabiedrību un sociālo mijiedarbību nevis tehnokrātiskus biorobotus, kas sēž pie datora ekrāniem, un kuriem nebūs reālās sociālās un komunikācijas iemaņas. Skolas septembrī ir obligātas un un pieejamas klātienē, tas valdībai būtu jāpaziņo tagad, lai cilvēki to zin, un gatavojas pozitīvām pārmaiņām.

5. Novērst panikas informācijas uzturēšanu. Valdībai jārūpējas, lai publiskā telpā informācija tiktu attēlota objektīvi, un jāņem vērā arī citu valstu pozitīvā un veiksmīgā pieredze Covid-19 profilaksē un ārstēšanā, nevis nevis apšaubāmā pieredze nāves gadījumu uzskaitē un panikas izraisīšanā un uzturēšanā. Oficiālā mirstība no Covid-19 ir 2-3 mazāka nekā no gripas! Kāpēc tiek izraisīta un joprojām intensīvi uzturēta tāda panika valsts mērogā?

Rīga 2020.gada 13. jūlijs

Pauls Bebris

Saņemtā atbilde no Tiesībsarga ir vispārīga, birokrātiska un nesniedz skaidras un tiešas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.


Kāds ir vīrusa ažiotāžas mērķis?

Foto: labdien.lv

Share With:
Rate This Article
Comments
 • acyclovir 200 mg capsule for fever blister https://www.herpessymptomsinmen.org/productacyclovir/

  novembris 4, 2020
 • latisse generic bimatoprost 3ml solution https://carepro1st.com/

  novembris 8, 2020
 • I simply want to mention I am just beginner to blogging and absolutely liked you’re blog site. Probably I’m going to bookmark your blog . You absolutely come with tremendous writings. Thanks a bunch for revealing your website.

  novembris 8, 2020
 • antibiotics for dogs without vet prescription https://amoxycillin1st.com/

  novembris 11, 2020
 • Thank you for the auspicious writeup. It actually was a entertainment account it. Look complex to far delivered agreeable from you! However, how could we communicate?

  novembris 16, 2020
 • It’s in reality a great and useful piece of information. I am happy that you simply shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

  novembris 16, 2020
 • Hey very nice website!! Man .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds also¡KI’m happy to seek out numerous useful information here in the put up, we want develop extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

  novembris 16, 2020
 • I just want to tell you that I am very new to blogs and really liked you’re web-site. More than likely I’m going to bookmark your blog post . You amazingly come with tremendous article content. Regards for sharing with us your website page.

  novembris 16, 2020
 • excellent publish, very informative. I ponder why the other specialists of this sector do not realize this. You should continue your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

  novembris 17, 2020
 • It is really a nice and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

  novembris 17, 2020
 • Only wanna tell that this is handy , Thanks for taking your time to write this.

  novembris 17, 2020
 • Hey there! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!

  novembris 18, 2020
 • As a Newbie, I am constantly exploring online for articles that can be of assistance to me. Thank you

  novembris 18, 2020
 • Thanks for sharing superb informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect site.

  novembris 18, 2020
 • vidalista black 80 mg tablets https://vidalista.mlsmalta.com/

  novembris 18, 2020
 • ivermectin dosage for humans scabies https://ivermectin.webbfenix.com/

  novembris 18, 2020
 • Terrific work! This is the type of info that should be shared around the web. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

  novembris 19, 2020
 • I just want to say I am just beginner to weblog and really enjoyed your web-site. Probably I’m planning to bookmark your site . You actually have good article content. Bless you for revealing your blog site.

  novembris 19, 2020
 • You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  novembris 19, 2020
 • Greetings! Very helpful advice within this article! It’s the little changes that produce the most important changes. Thanks a lot for sharing!

  novembris 20, 2020
 • Wow, the writing is so sexy. How can I write like a person? I want to have the identical writing skills as you.

  novembris 20, 2020
 • Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It truly helpful & it helped me out much. I’m hoping to give one thing back and help others like you helped me.

  novembris 20, 2020
 • It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this excellent blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook group. Talk soon!

  novembris 20, 2020
 • I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thanks

  novembris 20, 2020
 • natural replacement for vidalista https://vidalista.buszcentrum.com/

  novembris 21, 2020
 • Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is great blog. A great read. I will definitely be back.

  novembris 21, 2020
 • Together with every little thing which appears to be building inside this particular subject matter, a significant percentage of viewpoints tend to be relatively radical. Nonetheless, I am sorry, because I do not give credence to your whole suggestion, all be it stimulating none the less. It appears to everyone that your comments are generally not completely rationalized and in simple fact you are generally your self not really wholly convinced of your argument. In any event I did enjoy reading it.

  novembris 21, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 21, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 21, 2020
 • Aw, i thought this was an incredibly good post. In idea I have to set up writing like that moreover – spending time and actual effort to generate a very good article… but exactly what can I say… I procrastinate alot and also no means often go completed.

  novembris 21, 2020
 • I like your blog. It looks pretty informative. I will share this with my brother.

  novembris 22, 2020
 • Some genuinely prime posts on this web site , bookmarked .

  novembris 22, 2020
 • dosage of silagra for men https://silagra.buszcentrum.com/

  novembris 22, 2020
 • My husband and i ended up being absolutely more than happy when Albert could do his analysis while using the precious recommendations he had from your own web site. It’s not at all simplistic just to possibly be giving freely tactics some people have been selling. And now we realize we need the blog owner to appreciate because of that. Those illustrations you’ve made, the easy blog menu, the friendships your site make it easier to engender – it is most astonishing, and it is facilitating our son in addition to the family understand that situation is interesting, and that is tremendously mandatory. Thank you for the whole lot!

  novembris 22, 2020
 • I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  novembris 22, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 22, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 22, 2020
 • package insert for hydroxychloroquine https://hydroxychloroquine.webbfenix.com/

  novembris 22, 2020
 • I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I’m hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal blog now 😉

  novembris 22, 2020
 • Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes that produce the greatest changes. Many thanks for sharing!

  novembris 22, 2020
 • cephalexin antibiotic dosage for dogs https://keflex.webbfenix.com/

  novembris 22, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 22, 2020
 • we have a restaurant in LA and we usually got our restaurant supplies from a quality retailer,.

  novembris 23, 2020
 • Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

  novembris 23, 2020
 • This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Cheers!

  novembris 23, 2020
 • Very well said, your blog says it all about that particular topic.,:~`”

  novembris 23, 2020
 • Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you spending some time and effort to put Situs Poker Online Terbaru this informative article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting

  novembris 23, 2020
 • Howdy! This article could not be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I most certainly will send this information to him. Fairly certain he’s going to have a great read. I appreciate you for sharing!

  novembris 23, 2020
 • I’m curious to find out what blog platform you happen to be utilizing? I’m having some minor security issues with my latest website and I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?

  novembris 23, 2020
 • Hello would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate it!

  novembris 23, 2020
 • I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Reading this info So i¡¦m happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much unquestionably will make certain to don¡¦t fail to remember this web site and provides it a glance on a relentless basis.

  novembris 23, 2020
 • You have brought up a very excellent details , thanks for the post.

  novembris 23, 2020
 • I blog often and I genuinely thank you for your content. This great article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your site and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed too.

  novembris 24, 2020
 • Made to measure curtains… […]check out the sites listed below, worth a read for interiors and rugs enthusiasts[…]…Teodoro Marenco

  novembris 24, 2020
 • Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am encountering difficulties with your RSS. I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else having the same RSS issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!

  novembris 24, 2020
 • I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

  novembris 24, 2020
 • Thanks for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal website.

  novembris 24, 2020
 • I blog often and I seriously thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed as well.

  novembris 24, 2020
 • An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little research on this. And he actually ordered me lunch simply because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this topic here on your web page.

  novembris 24, 2020
 • hydroxychloroquine stock price https://hydroxychloroquine.mlsmalta.com/

  novembris 24, 2020
 • Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. That is an extremely neatly written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn more of your helpful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

  novembris 24, 2020
 • There’s definately a great deal to learn about this subject. I like all the points you’ve made.

  novembris 25, 2020
 • Having read this I thought it was really informative. I appreciate you spending some time and energy to put Situs Parlay Terbaik this content together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting

  novembris 25, 2020
 • Somebody essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish incredible. Great job!

  novembris 25, 2020
 • May I just say what a relief to uncover an individual who really understands what they’re discussing on the net. You actually realize how to bring an issue to light and make it important. More people ought to read this and understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular since you surely possess the gift.

  novembris 25, 2020
 • Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “go back the desire”.I’m trying to to find issues to improve my website!I assume its ok to make use of a few of your concepts!!

  novembris 25, 2020
 • I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

  novembris 26, 2020
 • Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to exchange methods with others, be sure to shoot me an email if interested.

  novembris 26, 2020
 • I loved this blog post. I hope you keep on write more content.

  novembris 26, 2020
 • quite interesting article. however, in some cases it still needs improvement.

  novembris 26, 2020
 • This is a topic which is near to my heart… Many thanks! Exactly where can I find the contact details for questions?

  novembris 26, 2020
 • Hey! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

  novembris 26, 2020
 • The thing i like about your blog is that you always post direct to the point info.~.”,-

  novembris 26, 2020
 • Your style is unique compared to other people I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.

  novembris 26, 2020
 • Blogs ou should be reading… […]Here is a Great Blog You Might Find Interesting that we Encourage You[…]……aquaplus

  novembris 26, 2020
 • F*ckin’ remarkable things here. I am very glad to see your post. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

  novembris 26, 2020
 • I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

  novembris 26, 2020
 • Hey there! I simply would like to give you a big thumbs up for the great information you have here on this post. I am coming back to your site for more soon.

  novembris 26, 2020
 • I quite like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment.

  novembris 26, 2020
 • Your blog never ceases to amaze me, it is very well written and organized..~~”`

  novembris 26, 2020
 • Great blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

  novembris 27, 2020
 • I blog frequently and I genuinely thank you for your information. The article has truly peaked my interest. I will book mark your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed as well.

  novembris 27, 2020
 • very good put up, i definitely love this web site, keep on it

  novembris 27, 2020
 • There is obviously a bundle to identify about this. I feel you made certain nice points in features also.

  novembris 27, 2020
 • Good day! I could have sworn I’ve visited this web site before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

  novembris 27, 2020
 • What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Good job.

  novembris 27, 2020
 • You’ve made some decent points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

  novembris 27, 2020
 • I like this web blog so much, saved to my bookmarks. “I don’t care what is written about me so long as it isn’t true.” by Dorothy Parker.

  novembris 27, 2020
 • Great – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

  novembris 27, 2020
 • I got what you intend, thanks for putting up. Woh I am glad to find this website through google

  novembris 27, 2020
 • There are very lots of details that way to think about. That is a fantastic examine bring up. I provide thoughts above as general inspiration but clearly you can find questions just like the one you retrieve the spot that the most significant factor will be in the honest excellent faith. I don?t know if guidelines have emerged about things like that, but Almost certainly that your chosen job is clearly labeled as a reasonable game. Both youngsters notice the impact of a little moment’s pleasure, for the rest of their lives.

  novembris 27, 2020
 • Spot on with this write-up, I truly feel this site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the information!

  novembris 27, 2020
 • Hello there, I discovered your web site by way of Google at the same time as looking for a related topic, your web site got here up, it appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  novembris 27, 2020
 • I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this during my hunt for something regarding this.

  novembris 28, 2020
 • Pretty! This has been an incredibly wonderful article. Many thanks for supplying this information.

  novembris 28, 2020
 • I really like seeing websites that understand the value of providing a quality useful resource for free. Thanks for any future updates.

  novembris 28, 2020
 • Hi there! I could have sworn I’ve visited this site before but after going through a few of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

  novembris 28, 2020
 • This web site truly has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

  novembris 28, 2020
 • Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and also the rest of the site is very good.

  novembris 28, 2020
 • Spot on with this write-up, I actually believe this amazing site needs much more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info.

  novembris 28, 2020
 • Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and also the rest of the website is really good.

  novembris 28, 2020
 • This is really fascinating, You are a very professional blogger. I’ve joined your rss feed and sit up for searching for more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks!order now

  novembris 28, 2020
 • I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which too few folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this in my search for something relating to this.

  novembris 28, 2020
 • I admire the dear information you be offering for your articles. I will bookmark your weblog and feature my kids check up right here generally. I’m moderately certain they’ll be informed numerous new stuff right here than anybody else!

  novembris 28, 2020
 • Very interesting topic , regards for posting . “The maxim of the British people is ‘Business as Usual.'” by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.

  novembris 28, 2020
 • Good post. I study something more challenging on totally different blogs everyday. It would all the time be stimulating to learn content from other writers and apply somewhat one thing from their store. I’d prefer to make use of some with the content on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your internet blog. Thanks for sharing.

  novembris 28, 2020
 • Hi, i feel that i saw you visited my blog so i came to “return the desire”.I’m attempting to find issues to enhance my site!I guess its adequate to use a few of your ideas!!

  novembris 28, 2020
 • generic ivermectin or stromectol https://ivermectin.mlsmalta.com/

  novembris 28, 2020
 • Howdy! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

  novembris 28, 2020
 • I don’t even understand how I ended up here, however I believed this post used to be good. I don’t understand who you’re however certainly you are going to a famous blogger for those who aren’t already 😉 Cheers!

  novembris 28, 2020
 • You are a very bright individual!

  novembris 28, 2020
 • That very first offered me personally on this viewpoint to deal with something that gives a crucial description respecting ?

  novembris 28, 2020
 • An interesting discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to publish more on this subject, it might not be a taboo matter but generally people don’t discuss these subjects. To the next! Cheers.

  novembris 28, 2020
 • Great article. I am facing some of these issues as well..

  novembris 29, 2020
 • An interesting discussion is definitely worth comment. I believe that you ought to write more on this issue, it might not be a taboo subject but usually people do not talk about these issues. To the next! Cheers.

  novembris 29, 2020
 • I have learn some excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you put to make one of these fantastic informative site.

  novembris 29, 2020
 • It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

  novembris 29, 2020
 • whoah this blog is excellent i love reading your posts. Keep up the great work! You know, many people are hunting around for this information, you can help them greatly.

  novembris 29, 2020
 • Thanks so much for your hard work. I love sucking dick btw hmu

  novembris 29, 2020
 • Hi there! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!

  novembris 29, 2020
 • My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!|

  novembris 29, 2020
 • Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

  novembris 29, 2020
 • you have got a excellent weblog here! want to develop invite posts on my weblog?

  novembris 29, 2020
 • I simply want to say I am very new to blogging and site-building and certainly enjoyed this website. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly have perfect articles. Regards for revealing your blog site.

  novembris 29, 2020
 • I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

  novembris 29, 2020
 • I must say, as a lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while. Its as if you had a wonderful grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from far more than one angle. Or maybe you shouldnt generalise so considerably. Its better if you think about what others may have to say instead of just going for a gut reaction to the subject. Think about adjusting your own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt.Jobs offered

  novembris 29, 2020
 • I do consider all the ideas you have presented on your post. They are very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for newbies. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

  novembris 29, 2020
 • I definitely wanted to compose a simple comment in order to appreciate you for these marvelous points you are writing on this website. My long internet research has at the end of the day been rewarded with really good facts and strategies to write about with my friends and family. I would assert that many of us site visitors actually are unquestionably fortunate to exist in a very good website with many marvellous people with good points. I feel very blessed to have seen your entire weblog and look forward to plenty of more excellent moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

  novembris 29, 2020
 • Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

  novembris 29, 2020
 • Great article! I’ll be back to see some more of your stuff. Great job!

  novembris 30, 2020
 • very easy to understand explanation. fits me perfectly. from now on I will be your fan

  novembris 30, 2020
 • My partner and I stumbled over here by a different website and thought I should check things out.

  novembris 30, 2020
 • I’m curious to find out what blog system you’re utilizing? I’m experiencing some minor security issues with my latest blog and I’d like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?

  novembris 30, 2020
 • I will immediately grab your rss as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks.

  decembris 1, 2020
 • Wow! Thank you! I constantly needed to write on my blog something like that. Can I take a fragment of your post to my website?

  decembris 1, 2020
 • I wanted to thank you for this good read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have got you book-marked to check out new things you post…

  decembris 1, 2020
 • I’m not sure why but this blog is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

  decembris 1, 2020
 • I blog often and I genuinely thank you for your content. The article has really peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.

  decembris 1, 2020
 • Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is excellent, let alone the content!

  decembris 1, 2020
 • I want to get across my affection for your kind-heartedness supporting those individuals that really need assistance with this important subject. Your real commitment to passing the solution all around turned out to be rather advantageous and have surely empowered employees just like me to reach their objectives. Your personal valuable key points implies much a person like me and a whole lot more to my office workers. Thanks a lot; from everyone of us.

  decembris 1, 2020
 • Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

  decembris 1, 2020
 • Everything is very open with a clear description of the issues. It was really informative. Your site is extremely helpful. Many thanks for sharing!

  decembris 1, 2020
 • Heya i am for the first time here. I came across this board and I to find It truly useful & it helped me out a lot. I am hoping to provide one thing again and help others like you aided me.

  decembris 1, 2020
 • Greetings! Very helpful advice within this article! It’s the little changes that produce the biggest changes. Many thanks for sharing!

  decembris 1, 2020
 • I’m still learning from you, as I’m improving myself. I definitely love reading all that is posted on your site.Keep the information coming. I enjoyed it!

  decembris 1, 2020
 • Very good article! We are linking to this great content on our website. Keep up the great writing.

  decembris 1, 2020
 • This website is great I’ll return to view it again.

  decembris 1, 2020
 • I love reading an article that will make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment.

  decembris 1, 2020
 • Hi! I just want to give you a big thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

  decembris 1, 2020
 • Thanks for one’s marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back sometime soon. I want to encourage you to continue your great writing, have a nice holiday weekend!

  decembris 1, 2020
 • Great write-up, I’m normal visitor of one’s blog, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

  decembris 2, 2020
 • Hi there. This content is great You have a consistent visitor here.

  decembris 2, 2020
 • An intriguing discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to publish more about this issue, it may not be a taboo matter but generally people don’t talk about such subjects. To the next! Best wishes!

  decembris 2, 2020
 • As a Newbie, I am always exploring online for articles that can aid me. Thank you

  decembris 2, 2020
 • Hey there, You’ve done a fantastic job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this website.

  decembris 2, 2020
 • Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any suggestions for newbie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

  decembris 2, 2020
 • Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you taking the time and energy to put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

  decembris 2, 2020
 • Thank you for another informative blog. The place else may just I am getting that kind of information written in such a perfect way? I’ve a project that I am simply now operating on, and I have been on the look out for such information.

  decembris 2, 2020
 • Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

  decembris 2, 2020
 • There is apparently a bunch to identify about this. I feel you made certain nice points in features also.

  decembris 2, 2020
 • With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

  decembris 2, 2020
 • An interesting discussion is definitely worth comment. I do think that you need to write more about this issue, it may not be a taboo subject but typically people don’t talk about these issues. To the next! All the best!!

  decembris 2, 2020
 • Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

  decembris 2, 2020
 • My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine just how so much time I had spent for this info! Thank you!

  decembris 2, 2020
 • you are in reality a just right webmaster. The web site loading velocity is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork. you have performed a magnificent process in this subject!

  decembris 2, 2020
 • you’re actually a excellent webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you have performed a great job on this matter!

  decembris 2, 2020
 • You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  decembris 2, 2020
 • I have recently started a website, the info you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

  decembris 2, 2020
 • I love it when individuals come together and share thoughts. Great blog, keep it up!

  decembris 2, 2020
 • Good blog! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

  decembris 2, 2020
 • I am writing to let you know of the amazing encounter my wife’s daughter enjoyed going through your site. She mastered many things, with the inclusion of what it is like to have an ideal teaching style to have the others effortlessly have an understanding of various hard to do issues. You really surpassed our expected results. I appreciate you for offering such necessary, healthy, explanatory and also unique tips about your topic to Emily.

  decembris 2, 2020
 • I just could not depart your web site before suggesting that I actually enjoyed the standard info an individual provide in your visitors? Is going to be back regularly in order to inspect new posts

  decembris 2, 2020
 • Hi! I really enjoyed checking out your article. I’ll be back to indulge again another time.

  decembris 3, 2020
 • I’m impressed, I must say. Really not often do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me inform you, you might have hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the problem is one thing that not sufficient persons are talking intelligently about. I am very completely happy that I stumbled across this in my seek for something referring to this.

  decembris 3, 2020
 • Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up. Do you have any methods to protect against hackers?

  decembris 3, 2020
 • That is the proper weblog for anyone who desires to seek out out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I really would need…HaHa). You positively put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just nice!

  decembris 3, 2020
 • We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

  decembris 3, 2020
 • I just couldn’t depart your web site before suggesting that I really enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new posts

  decembris 3, 2020
 • hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this website, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

  decembris 3, 2020
 • cialis 5 mg https://wisig.org/

  decembris 3, 2020
 • This site really has all of the info I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

  decembris 3, 2020
 • Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for first-time blog writers? I’d really appreciate it.

  decembris 3, 2020
 • Thanks on your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you can be a great author.I will always bookmark your blog and will come back in the foreseeable future. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice afternoon!

  decembris 3, 2020
 • Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

  decembris 3, 2020
 • Would you be interested by exchanging links?

  decembris 3, 2020
 • A fascinating discussion is worth comment. I think that you ought to write more about this issue, it may not be a taboo subject but typically people do not talk about these issues. To the next! Many thanks.

  decembris 3, 2020
 • Very interesting details you have mentioned , thanks for posting . “The unspoken word never does harm.” by Kossuth.

  decembris 4, 2020
 • Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a really good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t seem to get anything done.

  decembris 4, 2020
 • It’s hard to find experienced people for this subject, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

  decembris 4, 2020
 • Thank you, I’ve just been looking for info about this subject for ages and yours is the greatest I have discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

  decembris 4, 2020
 • After I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Thank you.

  decembris 4, 2020
 • Spot on with this write-up, I really think this site needs a lot more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the info!

  decembris 4, 2020
 • I feel this is one of the such a lot significant info for me.
  And i’m glad studying your article. However wanna remark
  on few general things, The web site style is wonderful,
  the articles is in reality nice : D. Excellent job, cheers hipaydaybye payday
  loan lender hipaydaybye payday loan

  decembris 4, 2020
 • Aw, this was a very nice post. Taking the time and actual effort to make a superb article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

  decembris 4, 2020
 • Somebody essentially help to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish incredible. Great job!

  decembris 4, 2020
 • You can certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart.

  decembris 4, 2020
 • This design is steller! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  decembris 4, 2020
 • Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between usability and visual appearance. I must say you have done a excellent job with this. Also, the blog loads extremely fast for me on Firefox. Superb Blog!

  decembris 4, 2020
 • Its such as you read my mind! You appear to grasp a lot about this, such as you wrote the e-book in it or something. I believe that you simply can do with a few percent to power the message house a bit, but instead of that, that is excellent blog. A great read. I will certainly be back.

  decembris 4, 2020
 • I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

  decembris 4, 2020
 • I do not even know how I stopped up here, but I thought this post was good. I do not know who you might be but definitely you are going to a famous blogger in case you aren’t already 😉 Cheers!

  decembris 4, 2020
 • The following time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to read, however I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could possibly repair in case you werent too busy searching for attention.

  decembris 4, 2020
 • Hi, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a good portion of people will miss your fantastic writing because of this problem.

  decembris 4, 2020
 • Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.

  decembris 4, 2020
 • What i do not understood is actually how you’re not actually much more well-liked than you might be now. You are so intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

  decembris 4, 2020
 • Thank you for another informative site. Where else could I get that type of info written in such an ideal way? I have a project that I’m just now working on, and I’ve been on the look out for such information.

  decembris 4, 2020
 • There is certainly a great deal to learn about this topic. I like all the points you have made.

  decembris 4, 2020
 • price of vidalista daily https://vidalista40mg.mlsmalta.com/

  decembris 4, 2020
 • Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to search out any individual with some original ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this web site is one thing that’s wanted on the web, someone with just a little originality. useful job for bringing something new to the web!

  decembris 4, 2020
 • Hey very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find numerous useful info here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

  decembris 5, 2020
 • Woah! I’m really digging the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between usability and visual appeal. I must say you’ve done a awesome job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Internet explorer. Exceptional Blog!

  decembris 5, 2020
 • Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

  decembris 5, 2020
 • WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

  decembris 5, 2020
 • Hi I am so delighted I found your website, I really found you by error, while I was researching on Aol for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic work.

  decembris 5, 2020
 • I appreciate, cause I found just what I was looking for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

  decembris 5, 2020
 • I’m still learning from you, but I’m improving myself. I definitely enjoy reading everything that is posted on your website.Keep the tips coming. I loved it!

  decembris 5, 2020
 • It’s really a nice and useful piece of info. I’m glad that you simply shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

  decembris 5, 2020
 • I am 39 year old mom Thank you so much! I love sucking dick btw hmu

  decembris 5, 2020
 • Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So good to seek out somebody with some unique ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this website is something that is needed on the net, somebody with a little originality. helpful job for bringing one thing new to the web!

  decembris 5, 2020
 • You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  decembris 5, 2020
 • Your place is valueble for me. Thanks!…

  decembris 5, 2020
 • As a Newbie, I am always searching online for articles that can benefit me. Thank you

  decembris 5, 2020
 • ventolin manufacturer phone number https://amstyles.com/

  decembris 7, 2020
 • chloroquine fish treatment https://hydroxychloroquinee.com/

  decembris 11, 2020
 • tadacip cipla vs dapoxetine https://ddapoxetine.com/

  decembris 11, 2020
 • doxycycline hyclate for sinus infection http://doxycycline.zolftgenwell.org/

  decembris 13, 2020
 • chloroquine brand https://hydroxychloroquine.lm360.us/

  decembris 13, 2020
 • cenforce 100mg http://cavalrymenforromney.com/

  decembris 14, 2020
 • how to use tinder , tinder app https://tinderdatingsiteus.com/

  janvāris 26, 2021
 • cialis medicine price https://cialis360.jueriy.com/

  janvāris 31, 2021
 • cialis soft 20mg https://cialis.advantagetriseal.com/

  februāris 28, 2021
 • buy hydroxychloroquine online https://hydroxychloroquinex.com/

  marts 20, 2021
 • cost stromectol – buy ivermectin cream can i buy ivermectin online

  maijs 6, 2021
 • buy oral stromectol – ivermectin 4 tablets price oral ivermectin cost

  maijs 8, 2021
 • ivermectin generic – ivermectin 4 ivermectin 3mg pill

  maijs 10, 2021
 • clopidogrel 300 mg tablet – drug clopidogrel 75 mg plavix generic brand

  maijs 12, 2021
 • generic ed pills – ed pills cialis hims pills for ed

  maijs 15, 2021
 • new ed drug stendra cost per pill – instant ed pills ed pills uk

  maijs 17, 2021

Leave A Comment