Trending News

Tiesībsargs atbalsta diskrimināciju – vakcinētajos un nevakcinētajos

2021. gada 8. jūnijā no tiesībsarga pilnvarotās personas Inetas Rezevskas, kura ir Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja saņemts apstiprinājums, ka ierobežojumu saglabāšana nevakcinētajiem esot juridiski pieņemama.

Tiesībsargs ir secinājis, ka Covid-19 ierobežojumu atvieglošana tikai vakcinētām personām vai Covid-19 pārslimojušajiem nerada diskrimināciju vai cita veida nevakcinēto apspiešanu un apdalīšanu saistībā ar šķietamu personu iedalīšanu grupās – vakcinētie un nevakcinētie.

Vēl nesen 14. maijā tiesībsargam bija cits viedoklis, kuru viņš atklāti pauda, tomēr dažas nedēļas vēlāk viņš savu pozīciju ir mainījis, vai piespiest mainīt.

Savā jaunākajā izvērtējumā tiesībsargs ignorējis vairākas būtiskus apsvērumus –

 1. Satversmes 91. pants, kurš aizliedz diskrimināciju nav paredzējis nekādus izņēmumus. īpaši svarīgi atzīmēt, ka Satversmes 116. pantā, kurš dod tiesības ierobežot cilvēktiesības, lai aizstāvētu sabiedrību kopumā nav pieļāvis izņēmumus diskriminācijas ziņā. Diemžēl tiesībsargs klaji ignorējis šo konstitucionālo tiesību normu, dodot savu viedokli diskriminācijas atbalstam.
 2. Vakcīna ir eksperimentāla – tātad nav pamata prezumpcijai, ka eksperimentāls medikaments varētu kādu aizsargāt. Tieši otrādi Nirnbergas kodeksā noteikts, ka
Obligāti nepieciešama cilvēka brīvprātīga piekrišana. Tas nozīmē, ka eksperimentā iesaistāmas personas, kam ir juridiskas tiesības dot piekrišanu; kam ir brīvas izvēles iespēja dot piekrišanu bez mazākās varmācības, krāpšanas, viltus, piespiešanas, maldināšanas vai citas spaidu vai piespiedu metodes; kam ir pietiekamas zināšanas un izpratne par paredzēto eksperimentu, lai spētu pieņemt saprātīgu un apzinātu lēmumu. No tā izriet, ka, pirms eksperimentā iesaistāmā persona dod savu piekrišanu, tai jādara zināma eksperimenta būtība, ilgums un mērķis; eksperimenta metode un norise; visas paredzamās neērtības un risks; iespējamās sekas, kas var rasties viņa veselībai vai personībai no piedalīšanās eksperimentā. Pienākums un atbildība vērtēt saņemtās piekrišanas kvalitāti gulstas uz katru personu, kas organizē vai vada eksperimentu. Tas ir personisks pienākums un atbildība, kuru nevar nesodīti deleģēt citai personai.

Ir saprotams, ka cilvēks nevar dot brīvprātīgu piekrišanu šantāžas apstākļos – kad viņam liegts doties uz darbu, pelnīt iztiku, ceļot, mācīties utt. Tātad diskriminācija faktiski ir šantāža, kas cilvēku piespiež lietot eksperimentālu medikamentu, ko citos apstākļos cilvēks nebūtu darījis.

3. Jau šobrīd no šī eksperimentālā medikamenta ir vērojama ļoti augsta mirstība, konkrēti ASV dažos mēnešos no šīm vakcīnām miruši jau vairāk cilvēku, nekā no visām vakcīnām 15 gados kopā.

Līdzīgi dati par mirušajiem un cietušajiem iekļauti arī Eiropas vakcīnu upuru datubāzē –

4. Tiesībsargs ignorējis Ovjedo konvencijas 2. pantu, kurš nosaka, ka –

Pirmajā vietā vienmēr jābūt indivīda interesēm un labklājībai, nevis vienīgi sabiedrības vai zinātnes interesēm.

5. Visbeidzot tieši diskriminācija tiek izmantota, lai pārkāptu augstākminēto Nirnbergas kodeksu un piespiestu maksimāli daudz cilvēku pieņemt šo eksperimentālo medikamentu.

Tiesībsargs ignorē augstāk minēto un savā vēstulē raksta, ka –

ierobežojumu saglabāšanā nevakcinētajiem konstatējams atšķirīgas attieksmes leģitīms mērķis jeb šo cilvēku iespējama pasargāšana no saslimšanas un tādēļ visas sabiedrības veselības aizsardzība, šeit nav konstatējams cilvēktiesību pārkāpums.

Tātad jāsecina, ka tiesībsargs pats pārkāpj Satversmi un Krimināllikuma 149.1. pantu, kas paredz diskriminācijas aizliegumu. Tiesību akti neparedz nekādus izņēmumus, kad diskriminācija būtu leģitīma. Tādējādi tiesībsargs Juris Jansons pats pieteicies kļūt par šī nozieguma līdzdalībnieku.

Pilns atbildes teksts lasāms šeit:
Share With:
Rate This Article
Comments
 • https://youtu.be/zp_x6tNJ3uE

  jūnijs 27, 2021
 • Interesanti, pēc tādas pat “loģikas”-
  ja, iespējams, kāds nosistu šo tā saucamo tiesībsargu ,
  tā nebūtu uzskatāma par slepkavību, bet gan būtu tikai slepkavības šķietamība…

  jūlijs 2, 2021

Leave A Comment