Vācijas ārstu, psihoterapeitu un advokātu apvienība pieprasa “medicīnas saskaņu ar dabu un tiesisku valsti”

Apsūdzības ārstu attaisnojumu dēļ masku nenēsāšanai, kratīšana, ar vakcīnām veikti cilvēka genoma eksperimenti. Kopš kovidkrīzes sākuma tiesiskā valsts aizvien vairāk sašķobījusies. Tagad izveidojušās pirmās arodapvienības, lai kopīgi spītētu Vācijas kovidpolitikai. Viņu augstākais mērķis — apgaismība. “Pretēji dabas likumiem, labas zinātnes praksei un ārstu rīcības normām, tūkstošiem cilvēku iedragāta imūnā sistēma,” teikts jaunizveidotās apvienības deklarācijā — 2021. gada Berlīnes Deklarācijā.

Pagājušajā — 13./14. februāra nedēļas nogalē Vācijā izveidojās jauna apvienība: “Ārsti, psihoterapeiti un advokāti par solidaritāti un cilvēcību” (Bündnis Ärzte, Psychotherapeuten und Rechtsanwälte für Solidarität und Menschlichkeit).

Jo īpaši vienveidīgās informācijas dēļ galvenajos plašsaziņas līdzekļos jaunā apvienība plāno veidot diskusiju forumus, seminārus un vieslekcijas, lai atklāti informētu cilvēkus par tematiem saistībā ar kovidpolitiku, Epoch Times skaidro Berlīnes advokāts Dr. Aleksandrs Krists (Alexander Christ), apvienības preses sekretārs.

Apvienība centīšoties sniegt pēc iespējas plašu informāciju, pasniedzot to lietišķā stilā. Pats galvenais esot cilvēka cieņas saglabāšana un visu pamattiesību neierobežota uzturēšana.

Jau 2020. gada vasarā apvienojās “Advokāti par atklātību” (Anwälte für Aufklärung), kas nu piedalījusies jaunās apvienības par solidaritāti un cilvēcību un “Par medicīnas saskaņu ar dabu un tiesisku valsti” veidošanā. Viņi pārstāv valsts tiesiskuma un brīvi demokrātiskās pamatkārtības saglabāšanu Vācijā, tā uzsver Krists.

Apvienībai pievienojušies ap 1500 ārstu, skaidro Breisgavas vispārējo slimību speciālists Dr. Tomass Kilkens (Thomas Külken). Mediķi vēršas gan pret “pasākumu nezinātniskumu”, gan arī pret kopš kovidkrīzes sākuma sabojātajām ārstu un pacientu attiecībām.

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!

Aizvien biežāk Vācijas ārsti vēršas pie advokātiem, jo pie viņiem tiek veikta kratīšana un izņemšana, stāsta Krists. “Iedomājieties, ka ārsta praksē iebrūk kratītāju armija un visu apgriež otrādi,” tā Krists apraksta šo procedūru.

Juristiem ir zināms, ka var būt pamatoti iemesli kratīšanai. Taču balstoties uz pārmetumiem, ka ārsti saviem pacientiem nepamatoti izrakstījuši attaisnojumus masku nenēsāšanai, šie pasākumi esot “pilnīgi nesamērīgi”. Ja ārsti šādus attaisnojumus izraksta, tad tas esot tikai un vienīgi viņu profesionālā ieskata jautājums. Ja kratīšanas laikā tiktu izņemti jau tā sensitīvie pacientu dati vai tehniskas ierīces, tad tas jau praktiski līdzinātos ārsta profesionālās darbības turpināšanas aizliegumam.

Ārstu, advokātu un psihoterapeitu apvienības prasības

Savā deklarācijā ārstu, psihoterapeitu un advokātu apvienība paziņo un pieprasa sekojošo:

1. Pārtraukt kratīšanu un izņemšanu ārstu praksēs it kā nepamatoti izrakstītu attaisnojumu dēļ masku nenēsāšanai, jo tā būtiski traucē uzticības pilnu attiecību uzturēšanu ārsta un pacienta starpā un kaitē prakses darbībai. “Beztiesiskas telpas radīšana masīvi apdraud medicīnisko aprūpi,” un

“Ārsta brīvība spriest un ārstēt pēc saviem ieskatiem ir jāsargā no valsts patvaļas,”

teikts deklarācijā.

2. “Vien dažu nedēļu laikā kopš Covid-19 “vakcinācijas” sākšanas, kas veikta ne saskaņā ar labāko medicīnas praksi, radušās smagas sekas. Pretēji dabas likumiem, labas zinātnes praksei un ārstu rīcības normām, tūkstošiem cilvēku iedragāta imūnā sistēma. Pārtraukt masveida vakcināciju jebkādā formā, kamēr to daudzskaitlīgo nāves gadījumu cēloņi, kas notikuši tūlīt pēc “vakcinācijas”, nav nešaubīgi noskaidroti. Skarto veco ļaužu un aprūpes namu atbildīgie tiek aicināti visaptveroši sadarboties pierādījumu nodrošināšanā.

Miršanas apliecības turpmāk atļauts izsniegt tikai ar norādi, vai nesen notikusi mirušā vakcinēšana.

Gadījumos, kad pastāv stipras aizdomas par notikušu nonāvēšanu, nekavējoties uzsākt kriminālizmeklēšanu. Šādi nekontrolēti masu eksperimenti ar cilvēkiem – jo īpaši Vācijā – ir jāpārtrauc.”

3. “Cilvēka imūnā sistēma un pārbaudīti zināmie paņēmieni viņu pietiekami aizsargā no veselību apdraudošiem riskiem. Šīs dabiskās aizsardzības saglabāšanai un cilvēka pašnoteikšanās atzīšanai jābūt ikvienas veselības politikas pamatā. Nevienai pasaules valdībai nav tiesību pasludināt medicīniskus apstākļus par tīri “politiskiem jautājumiem” un pārvērst šos apstākļus to pretstatā.

Nedrīkst pieļaut politiski motivētu veselības diktatūru.”

4. “Veselības politizēšanas pamanāmākais simbols ir mutes un deguna aizsega valkāšanas obligātums, kura nolūks esot ierobežot mikrobu izplatīšanos ar gaisa daļiņām. Gadsimtos attīstījušās aizsargreakcijas pret lipīgu slimību izplatīšanos ir pilnīgi pietiekamas. Savukārt masku valkāšana slēpj smagus riskus:

Vairāk nekā 40 zinātniskos pētījumos ir pierādīts, ka psihiskais un fiziskais kaitējums [no masku valkāšanas] ir pilnīgi neaprēķināms. Šāda veida piespiedu pasākumi ir pretrunā ar cilvēka dabisko aizsardzību un pašnoteikšanās tiesībām, un ir pārtraucami tūlītēji.”

5. “Esam apvienojušies – līdz šim – triju arodu pārstāvji, lai cilvēka aizsardzībai galvotu par saprātīgu medicīnu saskaņā ar dabu un tiesisku valsti. Mēs ticam, ka mūsu uzsaukumam pievienosies arī citas cilvēku grupas. Cilvēka cieņa ir neaizskarama.

Berlīnē, 2021. gada 14. februārī.”

Avots: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/buendnis-von-aerzten-rechtsanwaelten-und-psychotherapeuten-fordert-eine-medizin-im-einklang-mit-natur-und-rechtsstaat-a3448743.html

Deklarācijas latviskais tulkojums:

Tulkojusi un sagatavojusi Lauma Tjuniņa.

Share With:
Rate This Article
Comments
  • Really I enjoy your site with effective and useful information. It is included very nice post with a lot of our resources.thanks for share. i enjoy this post. movies123

    marts 1, 2021

Leave A Comment