Sunday, January 17, 2021
Trending News

Alternatīvas, ja izlemsi izņemt bērnu no skolas no 25. janvāra.

Tā kā ir apstiprināta obligāta sejas masku lietošana bērniem skolās, vēlos sniegt ieskatu pieejamajās alternatīvās, lai bērnu attīstība netiktu traucēta vai apdraudēta. Mums ir jāapzinās, ka skolas, kādas tās bija līdz šim, vairs nebūs. Biedējoši? Toties tā ir lieliska iespēja sniegt bērniem tādu izglītību, kas būtu laika garam atbilstoša.

Bērni ir pēdējie, kurus mēs vēlētos pakļaut veselībai un attīstībai bīstamiem masku nēsāšanas eksperimentiem. Ir pienācis brīdis pašiem uzņemties pilnu atbildību par drošu, atbalstošu un attīstošu vidi saviem bērniem un veidot savu izglītošanas pieeju.

Tas, kāpēc izglītība tiek šobrīd virzīta uz digitālo pasauli, ir komplekss jautājums, bet kopumā tāds plāns ir attiecināms uz visām nozarēm. Globālais piedāvājums ir virzīties transhumānas pasaules virzienā, kurā mēs būsim neatraujami sasaistīti ar tehnoloģijām. 2020. gads ir bijis kārtējais posms šajā plānā ar sociālo distancēšanos, attālināto mācīšanos, baiļu atmosfēru un visu ar cilvēktiesībām saistīto ierobežojumu ieviešanu, sabiedrības kontroli un atsvešināšanu vienam no otra.

Lielākā daļa nejūtas kompetenti izglītības jautājumos, jo šī joma līdz šim pilnībā bija nodota ārpakalpojumā — pašvaldību un valsts pārziņā. Es vēlos iedrošināt vecākus, ka

jūs nepaliksiet vieni, jums vienmēr būs pieejami skolotāju padomi, jūs paši varat apgūt šīs zināšanas kursos vai internetā, tāpat jūs varat vienoties ar citiem vecākiem un veidot savas apvienības, skolas, izglītības centrus, kas var būt vai nebūt saistīti ar mācību programmām, veidojot unikālas pieejas, savu izglītības filozofiju un ideoloģiju.

Piemēru pasaulē ir ļoti daudz, atliek tikai uz šī ceļa uzkāpt, lai ar katru dienu mēs justos drošāki, pārliecinātāki un priecīgāki par izglītības procesu, kurā aug bērna motivācija un interese par mācībām un dzīvi kopumā.

Tāpēc šajā rakstā vēlos parādīt alternatīvas, kādu izglītību mēs kā vecāki varētu saviem bērniem piedāvāt. Jāsāk ar to, ka jāapzinās, ka mācīšanās nenotiek tikai skolā, bērni dzīves prasmes apgūst arī interešu izglītībā, mūzikas, mākslas un sporta skolās, bet, kā mēs redzam, arī šie procesi šobrīd vairs nav tie, kas bijuši, un vienu no galvenajiem bērnu motivatoriem — dziņu biedroties, sadarboties, spēlēties, pilnvērtīgi komunicēt vairs nav iespējams apmierināt.

Mēs esam dzīvas būtnes un mācāmies visu laiku.

Jebkura saskarsme, notikumi, izaicinājumi, problēmas, garlaicība ir kā mācībstunda, un dzīve pati rada pietiekami daudz šo notikumu. Bieži mēs, vecāki, aiztaupām bērniem šo pieredzi, jo baidāmies, ka var notikt kas slikts, bet vislabākais veids, kā mācīties, ir — no personiskās pieredzes. Tad šo vielu vairs nevajag atkārtot. Tā, manuprāt, ir viena no lielākajām problēmām izglītības sistēmā, ka mācību process ir izteikti teorētisks, atrauts gan no dzīves, gan no dabiskās vides.

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!

Pieļauju, ka pašreiz notiekošo cilvēktiesību pārkāpumu sekas apzinās arī tie, kas izdod attiecīgos rīkojumus un noteikumus, tāpēc ir radītas iespējas, lai vecāki varētu uzņemties atbildību par izglītību procesu paši un veidot tādu pieeju, kādu vēlas.

Šobrīd var ļoti vienkāršoti nokārtot bērnu apmācību mājās.

Šo apmācības formu sauc par mājmācību. Par šo procesu pilnīgu atbildību uzņemas vecāki sadarbībā ar konkrētu izglītības iestādi, kas šādu apmācības veidu piedāvā. Ir daudzas skolas, kas to praktizē, un katrai ir veidojusies sava unikāla pieredze un pieeja sadarbībai. Katrā gadījumā vecāki ir galvenie procesa vadītāji un brīvi var veidot tādu mācību procesu, kādu uzskata par labāko saviem bērniem. Ja jūs neapmierina kāda skola, meklējiet citu, kuras pieeja rezonē ar jūsu uzskatiem, pieredzi un apziņu.

Mājmācība ir vecāku apzināta izvēle bērnus skolot citādāk – ģimenē.

Jāapzinās, ka vecāks mācību procesu var veidot brīvu no ierastā, neskatoties uz izglītību klasiski, kā atsevišķiem priekšmetiem, bet izejot no bērna interesēm. Var mācīties projektu veidā, piemēram, bērns grib uzbūvēt sev štābiņu, kas prasīs zināšanas matemātikā, tehnoloģijās, dizainā, mākslās, valodās, arī starptautiskās, lai izpētītu pieredzi Youtube. Ja to darīs vairāki bērni kopā, vai arī ģimenes vai draugu lokā, tad attīstīsies tādas 21. gs top prasmes kā sadarbība, komunikācija, empātija. Arī radošums, kas ir kļuvusi par svarīgāko prasmi, jo visus monotonos, atkārtojamos darbus turpmāk veiks tehnoloģijas, bet radošums ir komplekss domāšanas, intuīcijas un izpausmes veids, ko mākslīgais intelekts nav spējīgs attīstīt.

Šobrīd mājmācība ir iespējama līdz 6. klasei, lai gan Izglītības ministrija šobrīd dara visu, lai samazinātu šo slieksni līdz 4. klasei. Pieļauju, ka esošā situācija un vecāku spiediens liks atteikties no šīs birokrātu ieceres. Orientieris mājmācībai ir pieejamie standarti. Katra skola pārbaudījumu intensitāti izlemj pati, bet parasti tie ir pārbaudes darbi kādā no mācību portāliem reizi pusgadā. No valsts puses komplekss zināšanu pārbaudes eksāmens tiek veikts 3. un 6. klasē klātienē skolā. Ja vecāki vēlas lielāku skolas lomu mācību procesā, tad lieliska izvēle varētu būt tālmācība, kas pieejama no 1.-12. klasei. Šis process vairāk līdzināsies tam, kāds tas ir skolā. Katru dienu būs jāveic noteikti uzdevumi noteiktos priekšmetos, bet priekšrocība šai formai, salīdzinot ar klātieni, ir tāds, ka var visu darīt sev vēlamā laikā un secībā un atvēlēt darba soļiem īsāku vai garāku laika periodu.

Esiet radoši un mainiet priekšstatu par to, kādam jābūt izglītības procesam.

Jūs varat dibināt savas skolas, kas realizē pamatprogrammas, bet varat formālo daļu atstāt mājmācības formā, piesaistītu pie konkrētas skolas un dibināt neformālas grupas svarīgāko prasmju, spēju izkopšanai. Tradicionālās skolas rūpējas pārsvarā par prāta inteliģences attīstību (turklāt dara to nepilnīgi), liekot uzsvaru tikai uz kreiso smadzeņu puslodi, uz analītisko domāšanu, bet, kā jau norādīju iepriekš, svarīgāka šobrīd ir tieši labā – radošā – smadzeņu puslode, un to lieliski var trenēt ar dažādu mākslu palīdzību (mūzika, māksla, deja, teātris). Kopumā ir ļoti daudz inteliģenču veidu, ko attīstīt; kā būtiskākās redzu ķermenisko, emocionālo un garīgo inteliģenci, kas kopumā skolas ietvaros tāpat netika attīstītas.

Aicinu uz šābrīža situāciju skatīties kā uz iespēju vienoties, lai kopīgi nodrošinātu labāku izglītību un attīstību saviem bērniem. Lai tas notiktu, ir jāuzņemas lielāka atbildība par to, nekā līdz šim.

Plašāks skatījums par to, kāda ir esošā situācija izglītībā un kāda tā varētu kļūt, ir publicēta ŠEIT.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem – šeit.

Šeit var pievienoties Latvijas Mājmācības Ģimeņu Asociācijai, lai būtu lietas kursā par notiekošo, saņemtu atbalstu, ja nepieciešams, un nejustos vieni.

Autors: Tars Ramats no ManaTaka.

12.01.2021.

Share With:
Rate This Article
Comments
 • 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

  janvāris 13, 2021
 • zyloprim otc zyloprim 100mg generic zyloprim price

  janvāris 14, 2021
 • With 100+ videos, TeenFidelity provides a quaint m‚lange of yield in search from categories e.g. Soften Women / Teens, Closed to Women, Teen, Coition and Cream Pies Stars who every so commonly experienced well-defined in the movies are: Kelly Madison, Vienna Rose, Hannah Hays, Shae Celestine and Alexis Adams. Most movies with a instant ‘TeenFidelity’ are directed alongside: Ryan Madison, Kelly Madison & Ryan Madison, Fumigalli, Andy Zane & Ryan Madison and Robby D.. TeenFidelity features sought-after series such as Chuck Me On all sides, TeenFidelity, Born Flirty, Can’t Filch It and Nerd Girls. With movies in 78 categories, TeenFidelity can quicken you with a impound clangour of grown up entertainment. Discover into province of the ilk of diminution that you delicate to eyesight from amidst the more than four hundred clips TeenFidelity has available. With more than 314 hours of video on superannuated from TeenFidelity there is wide-ranging furnishing porn in behalf of the most taxing porn connoisseur.
  [url=http://j-pussy.com/]free daddy daughter porn videos[/url]

  janvāris 16, 2021
 • [url=http://j-pussy.com/]best free cartoon porn videos[/url]

  janvāris 16, 2021
 • [url=http://j-pussy.com/]free sex and porn videos[/url]

  janvāris 16, 2021
 • [url=http://j-pussy.com/]aloha tube – free sex videos & streaming porn movies[/url]

  janvāris 16, 2021
 • [url=http://j-pussy.com/]free porn videos mom[/url]

  janvāris 17, 2021
 • plaquenil pharmacy plaquenil purchase plaquenil 400 mg otc

  janvāris 17, 2021

Leave A Comment