Alternatīvas, ja izlemsi izņemt bērnu no skolas no 25. janvāra.

Tā kā ir apstiprināta obligāta sejas masku lietošana bērniem skolās, vēlos sniegt ieskatu pieejamajās alternatīvās, lai bērnu attīstība netiktu traucēta vai apdraudēta. Mums ir jāapzinās, ka skolas, kādas tās bija līdz šim, vairs nebūs. Biedējoši? Toties tā ir lieliska iespēja sniegt bērniem tādu izglītību, kas būtu laika garam atbilstoša.

Bērni ir pēdējie, kurus mēs vēlētos pakļaut veselībai un attīstībai bīstamiem masku nēsāšanas eksperimentiem. Ir pienācis brīdis pašiem uzņemties pilnu atbildību par drošu, atbalstošu un attīstošu vidi saviem bērniem un veidot savu izglītošanas pieeju.

Tas, kāpēc izglītība tiek šobrīd virzīta uz digitālo pasauli, ir komplekss jautājums, bet kopumā tāds plāns ir attiecināms uz visām nozarēm. Globālais piedāvājums ir virzīties transhumānas pasaules virzienā, kurā mēs būsim neatraujami sasaistīti ar tehnoloģijām. 2020. gads ir bijis kārtējais posms šajā plānā ar sociālo distancēšanos, attālināto mācīšanos, baiļu atmosfēru un visu ar cilvēktiesībām saistīto ierobežojumu ieviešanu, sabiedrības kontroli un atsvešināšanu vienam no otra.

Lielākā daļa nejūtas kompetenti izglītības jautājumos, jo šī joma līdz šim pilnībā bija nodota ārpakalpojumā — pašvaldību un valsts pārziņā. Es vēlos iedrošināt vecākus, ka

jūs nepaliksiet vieni, jums vienmēr būs pieejami skolotāju padomi, jūs paši varat apgūt šīs zināšanas kursos vai internetā, tāpat jūs varat vienoties ar citiem vecākiem un veidot savas apvienības, skolas, izglītības centrus, kas var būt vai nebūt saistīti ar mācību programmām, veidojot unikālas pieejas, savu izglītības filozofiju un ideoloģiju.

Piemēru pasaulē ir ļoti daudz, atliek tikai uz šī ceļa uzkāpt, lai ar katru dienu mēs justos drošāki, pārliecinātāki un priecīgāki par izglītības procesu, kurā aug bērna motivācija un interese par mācībām un dzīvi kopumā.

Tāpēc šajā rakstā vēlos parādīt alternatīvas, kādu izglītību mēs kā vecāki varētu saviem bērniem piedāvāt. Jāsāk ar to, ka jāapzinās, ka mācīšanās nenotiek tikai skolā, bērni dzīves prasmes apgūst arī interešu izglītībā, mūzikas, mākslas un sporta skolās, bet, kā mēs redzam, arī šie procesi šobrīd vairs nav tie, kas bijuši, un vienu no galvenajiem bērnu motivatoriem — dziņu biedroties, sadarboties, spēlēties, pilnvērtīgi komunicēt vairs nav iespējams apmierināt.

Mēs esam dzīvas būtnes un mācāmies visu laiku.

Jebkura saskarsme, notikumi, izaicinājumi, problēmas, garlaicība ir kā mācībstunda, un dzīve pati rada pietiekami daudz šo notikumu. Bieži mēs, vecāki, aiztaupām bērniem šo pieredzi, jo baidāmies, ka var notikt kas slikts, bet vislabākais veids, kā mācīties, ir — no personiskās pieredzes. Tad šo vielu vairs nevajag atkārtot. Tā, manuprāt, ir viena no lielākajām problēmām izglītības sistēmā, ka mācību process ir izteikti teorētisks, atrauts gan no dzīves, gan no dabiskās vides.

Saņem jaunāko, lai būtu tuvāk īstenībai!

Pieļauju, ka pašreiz notiekošo cilvēktiesību pārkāpumu sekas apzinās arī tie, kas izdod attiecīgos rīkojumus un noteikumus, tāpēc ir radītas iespējas, lai vecāki varētu uzņemties atbildību par izglītību procesu paši un veidot tādu pieeju, kādu vēlas.

Šobrīd var ļoti vienkāršoti nokārtot bērnu apmācību mājās.

Šo apmācības formu sauc par mājmācību. Par šo procesu pilnīgu atbildību uzņemas vecāki sadarbībā ar konkrētu izglītības iestādi, kas šādu apmācības veidu piedāvā. Ir daudzas skolas, kas to praktizē, un katrai ir veidojusies sava unikāla pieredze un pieeja sadarbībai. Katrā gadījumā vecāki ir galvenie procesa vadītāji un brīvi var veidot tādu mācību procesu, kādu uzskata par labāko saviem bērniem. Ja jūs neapmierina kāda skola, meklējiet citu, kuras pieeja rezonē ar jūsu uzskatiem, pieredzi un apziņu.

Mājmācība ir vecāku apzināta izvēle bērnus skolot citādāk – ģimenē.

Jāapzinās, ka vecāks mācību procesu var veidot brīvu no ierastā, neskatoties uz izglītību klasiski, kā atsevišķiem priekšmetiem, bet izejot no bērna interesēm. Var mācīties projektu veidā, piemēram, bērns grib uzbūvēt sev štābiņu, kas prasīs zināšanas matemātikā, tehnoloģijās, dizainā, mākslās, valodās, arī starptautiskās, lai izpētītu pieredzi Youtube. Ja to darīs vairāki bērni kopā, vai arī ģimenes vai draugu lokā, tad attīstīsies tādas 21. gs top prasmes kā sadarbība, komunikācija, empātija. Arī radošums, kas ir kļuvusi par svarīgāko prasmi, jo visus monotonos, atkārtojamos darbus turpmāk veiks tehnoloģijas, bet radošums ir komplekss domāšanas, intuīcijas un izpausmes veids, ko mākslīgais intelekts nav spējīgs attīstīt.

Šobrīd mājmācība ir iespējama līdz 6. klasei, lai gan Izglītības ministrija šobrīd dara visu, lai samazinātu šo slieksni līdz 4. klasei. Pieļauju, ka esošā situācija un vecāku spiediens liks atteikties no šīs birokrātu ieceres. Orientieris mājmācībai ir pieejamie standarti. Katra skola pārbaudījumu intensitāti izlemj pati, bet parasti tie ir pārbaudes darbi kādā no mācību portāliem reizi pusgadā. No valsts puses komplekss zināšanu pārbaudes eksāmens tiek veikts 3. un 6. klasē klātienē skolā. Ja vecāki vēlas lielāku skolas lomu mācību procesā, tad lieliska izvēle varētu būt tālmācība, kas pieejama no 1.-12. klasei. Šis process vairāk līdzināsies tam, kāds tas ir skolā. Katru dienu būs jāveic noteikti uzdevumi noteiktos priekšmetos, bet priekšrocība šai formai, salīdzinot ar klātieni, ir tāds, ka var visu darīt sev vēlamā laikā un secībā un atvēlēt darba soļiem īsāku vai garāku laika periodu.

Esiet radoši un mainiet priekšstatu par to, kādam jābūt izglītības procesam.

Jūs varat dibināt savas skolas, kas realizē pamatprogrammas, bet varat formālo daļu atstāt mājmācības formā, piesaistītu pie konkrētas skolas un dibināt neformālas grupas svarīgāko prasmju, spēju izkopšanai. Tradicionālās skolas rūpējas pārsvarā par prāta inteliģences attīstību (turklāt dara to nepilnīgi), liekot uzsvaru tikai uz kreiso smadzeņu puslodi, uz analītisko domāšanu, bet, kā jau norādīju iepriekš, svarīgāka šobrīd ir tieši labā – radošā – smadzeņu puslode, un to lieliski var trenēt ar dažādu mākslu palīdzību (mūzika, māksla, deja, teātris). Kopumā ir ļoti daudz inteliģenču veidu, ko attīstīt; kā būtiskākās redzu ķermenisko, emocionālo un garīgo inteliģenci, kas kopumā skolas ietvaros tāpat netika attīstītas.

Aicinu uz šābrīža situāciju skatīties kā uz iespēju vienoties, lai kopīgi nodrošinātu labāku izglītību un attīstību saviem bērniem. Lai tas notiktu, ir jāuzņemas lielāka atbildība par to, nekā līdz šim.

Plašāks skatījums par to, kāda ir esošā situācija izglītībā un kāda tā varētu kļūt, ir publicēta ŠEIT.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem – šeit.

Šeit var pievienoties Latvijas Mājmācības Ģimeņu Asociācijai, lai būtu lietas kursā par notiekošo, saņemtu atbalstu, ja nepieciešams, un nejustos vieni.

Autors: Tars Ramats no ManaTaka.

12.01.2021.

Share With:
Rate This Article
Comments
 • 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

  janvāris 13, 2021
 • zyloprim otc zyloprim 100mg generic zyloprim price

  janvāris 14, 2021
 • With 100+ videos, TeenFidelity provides a quaint m‚lange of yield in search from categories e.g. Soften Women / Teens, Closed to Women, Teen, Coition and Cream Pies Stars who every so commonly experienced well-defined in the movies are: Kelly Madison, Vienna Rose, Hannah Hays, Shae Celestine and Alexis Adams. Most movies with a instant ‘TeenFidelity’ are directed alongside: Ryan Madison, Kelly Madison & Ryan Madison, Fumigalli, Andy Zane & Ryan Madison and Robby D.. TeenFidelity features sought-after series such as Chuck Me On all sides, TeenFidelity, Born Flirty, Can’t Filch It and Nerd Girls. With movies in 78 categories, TeenFidelity can quicken you with a impound clangour of grown up entertainment. Discover into province of the ilk of diminution that you delicate to eyesight from amidst the more than four hundred clips TeenFidelity has available. With more than 314 hours of video on superannuated from TeenFidelity there is wide-ranging furnishing porn in behalf of the most taxing porn connoisseur.
  [url=http://j-pussy.com/]free daddy daughter porn videos[/url]

  janvāris 16, 2021
 • [url=http://j-pussy.com/]best free cartoon porn videos[/url]

  janvāris 16, 2021
 • [url=http://j-pussy.com/]free sex and porn videos[/url]

  janvāris 16, 2021
 • [url=http://j-pussy.com/]aloha tube – free sex videos & streaming porn movies[/url]

  janvāris 16, 2021
 • [url=http://j-pussy.com/]free porn videos mom[/url]

  janvāris 17, 2021
 • plaquenil pharmacy plaquenil purchase plaquenil 400 mg otc

  janvāris 17, 2021
 • tinder online , tinder online https://tinderdatingsiteus.com/

  janvāris 25, 2021
 • Pretty good post. I have just stumbled upon your blog and enjoyed reading your blog posts very much. I am looking for new posts to get more precious info. Big thanks for the useful info. crack streams

  janvāris 28, 2021
 • Wow, What an Outstanding post. I found this too much informatics. It is what I was seeking for. I would like to recommend you that please keep sharing such type of info.If possible, Thanks. Lifeguard certificate

  februāris 1, 2021
 • Very useful info. Hope to see more posts soon!. Abercrombieandfitchsverige.se Google results

  februāris 2, 2021
 • A security on the blockchain is termed a tokenized security – or a security token. Shares and bonds are digitized and the online trading of these digital securities becomes possible without relying on any middlemen. real estate tokenization

  februāris 3, 2021
 • Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. I will build 10 homepage dofollow pbn backlinks for off page seo

  februāris 9, 2021
 • Also, also remember to check whether the legislation of the region or country in which you are located allows online gambling. This is an important point because you will risk having problems. http://www.casinos–casinos.com/

  februāris 9, 2021
 • CN Logistics is the best Logistics company in Hong Kong which offers global airfreight services, exports and imports and other courier services. regional hub hong kong

  februāris 20, 2021
 • At Quality Patches we make beautiful custom patches for any purpose. Whether you are part of an organization, a member of the military, celebrating an event, remembering a loved one, or simply love patches, we can create your perfect patch.

  februāris 20, 2021
 • Everyone wants their dream home where they can relieve stress after a busy and tiring day. Everybody desires a house that is well designed with all the essentials, such as location, spacious and well-kept spaces, ideas for design, good storage areas, and neat baths, and a basement.

  februāris 22, 2021
 • I am continually amazed by the amount of information available on this subject. What you presented was well researched and well worded in order to get your stand on this across to all your readers. 온라인홀덤

  februāris 22, 2021
 • An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers. fundamentals of abnormal psychology 8th edition

  februāris 25, 2021
 • A water soluble hair styling pomade that provides an extreme high hold and a clean matte finish all day. Like cement, it grips and binds individual hairs together to thicken and shape. layrite cement matte review

  februāris 26, 2021
 • at quality punch inc, we are proud of our embroidery digitizing services . all of our designs are hand digitised.
  we do not use any auto embroidery digitizing functions for any of our work. we only believe in quality
  and value for money – all design members come from a production based background,
  and we would not send out something we wouldn’t be happy with stitch ourselves. embroidery digitizing service

  februāris 26, 2021
 • With years of award winning digitizing experience, combined with the latest patch making machines, we present Quality Patches. We give you the same dedicated customer service, with your assigned digitizers and your familiar reps – all behind your trusted name of Quality Punch.

  februāris 27, 2021
 • With years of award winning digitizing experience, combined with the latest patch making machines, we present Quality Patches. We give you the same dedicated customer service, with your assigned digitizers and your familiar reps – all behind your trusted name of Quality Punch.

  februāris 27, 2021
 • At Available Movers, our customer is the most important aspect of our business. Hence, we give in all our energy and focus on putting a smile on their faces.Movers in New Jersey

  februāris 27, 2021
 • The Internet is full with thousands of free online games played by peoples every day from the different parts of the world. According to their age or occupation/passion, all of them are heaving entertainment and enjoying the abundance of online games available on the internet, that changes into the passion for them and these peoples spend a big amount of time to playing that games.

  marts 1, 2021
 • My little pony have been updated and released many times i.e. up to four times to give a new look and a fresh start to their product according to changing market tendencies. They started from ‘my pretty pony’ in 1981 jumping towards ‘my little pony’ in 1983

  marts 1, 2021
 • The darts! It is one of the best ways to spend your time healthy while having fun. Darts are a game of skill and skill which young and old can enjoy. The dartboard is the set formed by the disc and the darts themselves

  marts 1, 2021
 • I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers Buy Instagram likes

  marts 3, 2021
 • Thanks for sharing this quality information with us. I really enjoyed reading. Will surely going to share this URL with my friends. RUAY

  marts 3, 2021
 • Thanks for picking out the time to discuss this, I feel great about it and love studying more on this topic. It is extremely helpful for me. Thanks for such a valuable help again. Bloggers Paradise

  marts 4, 2021
 • What a thrilling post, you have pointed out some excellent points, I as well believe this is a superb website. I have planned to visit it again and again. UFABET

  marts 9, 2021
 • It is therefore very important to choose colours with great attention and care. For example, too many bright colours in a bedroom will never let you calm down or relax.painting services

  marts 11, 2021
 • We are experienced and professional electrician in Singapore, we provide quality, cheap and reliable electrical services. Contact us now for emergency .lighting installation singapore

  marts 11, 2021
 • Airconservicing.org is a premium aircon servicing Singapore Company that is dedicated to provide you with maximum indoor comfort and ease in the midst of the hot and humid climatic conditions of this industrial country.aircon service

  marts 11, 2021
 • We are moving company in singapore, provide movers service at cheap rate, if you are looking for budget movers service please contact us as our price is …

  marts 11, 2021
 • Marvellous Aircon Pte Ltd. We are the best Aircon service provider in Singapore and largest servicing, Repair, Installation & Maintenance consultant in Singapore.

  marts 11, 2021
 • . Regardless of the brand of Aircon you have, we can provide you with just the right troubleshooting for your particular unit. No matter how simple or complex the issue is, you can trust us since our team has expertise

  marts 11, 2021
 • At LS Handyman Singapore, We’re here to change your life as you know it, by taking care of all those pesky jobs that you need to get done.

  marts 12, 2021
 • My Plumber Singapore provides high-quality sanitation & plumbing services at fair and transparent prices, with an emphasis on customer service, customer satisfaction and customer service. We believe in a trusted service that our customers can use in the long term for all customers.

  marts 12, 2021
 • Issues with your door handles are often common within Singapore. Sometimes door handles can become loose, which will prevent them from opening and closing properly. This can soon become a very frustrating issue and if it is not attended to quickly,

  marts 12, 2021
 • With many years of experience, Locksmith Singapore provides quick, trusted and professional help thanks to their team of highly experienced, well trained and disciplined professionals with all the advanced equipment & tools required to offer residential,

  marts 12, 2021
 • Airconservicing.org is a premium aircon servicing Singapore Company that is dedicated to provide you with maximum indoor comfort and ease in the midst of …
  cheap air conditioning services

  marts 30, 2021
 • We are moving company in singapore, provide movers service at cheap rate, if you are looking for budget movers service please contact us as our price is …
  house movers singapore

  marts 30, 2021
 • It is actually in a similar fashion an awesome write-up I always most certainly savored investigating. It’s not at all really day-to-day I always cultivate the method to seek out a single thing.

  marts 30, 2021
 • trimix v alprostadil https://alprostadildrugs.com/ transurethral alprostadil

  aprīlis 4, 2021
 • vilitra 60mg vardenafil https://vegavardenafil.com/ warnings for vardenafil maximum dose

  aprīlis 6, 2021
 • Welcome to newstops (the “Site”).We understand that privacy online is important to users of our Site, especially when conducting business police car’s speaker.

  aprīlis 10, 2021
 • generic viagra order canada https://canadaviagrastore.com/ generic viagra order canada

  aprīlis 12, 2021
 • generic vardenafil 20mg india https://vegavardenafil.com/ vardenafil 20 mg

  aprīlis 12, 2021
 • zithromax 500 mg side effects https://zithromaxes.com/ zithromax 500 mg tablet

  aprīlis 13, 2021

Leave A Comment