Trending News
HomeLīgums (distances līgums)

Līgums (distances līgums)

Šis līgums regulē tiesiskās attiecības starp Biedrību Veselību visiem blogu un tā apemklētāju.

Biedrība Veselību visiem reģistrācijas Nr. 40008135497, juridiskā adrese “Ziedlapas”, Daugmales pag., Ķekavas nov. LV-2124, turpmāk tekstā saukts Blogs, no vienas puses, un  Apmeklētājs no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā  PUSES,  noslēdz šāda satura līgumu:

 1. Blogs piedāvā apmeklētājiem bezmaksas saturu un piedāvā ziedot līdzekļus bloga atbalstam: www.mainampasauli.news .
 2. Blogs neveic preču piegādi un produktu pārdošanu.
 3. Apmeklētājs nevar vēlāk atsaukt savu ziedojumu.
 • Konfidencialitāte
  • Parasti tiks apkopota tālāk minētā informācija: vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, mobilā telefona numurs, adreses, kā arī cita informācija.
  • Ražotāja mājas lapas apmeklētāju personu aizsardzība tiek nodrošināta saskaņā ar Latvijas likumiem. Ražotājs ir veicis visus pieejamos drošības pasākumus, lai nodrošinātu datu aizsardzību un liegtu nepamatotu trešo personu piekļuvi. Ražotājs nav atbildīgs par citu mājas lapu darbību, kuras ir jebkādā veidā saistītas ar Ražotāja mājas lapu.
   •  Informācija operāciju laikā mūsu interneta vietnē var tikt apkopota un apstrādāta šādos veidos:
    Tiek apkopoti dati attiecībā uz Jūsu apmeklējumu(‑iem) un jebkādiem citiem izmantotajiem resursiem mūsu interneta vietnē.
   • Tas ietver šādu informāciju, kuras uzskaitījums nav izsmeļošs: vietas dati, tīmekļa dienasgrāmatas, datu plūsmas un jebkāda cita komunikācijas informācija.
   • Jebkādas veidlapas, kuras Jūs aizpildāt mūsu interneta vietnē, ļauj mums apkopot tādus datus kā reģistrācija informācijai vai Jūsu pieteikuma aizpildīšana.
   • Mēs varam apkopot informāciju, ja kādu iemeslu dēļ Jūs sazinieties ar mūsu personālu.
  • Pastāv gadījumi, kad mēs varam izmantot sīkdatnes, lai apkopotu informāciju attiecībā uz mūsu interneta vietnes pakalpojumu statistiskiem rādītājiem. Jebkāda apkopotā informācija nesaturēs identificējošus datus. Tie ir statistiski dati par mūsu interneta vietnes apmeklētājiem un par to, kā tie lapu ir izmantojuši. Detalizēta personiskā informācija, kas varētu Jūs identificēt, netiks publicēta.
   Mēs varam apkopot informāciju par Jūsu ikdienišķo interneta lietošanu ar sīkdatnes faila palīdzību. Sīkdatnes tiek lejupielādētas Jūsu datorā automātiski tad, kad tiek lietots internets. Sīkdatne tiek uzglabāta cietajā diskā kopā ar pārsūtīto informāciju. Sīkdatnes sameklētie dati palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietni un jebkādu Jums piedāvāto pakalpojumu.
   Jūsu pārlūkprogrammai ir iespēja atteikties no sīkdatnēm. To iespējams nodrošināt, uzstādot Jūsu pārlūkprogrammas izvēli atteikties no visām sīkdatnēm. Piezīme: ja Jūs atsakāties no sīkdatņu lejupielādēšanas, tad atsevišķas mūsu interneta vietnes funkcijas var nedarboties, vai arī var rasties problēma nodrošināt tām piekļuvi.
 • KONTAKTI, DATI, CITA INFORMĀCIJA             
  • Lūdzam sazināties ar mums saistībā ar jautājumiem, pieprasījumiem vai komentāriem, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 200 108 00.       
  • Datu pārvaldītājs: Biedrība Veselību visiem, Juridiskā adrese: “Ziedlapas” Daugmales pag., Ķekavas nov. LV 2124.
  • Dati tiek apstrādāti, lai būtu iespējams veikt piegādi, nodrošināt nodokļu dokumenta un savstarpējā līguma atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī lai nodrošināt bez paraksta dokumentu apriti.
  • Personas dati tiek glabāti uz nenoteiktu laiku vai līdz brīdim, kad grāmatvedībā jāglabā personas pavadzīmes saskaņā ar likumu. Datus, kurus normatīvie akti neuzliek par pienākumu glabāt, iespējams dzēst pēc Klienta lūguma jebkurā brīdī. Klientam ir tiesības prasīt izdzēst savus datus, tomēr likumdošanā noteiktie grāmatvedības datu dzēšana var notikt tikai tad, ja tas nav pretrunā normatīvajiem aktiem. Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību (pirms tam prasot rakstisku skaidrojumu) vai priekšlikumu par datu glabāšanu attiecīgajai atbildīgajai institūcijai.
 • Norādījumi par atteikumu (paraugs)


Atteikuma tiesības (piemērotas tikai produktu pārdošanas gadījumā)

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (pa e-pastu) mūs – [email protected] ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. Jūs varat izmantot šo pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
Mēs paši paņemsim atgrieztās preces nākamajā pasūtījumā vai Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod mums Rīgā, Lāčplēša ielā 35 bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.